Program

Program konference

Úterý

23. dubna 2024

09:00 Zahájení

Jan Lhotský, MBA
Asociace poskytovatelů technických zařízení, z. s.

Ing. Pavol Radič, PhD., MBA
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločnosti, Bratislava, SK
Slovenská zváračská spoločnost,Bratislava, SK

09:15 I. blok přednášek

Aktuální situace na trhu ocelových trubek
Jiří Dufek
Ocelářská unie, Praha

Případy, kdy je nutné provádět pevnostní výpočty potrubí
Ing. Václav Pekař, CSc.
APTI, z.s., Praha

Creepové poškození ve svarových spojích a jeho detekce ultrazvukem
Ing. Pavel Mareš
Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Plzeň

TPM – budování potrubní infrastruktury z PE
Systém mechanických spojek z materiálu polyamid (opravy přípojek do DN 63 vč. bez potřeby svařování)
Ing. František Humhal
Technical Asset Management
GasNet, s.r.o., Praha

Montážní systémy na secondary steel structure
Ing. Jan Němec
HILTI ČR spol. s r.o.
Průhonice

Tvárná litina pro JE pro armatury dotčené atomovým zákonem a testování armatur na seizmicitu.
Ing. Luděk Stehlík
VAG, s.r.o.
Hodonín

12:30 Oběd
13:30 II. blok přednášek

Dvojité potrubí – inovace pro bezpečnost potrubních systémů
Ing. Martin Procházka
AURO spol. s r. o.
Moravany

Unikátní systém Belzona SuperWrap ll na opravy a rekonstrukce potrubí
lng. Michal Abrahámfy
SLOVCEM, spol. s r.o.
Malacky, SK

Vysokoteplotní ultrazvukové zkoušení potrubí technikou Phased Array
Ing. Jana Veselá, Ph.D.
Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Plzeň

15:15 Coffee break
15:30 III. blok přednášek

ZOV – výstavba VTL plynovodů vč. využití bezvýkopových technologií
Jan Barták
GasNet Služby, s.r.o., Praha

Moderní metody pro zlepšení užitných vlastností svarových spojů a oprav potrubí
Ing. Marek Slováček, Ph.D., IWE
Slovenská Zváračská spoločnost, Bratislava

Opravy potrubí za provozu, stoplování
Ing. Jan Kánský
FASTRA, s.r.o., Kolín

Databáze ESA pro charakteristiky spolehlivých těsnění
Ing. Jan Tomáš
TECHSEAL, s.r.o., Praha

18:30 Diskuze u kávy v prostoru doprovodné výstavky, prezentace firem

20:00 Společenský večer

Poděkování partnerům konference.
Slavnostní křest publikace knihy „Jak na potrubí v provozu“ s úvodním slovem autora.
Vyhlášení osobnosti oboru – POTRUBÁŘ 2024.
Výběr světových i domácích hitů z období 70. až 90. let v podání skupiny EGO RETRO MUSIC.
ELVIS PRESLEY SHOW – třicetiminutová autentická show vystřižená jak z Las Vegas 70. let za doprovodu živé kapely
Společenský večer s programem, živou hudbou s prezentací letošních novinek a s překvapením

Středa

24. dubna 2024

09:00 IV. blok přednášek

Príklady výskytu trhlín v potrubiach
Doc. Ing. Peter Bernasovský, PhD., EWE
APTI z.s.
Bratislava, SK

Zváranie delenej chráničky z PEHD
Ing. Jozef Čekovský
MIVA spol. s r.o.
Smižany, SK

Současné požadavky na materiály vysokotlakých plynovodů
Vodíkové křehnutí a jeho význam pro volbu materiálu
Ing. Jakub Kaše
GasNet, s.r.o.
Praha

Řízení integrity potrubních rozvodů ropy pomocí advanced metod
Ing. Přemysl Kuchař
MERO ČR, a. s.
Kralupy nad Vltavou

Oprava úniku prívodného potrubia kotlovej vody za prevádzky při tlaku 17,0 MPa a teplote +145°C
Ing. Ján Vytřísal, MBA
SEPS, a. s., Bratislava, SK

Životnost a spolehlivost čerpadel
Bc. Vlastimil Braun
Sweco, a s., Praha

13:00 Závěr konference, oběd

Stav k 5. 3. 2024
Změna programu a přednášejících vyhrazena!

Zpět na hlavní stránku >>>