Spuštěn příjem přihlášek na TLAK 2023

Ve dnech 19.-20. září 2023 se v Průhonickém kongresovém centru FLORET uskuteční již 23. ročník největší akce v oboru vyhrazených technických tlakových zařízení. Odbornou záštitu nad akcí převzaly organizace: Vědecká rada APTI, Technická inspekce České republiky, České vysoké učení technické v Praze, ČEZ. a.s., Centrum výzkumu Řež a také Slovenská zváračská spoločnosť.

Pro prvních padesát včasně přihlášených účastníků je připraven zvýhodněný účastnický poplatek!

Odborný program

Organizační pokyny pro účastníky

Přihláška on-line

Doprovodná výstava

Dokumenty ke stažení

Osvědčení o absolvování

Hlavní programová témata 23. ročníku TLAK 2023

Nová legislativa pro VTZ v praxi
Dopady zákona è. 250/2021 Sb. na provozovatele tlakových zařízení
Nařízení vlády pro vyhrazená tlaková zařízení
Kontrolní činnost organizací státního odborného dozoru nad bezpečností práce a pověřené organizace
Materiály, koroze, degradace, defektoskopie
Provozní bezpečnost, spolehlivost, životnost a řízení rizik tlakových zařízení
Zkušenosti z provozu, revizí, inspekcí a kontrol tlakových zařízení
Moderní trendy inspekce, revize, NDT zkoušek a oprav vyhrazených tlakových zařízení
Sestavy dle PED

Pro vystavovatele

Nedílnou součástí 23. ročníku odborného fóra TLAK 2023 je také doprovodná výstava výrobků a služeb, která proběhne v předsálí. Informace o poskytovaných reklamních a marketingových službách naleznete na níže uvedené webové adrese odborného fóra.

Místo konání

Vzdělávací a informační centrum FLORET
Květnové náměstí 391
252 43 Praha Průhonice
GPS: 50.0007233N, 14.5597983E

Související články