Přípravný kurz revizního technika vyhrazených tlakových nádob stabilních

Dvoudenní intenzivní kurz pro revizní techniky tlakových nádob zaměřený na přípravu ke zkouškám u Technické inspekce ČR. Lektoři: Ing. Miroslav Brotánek Ing. Roman Řezáč Osnova kurzu Legislativa a právní předpisy související s provozem vyhrazených tlakového zařízení Technická normalizace Rozdělení a určení do skupin vyhrazených tlakových nádob dle Vyhlášky č.18/1979 Sb. Provoz tlakových nádob stabilních dle ČSN 69 0012 Vlastnosti pracovních tekutin, obecná charakteristika a rozdělení. Revizní technici: klasifikace, odborná způsobilost, oprávnění, osvědčení, povinnosti revizního technika Praktická ukázka měřící a zkušební techniky pro revizní techniky tlakového zařízení. Revize výchozí, provozní, tlaková…

Více zde >>>

Požadavky na doklady k ověření odborné způsobilosti revizního technika tlakových nádob stabilních pro vydání „osvědčení“

V souvislosti s připravovaným kurzem revizního technika vyhrazených tlakových nádob stabilních skupiny A, B ke zkouškám u TIČR a na základě četných dotazů zveřejňujeme seznam potřebných dokumentů a kvalifikačních předpokladů pro získání Osvědčení. Kurz proběhne ve dnech 12.-13. února 2020 v učebně hotelu Krystal, Praha. Více informací o chystaném kurzu naleznete zde. Osvědčení – dokument prokazující odbornou způsobilost fyzických osob, na jehož základě jsou způsobilé provádět revize vyhrazených technických zařízení ve smyslu § 6a písm. d), zákona č. 174/1968 Sb. pro technická zařízení tlaková prověření odborné způsobilosti probíhá formou písemné…

Více zde >>>

Statistika Technické inspekce České republiky za I. čtvrtletí 2019

Statistika Technické inspekce České republiky zahrnuje kromě celkových počtů vydaných odborných a závazných stanovisek také statistickou informaci o závadách zjištěných při zahájení dozoru, závadách odstraněných během dozoru a závadách neodstraněných ani po ukončení dozoru. Všechna neposouzená zařízení jsou hodnocena jako s nedostatky, ale do níže uvedené statistiky nejsou zahrnuty. Celkový počet stanovisek za I. čtvrtletí 2019: 224 Vyhrazená technická zařízení celkový počet stanovisek z toho s nedostatky Elektrická 126 48 Plynová 75 19 Tlaková 16 3 Zdvihací 7 2 Sumarizace zjištěných nedostatků Vyhrazená zařízení Dokumentace Měření Revize Zkoušky zařízení Vady…

Více zde >>>