Organizační pokyny

Místo konání kurzu

Školící centrum BTK spol. s r.o.
U Vlečky 3A
Praha 12, Komořany.

Do navigace zadejte adresu panelového obytného domu U Vlečky 3, Praha 12, budete lépe navedeni, školící centrum se nachází přímo naproti (č.p. 3A).

Účastnický poplatek – vložné

Vložné A. prezenční forma v učebně – 6.999 Kč vč. DPH
Základ 5.784,36 Kč, DPH 21% 1.134 Kč

Vložné B. – držitelé APTICARD – 6.299 Kč vč. DPH
Základ 5.206,82 Kč, DPH 21% 1.093,18 Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady na organizaci, studijní materiály, licenční poplatky a občerstvení.

Přihlášení ke zkoušce odborné způsobilosti

Pořadatel kurzu účastníky kurzu ke zkoušce odborné způsobilosti nepřihlašuje. Podání se provádí výhradně přes internetové rozhraní e-podatelny na TIČR.

E-podatelna TIČR

Organizátor:

Medim, spol. s r.o.
Hovorčovická 382, 250 65 Líbeznice

IČ: 48953041
DIČ: CZ48953041

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., č.ú.: 2801396892/2010
Reiffeisenbank, a.s., č.ú.: 382382381/5500

Kontakt:
Informace o průběhu kurzu, požadavcích na vzdělání, odbornou praxi a pod.:
Jan Lhotský, MBA
Tel.: 603 213 386
e-mail: jan.lhotsky@medim.cz

Fakturace, přihlášky:
Ing. Kristýna Krudenc

Tel.: 724 248 463
e-mail: prihlasky@medim.cz
e-mail: kristyna.krudenc@medim.cz

Centrála Líbeznice:
Tel.: 606 048 458
e-mail: info@medim.cz

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Organizace akce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Medim, spol. s r.o.

Ochrana osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů dbá organizátor akce na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, které zaručují soulad s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace naleznete na stránce: https://www.technicka-zarizeni.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Upozornění pro účastníky

Dovolujeme si tímto upozornit účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce na internetových stránkách a v tištěných materiálech pořadatele.

MEDIM ® TLAK ® je registrovanými ochrannými známkami společnosti Medim, spol. s r. o.
Její použití je možné pouze s písemným souhlasem společnosti Medim, spol. s r.o.

© 2024 Medim spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena.