Program

Program konference

Úterý

23. dubna 2024

09:00 Zahájení

Jan Lhotský, MBA
Asociace poskytovatelů technických zařízení, z. s.

Ing. Pavol Radič, PhD., MBA
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločnosti, Bratislava, SK
Slovenská zváračská spoločnost,Bratislava, SK

09:15 I. blok přednášek

Aktuální situace na trhu ocelových trubek
Jiří Dufek
Ocelářská unie, Praha

Případy, kdy je nutné provádět pevnostní výpočty potrubí
Ing. Václav Pekař, CSc.
APTI, z.s., Praha

Detekce creepového poškození ve svarových spojích ultrazvukem
Ing. Pavel Mareš, Ph.D.
Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Plzeň

TPM – budování potrubní infrastruktury z PE
Systém mechanických spojek z materiálu polyamid (opravy přípojek do DN 63 vč. bez potřeby svařování)
Ing. František Humhal
Technical Asset Management
GasNet, s.r.o., Praha

Montážní systémy na secondary steel structure
Ing. Jan Němec
HILTI ČR spol. s r.o.
Průhonice

Tvárná litina pro JE pro armatury dotčené atomovým zákonem a testování armatur na seizmicitu.
Ing. Luděk Stehlík
VAG, s.r.o., Hodonín

12:30 Oběd
13:30 II. blok přednášek

Dvojité potrubí – inovace pro bezpečnost potrubních systémů
Ing. Martin Procházka
AURO spol. s r. o.
Moravany

Unikátní systém Belzona SuperWrap ll na opravy a rekonstrukce potrubí
lng. Michal Abrahámfy, SLOVCEM, spol. s r.o., Malacky, SK
Jaromír Holub, Strojconsult Litvínov, s.r.o., Litvínov

Vysokoteplotní ultrazvukové zkoušení potrubí technikou Phased Array
Ing. Jana Veselá, Ph.D.
Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Plzeň

15:15 Coffee break
15:30 III. blok přednášek

ZOV – výstavba VTL plynovodů vč. využití bezvýkopových technologií
Ing. Jan Barták
GasNet Služby, s.r.o., Praha

Príklady výskytu trhlín v potrubiach
Doc. Ing. Peter Bernasovský, PhD., EWE
APTI z.s., Bratislava, SK

Opravy potrubí za provozu, stoplování
Ing. Jan Kánský
FASTRA, s.r.o., Kolín

Databáze ESA pro charakteristiky spolehlivých těsnění
Ing. Jan Tomáš
TECHSEAL, s.r.o., Praha

18:30 Diskuze u kávy v prostoru doprovodné výstavky, prezentace firem

19:30 Společenský večer

Poděkování partnerům konference.
Slavnostní křest publikace knihy „Jak na potrubí v provozu“ s úvodním slovem autora.
Vyhlášení osobnosti oboru – POTRUBÁŘ 2024.
Výběr světových i domácích hitů z období 70. až 90. let v podání skupiny EGO RETRO MUSIC.
ELVIS PRESLEY SHOW – třicetiminutová autentická show vystřižená jak z Las Vegas 70. let za doprovodu živé kapely
Společenský večer s programem, živou hudbou s prezentací letošních novinek a s překvapením

Středa

24. dubna 2024

09:00 IV. blok přednášek

Podmienky zvárania rúr malých priemerov z CrNi austenitických ocelí
Ing. Pavol Radič, PhD.
Výskumný ústav zváračský
Bratislava, SK

Zváranie delenej chráničky z PEHD
Ing. Jozef Čekovský
MIVA spol. s r.o.
Smižany, SK

Zvýšení korozní a mechanické odolnosti heterogenního svarového spoje pomocí technologie LSP
Ing. Zbyněk Špirit, Ph.D.
Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Plzeň

Současné požadavky na materiály vysokotlakých plynovodů
Vodíkové křehnutí a jeho význam pro volbu materiálu
Ing. Jakub Kaše
GasNet, s.r.o., Praha

Řízení integrity potrubních rozvodů ropy pomocí advanced metod
Ing. Přemysl Kuchař
MERO ČR, a. s., Kralupy nad Vltavou

Oprava úniku prívodného potrubia kotlovej vody za prevádzky při tlaku 17,0 MPa a teplote +145°C
Ing. Ján Vytřísal, MBA
SEPS, a. s., Bratislava, SK

Životnost a spolehlivost čerpadel
Ing. Václav Hodaň
LK PUMPSERVICE, s.r.o., Praha

Technologie opravy poškozených ventilových těles svařováním
prof. Dr. Ing. Antonín Kříž, IWE v jednání
UJEP, Ústí nad Labem

13:00 Závěr konference, oběd

Změna programu a přednášejících vyhrazena!


Čestný výbor konference

Ing. Petr Crha, CSc.
Český plynárenský svaz, Praha
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů, Praha

Ing. Zdeněk Čančura, Ph.D.
ČEZ, a.s., Řízení kvality JE, Praha

Doc. Ing. Jiří Janovec, CSc.
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav materiálového inženýrství, Praha

Prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav energetiky, Praha

Ing. Václav Pekař, CSc.                                  
Asociace poskytovatelů technických informací, z.s., Praha

Ing. Pavol Radič, PhD., EUR ING,                 
Slovenská zváračská spoločnost, Bratislava
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, Bratislava

Ing. et. Ing. Petr Válek
ORLEN Unipetrol RPA a.s. Kralupy nad Vltavou


Programový výbor konference

Ing. Tomáš Gurčík, IWE
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie, Praha

Ing. Jiří Hajdík, Ph.D., IWE
ČEZ, a.s., Zvláštní procesy JE, Praha

Ing. Jakub Horváth, Ph.D., IWE
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav materiálového inženýrství
Asociace poskytovatelů technických informací, z.s. Praha

Ing. Miroslav Lhotský
Asociace poskytovatelů technických informací, z.s. Praha

Ing. František Humhal                       
Gas Net, s.r.o., Praha

Ing. Lukáš Turza, Ph.D., IWE
Československý Lloyd spol. s r.o., Praha
Asociace poskytovatelů technických informací, z.s. Praha

Doc. Ing. Marie Kolaříková, Ph.D.
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie, Praha

Ing. Taťána Ujházy                            
Ocelářská unie, Ostrava

Ing. Jan Weischera, DWV
Asociace poskytovatelů technických informací, z.s. Praha


Odborní partneři konference

Asociace poskytovatelů technických informací
Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
ČVUT v Praze, fakulta strojní
Ocelářská unie, Praha
Slovenská sváračská spoločnosť

Zpět na hlavní stránku >>>