Třetí blok JE Mochovce pracuje na 100 % výkonu. Za úspěšným uvedením do provozu stojí také české firmy

Jak oznámila společnost Slovenské elektrárne, začal nově vybudovaný třetí blok Jaderné elektrárny Mochovce dodávat do sítě 100 % výkonu. Na výstavbě a dokončení tohoto nejmodernějšího bloku ve střední Evropě se významně podílely také české firmy v čele s plzeňskou ŠKODA JS ze skupiny ČEZ. Z původně plánovaných čtyř jaderných bloků typu VVER-440 byly v lokalitě Mochovce v letech 1998–2000 uvedeny do provozu první dva. Pro zbývající rozestavěné a zakonzervované bloky 3 a 4 již byla v té době dodána rozhodující část strojních dodávek. Tlakové nádoby obou reaktorů byly vyrobeny v Plzni ve společnosti ŠKODA…

Více zde >>>

Státní společnost ČEPS převezme NET4GAS, vláda schválila nákup

Vláda na svém zasedání dne 27.9.2023 schválila převzetí firmy Net4Gas spravující tuzemskou síť páteřních plynovod, slibuje si od něj posílení energetické bezpečnosti a větší vliv na hladké zásobování plynem. Podrobnosti o obchodu včetně ceny má vláda oznámit vpodvečer po skončení jednání. Po nedávné koupi šesti podzemních zásobníků jde o další, podstatně větší vstup státu do energetiky. NET4GAS je  provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice. Prostřednictvím soustavy plynovodů o celkové délce necelých 4 000 km přepravuje desítky miliard krychlových metrů zemního plynu ročně. Jako středoevropský provozovatel přepravní soustavy pro zemní plyn hraje aktivní roli při propojování a integraci…

Více zde >>>

Ohlédnutí za 23. odborným fórem TLAK

Ve dnech 19. a 20. září se průhonické kongresové centrum stalo opět dějištěm odborného fóra TLAK. Do posledního místa zaplněný kongresový sál a vyprodané ubytovací kapacity průhonických hotelů a penzionů svědčí o velkém zájmu odborné veřejnosti o problematiku bezpečného provozu vyhrazených technických tlakových zařízení. O stoupajícím významu této akce svědčí fakt, že se generálním partnerem akce stala Skupina ČEZ, jejíž zástupci prezentovali v rámci odborného programu s tématem zajištění kvalitního personálu v oblasti zvláštních procesů pro jadernou energetiku. Tradiční odborné partnery, sdružení APTI, z.s., Technickou inspekci České republiky a České vysoké…

Více zde >>>

TIČR od 1. října 2023 přechází na elektronickou komunikaci

Od 1.10.2023 dochází ke změně u zasílání Odborných stanovisek (dle §6 odst.1 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb.) a osvědčení (dle §6 odst.1 písm. b) zákona č. 250/2021 Sb.). Uvedené dokumenty budou zasílány žadatelům výhradně elektronicky pomocí datových schránek a případně po vzájemném odsouhlasení v kopii pomocí emailu. Pokud žadatel nedisponuje datovou schránkou, bude mu dokument zaslán písemně jako doposud.

Více zde >>>

Potenciál jaderné energetiky – MPO otevírá dveře novým možnostem pro národní hospodářství a trh práce

Česká republika má bohatou historii v jaderné energetice, která sahá až do 50. let minulého století. Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín nám poskytují stabilní, spolehlivou a cenově dostupnou energii, která představuje základní pilíř naší energetické bezpečnosti. Současně jaderná energetika vytváří významné příležitosti pro náš průmysl, a to nejen díky své vysoké domácí přidané hodnotě, ale také díky výraznému multiplikačnímu efektu na ekonomiku ČR.   „Nyní stojíme před klíčovými rozhodnutími o budoucnosti české energetiky, zejména v kontextu plánovaného odstavení uhelných zdrojů,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Rozvoj jaderné…

Více zde >>>

Novela energetického zákona

Navrhovaná právní úprava novelizuje všechny tři hlavní zákonné předpisy v oblasti energetiky, tj. energetický zákon, zákon o podporovaných zdrojích energie a zákon o hospodaření energií. Návrh zákona je v převážné míře transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU. Transpozice směrnice (EU) 2019/944 byla realizována postupně novelami energetického zákona v průběhu let 2022 a 2023. Navrhovaná právní úprava energetického zákona tuto transpozici dokončuje a reaguje také na formální upozornění Evropské komise týkající…

Více zde >>>

Aktualizace Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu

Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu (dále také Vnitrostátní plán) byl zpracován na základě požadavku nařízení Evropského parlamentu a Rady 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, jehož návrh byl představen v rámci legislativního balíčku s názvem „Čistá energie pro všechny Evropany“, který byl zveřejněn Evropskou komisí dne 30. listopadu 2016. První Vnitrostátní plán dle výše uvedeného Nařízení byl schválen vládou ČR 13. ledna 2023, jednalo se o přepracovanou verzi návrhu Vnitrostátního plánu, který vzala 28. ledna 2019 na vědomí vláda ČR a který byl Evropské komisi předložen dne…

Více zde >>>