Přihláška on-line

  Účastník:


  Kontaktní a fakturační údaje, na které Vám bude vystavena a odeslána faktura:

  Údaje pro proškolení a přípravu ke zkoušce:

  Nový žadatelRozšíření rozsahuProdloužení platnosti


  RZZ1ZPO

  R - Revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení
  Z - Stavební a první zkouška vyrobených, smontovaných a rekonstruovaných tlakových zařízení
  Z1 - První zkoušky talkových nádob na plyny
  ZP - Periodická zkouška nádob na plyny
  O - Obsluha kotlů (topiči)


  PK1PK2HK2PK3HK3PK4HK4

  PK1 - parní kotle 1. třídy se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115t/h
  PK2 - parní kotle 2. třídy se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 50t/h do 115t/h (včetně)
  HK2 - horkovodní kotle 2. třídy s tepelným výkonem nad 35 MW
  PK3 - parní kotle 3. třídy se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8t/h do 50t/h (včetně)
  HK3 - horkovodní kotle 3. třídy s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně)
  PK4 - parní kotle 4. třídy se jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h (včetně)
  HK4 - horkovodní kotle 4. třídy s tepelným výkonem do 5,8 MW včetně, všechny ostatní kotle kapalinové
  NA - tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 Mpa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 103
  NB - ostatní tlakové nádoby (tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem do 0,2 Mpa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu nižší nebo rovnu 103)
  NP - kovové tlakové nádoby k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než + 50°C, nebo plynů, u nichž při teplotě + 50°C je absolutní tlak (tenze) par vyšší než 0,3 MPa

  Účastnický poplatek/vložné

  Instrukce k provedení platby:

  Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami a zásadami zpracování osobních údajů společnosti Medim, spol. s r. o.

  Organizátor:

  Medim, spol. s r.o.
  Hovorčovická 382, 250 65 Líbeznice

  IČ: 48953041
  DIČ: CZ48953041

  Bankovní spojení:
  Fio banka, a.s., č.ú.: 2801396892/2010

  Kontakt:
  Tel.: 603 213 386
  Tel.: 603 213 387
  Tel.: 606 048 458
  e-mail: konference@medim.cz

  Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.