MPO spustilo veřejnou konzultaci k aktualizaci Národní strategie umělé inteligence

Ministerstvo průmyslu a obchodu pracuje na aktualizaci Národní strategii umělé inteligence České republiky. V této souvislosti spouští veřejnou konzultaci, jejíž cílem je zapojit do procesu aktualizace odbornou i laickou veřejnost, a zohlednit tak postoje české společnosti k této nové technologii, která s sebou přináší řadu příležitostí i výzev. Veřejná konzultace probíhá od 28. 6. 2023 do 20. 8. 2023.

Ať už si to uvědomujeme či nikoli, umělá inteligence neboli AI (z angl. Artificial Intelligence) je všude kolem nás. Většina z nás se s ní setkává pravidelně, využíváme ji účelně i nevědomě, abychom zefektivnili složité procesy. Příkladem může být vyhledávání na webu, využívání programů pro překlad nebo rozpoznávání tváře v chytrých telefonech. Škála využití AI je opravdu široká, lze se s ní setkat téměř ve všech oblastech.

„Umělá inteligence představuje obrovský potenciál pro naši ekonomiku a společnost a může výrazně zlepšit kvalitu našeho života. My tento potenciál chceme využít na maximum ve prospěch České republiky, a proto jsme se rozhodli spustit proces aktualizace Národní strategie umělé inteligence tak, aby reflektovala nejnovější technologický vývoj, trendy a politické iniciativy související s touto oblastí,“ 

Jozef Síkela, průmyslu a obchodu

Co je to umělá inteligence?

Umělou inteligenci ovšem není jednoduché definovat. Obecně uznávanou definici představila v roce 2019 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která na AI nahlíží jako na „systém založený na mechanickém fungování, který na základě cílů zadaných člověkem produkuje predikce, doporučení nebo rozhodnutí, která ovlivňují reálné nebo virtuální prostředí. AI systém je navržen tak, aby fungoval s různými úrovněmi autonomie. Umělá inteligence navíc prostřednictvím stroje vykonává lidské kognitivní funkce“.

Zapojit se do veřejné konzultace můžete zde.

„Prvky umělé inteligence používáme aktivně již delší dobu. Nicméně pro provoz našich webů a vytváření obsahu společně s českými a zahraničními partnery vyvíjíme bezmála rok prvky umělé inteligence, které výrazně zvyšují naši produktivitu. AI dnes na našich webech pomáhá vytvářet grafiku, připravuje přepis textu, nebo vede administrativu přihlášek na naši odborných konferencích.“

Jan Lhotský, Medim, spol. s r.o.

Národní strategie umělé inteligence

Česká republika schválila Národní strategii umělé inteligence v květnu 2019 jako jedna z prvních evropských zemí. Cílem tohoto strategického dokumentu je podpořit rozvoj a využívání AI v ČR a adresovat dopady této technologie na ekonomiku a společnost.

Ministerstvo průmyslu a obchodu jakožto hlavní koordinátor této strategie vypracovalo v průběhu roku 2022 ve spolupráci se spolugestory zodpovědnými za jednotlivé prioritní oblasti vyhodnocení průběžného naplňování cílů definovaných v tomto strategickém dokumentu. Informace o plnění a aktualizaci Národní strategie umělé inteligence byla následně předložena Vládě ČR, která materiál v dubnu 2023 vzala na vědomí

Aktualizace Národní strategie umělé inteligence

Vzhledem k nejnovějšímu vývoji v oblasti AI technologií a množství politických iniciativ na mezinárodní úrovni představujících závazná i dobrovolná pravidla pro AI systémy se Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo v průběhu roku 2023 aktualizovat Národní strategii umělé inteligence. Aktualizovaná strategie bude zpracována na základě výstupů veřejné konzultace, ale také expertních vstupů, analýz, a zároveň bude probíhat v úzké spolupráci se všemi relevantními institucemi a aktéry veřejné i soukromé sféry. Finální dokument by měl být následně představen během roku 2024.

Ilustrační grafika: medea 2.0, UI prvek společnosti Medim, spol. s r.o. vytvořená umělou inteligencí DALL-E

Související články