Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Prováděcí předpis vztahující se k zákonu č. 250/2021 Sb. o bezpečném provozu vyhrazených technických zařízení.
Stav k 1. 7. 2022. Materiál je platný.

Aktuální platné znění od 1. 7. 2022

Průběh legislativního procesu

Pro zachování informací o vývoji legislativního procesu a případné novelizace zde archivujeme pracovní verze dokumentu.

Pracovní verze dokumentu k 22. 6. 2022
Pracovní verze dokumentu k 13. 5. 2022
Pracovní verze dokumentu, stav k 21. 3. 2022