Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Návrh prováděcího předpisu vztahující se k návrhu zákona o bezpečném provozu vyhrazených technických zařízení. Stav k 13. 5. 2022. Materiál je připraven ke schválení na zasedání vlády

Aktuální stav legislativního procesu je zde

Aktuální návrhové znění k 13. 5. 2022

Předchozí verze dokumentu, stav k 21. 3. 2022