Tlakové nádoby stabilní

Učební text pro přípravu revizních techniků provozovaných tlakových nádob skupin A, B ke zkouškám odborné způsobilosti. Rozsahem odpovídá odbornému testu písemné části zkoušky. Obsahově je zaměřen na přehled základních v současné době platných právních předpisů, technických norem a poznatků vědy a techniky v oblasti revizí a zkoušek tlakových zařízení.

Autorský kolektiv:

Ing. Roman Řezáč
Ing. Miroslav Brotánek
Ing. Tomáš Brotánek, MBA
Ing. Lukáš Turza, Ph.D.

Ilustrace:

Jan Lhotský

Obsah publikace:

 1. Základní legislativní předpisy v oblasti tlakových zařízení
 2. Definice tlakových nádob stabilních
 3. Výstroj tlakových nádob stabilních
 4. Průvodní a provozní dokumentace tlakových nádob stabilních
 5. Kontroly, revize a zkoušky tlakových nádob stabilních a jejich výstroje
 6. Provádění revizí a zkoušek tlakových zařízení náhradním způsobem
 7. Hodnocení stavu tlakových zařízení
 8. Provozní požadavky
 9. Ověřování a kalibrace pracovních měřidel
 10. Komentovaný soubor zkušebních textových otázek
 11. Fyzikální vlastnosti látek
 12. Materiály z oceli pro nádoby a tepelné zpracování
 13. Svařování a svářeči
 14. Vzory revizních zpráv
 15. Vzor kontrolního záznamu ohřívače vody dle ČSN 06 0830
 16. Vzor záznamníku zkoušek tlakové nádoby – provozního deníku
 17. Potřebné vybavení prostředky revizního technika
 18. Vzor harmonogramu revizí
 19. Technologické postupy revizí tlakových nádob stabilních
 20. Analýza rizik tlakových nádob
 21. Specifický štítek pro tlakové nádoby s vakem dle ČSN EN 13 811
 22. Citovaná literatura, předpisy a normy

Rozsah publikace:

170 stran

Publikace je momentálně zcela vyprodána. Připravujeme její dotisk v I.Q 2022 včetně aktualizace a zapracování nové legislativy.