Views Navigation

Navigace pro zobrazení Akce

Dnes

Kurz revizního technika TNS skupiny A, B

Školící centrum BTK U vlečky 3, Praha 12

Přípravný kurz pro revizní techniky tlakových nádob stabilních skupiny A a B ke zkoušce odborné způsobilosti u TIČR Kurz je organizován prezenční i distanční formou. Pro zájemce bude připravena možnost absolvovat kurz vzdáleně, prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Kurz má za cíl vyškolit pracovníky v rozsahu osnov, seznámit je s potřebnými předpisy k získání osvědčení odborné způsobilosti k revizím a zkouškám vyhrazených tlakových zařízení a připravit k úspěšnému složení zkoušky u TIČR. Osnova kurzu: Legislativa a právní předpisy související s provozem vyhrazených tlakového zařízení Technická normalizace Rozdělení a určení do skupin…

5929 Kč

Kurz revizního technika plynových zařízení

Školící centrum BTK U vlečky 3, Praha 12

Dvoudenní intenzivní prezenční kurz pro montážní pracovníky a revizní techniky plynových zařízení zaměřený na přípravu ke zkouškám u TIČR Pro zájemce o účast vzdáleně prostřednictvím prostřednictvím platformy Microsoft Teams bude připraven živý přednos. Kurz má za cíl vyškolit pracovníky v rozsahu osnov, seznámit je s potřebnými předpisy k získání osvědčení odborné způsobilosti k montážím a opravám vyhrazených plynových zařízení a připravit k úspěšnému složení zkoušky u TIČR. Osnova kurzu základní předpisy určující způsob školení a zkoušek (vyhl. č. 21/79 Sb a 85/78 Sb. vyhl. č. 48/82 Sb.), kvalifikace k montáži…

5929 Kč

POTRUBÍ 2022

Hotel Černigov Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové
5445 Kč

VTZ 2022

Wellness & Congress Hotel u Kata Štefánikova 92, Kutná Hora

Konference ke změně legislativy vyhrazených technických zařízení, ke které dojde 1. 7. 2022 Zákon č. 250/2021 Sb. a jeho prováděcí předpisy 20.-21. dubna 2021 Hotel U kata **** Kutná Hora

4356 Kč

VÝPOČTY POTRUBÍ

Wellness & Congress Hotel u Kata Štefánikova 92, Kutná Hora

Dvoudenní intenzivní specializovaný kurz pro konstruktéry, projektanty a specialisty provozu průmyslových a energetických provozů Kurz je členěn do patnácti samostatných kapitol: Teoretický základ všeobecný Tvorba potrubní třídy Kompenzace délkové roztažnosti potrubí a trasování potrubí Zatížení potrubí Mezní stavy potrubí Vyhodnocování napětí a jiných mezních stavů únosnosti Stabilita potrubí Únosnost hrdel aparátů a potrubních spojů Uložení a podpěry potrubí Potrubí v zemi Potrubí z plastů Laminátová potrubí Výpočty maximálních velikostí vad za provozu Zařazení potrubí do kategorií dle PED Výpočtové programy pro potrubí

8349 Kč