Novinky v technické normalizaci – červenec 2024

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v…

Více zde >>>

Vláda rozhodla o preferovaném dodavateli nového jaderného zdroje. Zahájí jednání o stavbě dvou bloků v Dukovanech

Vláda udělala další podstatný krok k výstavbě nových jaderných zdrojů v Česku. Na zasedání ve středu 17. července 2024 potvrdila výběr preferovaného dodavatele pro tento strategicky důležitý projekt, kterým je společnost Korea Hydro & Nuclear Power Company (KHNP). Na základě nabídek od dvou uchazečů francouzské EdF a korejské KHNP a jejich pečlivého ohodnocení vláda rovněž rozhodla o tom, že zahájí jednání o výstavbě dvou bloků v lokalitě Dukovany a o možnosti zasmluvnit závazné opce na další nové zdroje v Temelíně. Tento projekt zajistí energetickou bezpečnost a soběstačnost České republiky na…

Více zde >>>

Komentář ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) ke strategickým dokumentům Politika ochrany klimatu, Národní klimaticko-energetický plán a Státní energetická koncepce, které 17. 7. 2024 projednala vláda

Vláda připravila strategické dokumenty v oblasti energetiky a klimatu. Ty mají za cíl udržet konkurenceschopnost českých firem a zkvalitnit život obyvatel České republiky v následujících letech. Jedná se o detailní plán modernizace Česka, který zajistí naší zemi prosperitu a rozvoj, a to s ohledem na životní prostředí. Není pravda, že by tyto dokumenty měly lidem zdražovat jejich život. Nic takového dokumenty nezavádí. Do českého zákona se nebude dávat rozšíření zpoplatnění emisních povolenek na uhlí, plyn a fosilní paliva. Pouze v něm ukotvíme povinnost pro dodavatele fosilních paliv vykazovat emisní povolenky…

Více zde >>>

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci ohledně revize směrnice EU 1025/2012 o evropském normalizačním systému

Veřejná konzultace probíhá jako součást hodnocení nařízení (EU) 1025/2012 v reakci na strategii EU pro normalizaci předloženou Evropskou komisí. Evropský normalizační systém (ESS) poskytuje rámec pro používání norem EU a normalizační výstupy na podporu veřejné politiky a legislativních potřeb EU, které pokrývají širokou škálu průmyslových odvětví. Hodnocení účelnosti posuzuje výkonnost ESS v rozvíjejícím se technickém prostředí standardizace. Určuje, zda je stávající rámec adekvátní a schopný poskytovat normy a standardy a technické specifikace na podporu politik EU a legislativních potřeb a zároveň zachování globálního významu. Cílem této veřejné konzultace je shromáždit…

Více zde >>>

Nová čerpadla v hotelu Vienna House by Wyndham Andel’s na pražském Smíchově jsou o 50 % úspornější

V luxusním hotelu nedaleko nákupního centra Nový Smíchov v centru Prahy začala na jaře letošního roku výměna zastaralých oběhových čerpadel. Ve čtyřech etapách se jich zde vymění celkem 47. Čerpadla instalovaná v rámci první etapy jsou o 50 % úspornější oproti původním. Kompletní výměnou všech čerpadel hotel ročně sníží náklady na svůj provoz o 925 000 Kč a emise produkovaného CO2 o 74 tun. Návratnost investice ve výši 1 900 000 Kč byla spočítána na pouhé 2 roky. „Každý hoteliér nebo manažer hotelu dobře ví, že snaha o úsporu provozních energií je jedním z nejdůležitějších kroků k celkové profitabilitě…

Více zde >>>

Připomínky k hodnocení směrnice o tlakových zařízeních PED a směrnice o jednoduchých tlakových nádobách SPVD: připomínky německého sdružení VDMA

Evropská komise vypsala výzvu pro sběr informací týkající se hodnocení směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU (PED) a směrnice o jednoduchých tlakových nádobách 2014/29/EU (SPVD). Do uzávěrky pro zaslání připomínek, která byla stanovena na půlnoc 20. června 2024 středoevropského času, zaslalo svá stanoviska celkem 44 odborných subjektů působících na trhu v EU. Mimo jiné také z německého sdružení výrobců strojů a zařízení VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.) Toto německé sdružení 3 600 německých a evropských strojírenských společností, zejména malých a středních firem, které ovšem zaměstnávají přibližně 3 miliony lidí…

Více zde >>>

Připomínky k hodnocení směrnice o tlakových zařízeních PED a směrnice o jednoduchých tlakových nádobách SPVD: stanovisko společnosti Applus+

Evropská komise vypsala výzvu pro sběr informací týkající se hodnocení směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU (PED) a směrnice o jednoduchých tlakových nádobách 2014/29/EU (SPVD). Do uzávěrky pro zaslání připomínek, která byla stanovena na půlnoc 20. června 2024 středoevropského času, zaslalo svá stanoviska celkem 44 odborných subjektů působících na trhu v EU. Mimo jiné také z centrály společnosti Applus+ v Nizozemí, která přední celosvětovou společností v oboru kontroly, inspekcí a certifikace. APPLUS+ zasílá tři návrhy (náměty k zamyšlení) Sloučení SPVD a PED V několika členských státech je počet notifikovaných osob pro SPVD…

Více zde >>>

Cylinders Holding úspěšně dokončil koupi společnosti eurocylinders systems AG

Společnost Cylinders Holding a.s., největší světový výrobce vysokotlakých ocelových lahví a řešení pro skladování a přepravu stlačených plynů, dokončila akvizici 100 % akcií společnosti eurocylinders systems AG (ECS), německého výrobce lahví. Prodávajícím akcií ECS je německá průmyslová skupina Serafin se sídlem v Mnichově. Kupujícími jsou společnosti Cylinders Holding a Vítkovice Milmet. Strany se dohodly, že podmínky transakce zůstanou důvěrné. Společnost ECS již více než 60 let vyvíjí, vyrábí a prodává vysokotlaké ocelové lahve a kontejnery ve svém závodě v Apoldě v Durynsku. Lahve společnosti ECS se používají ke skladování a…

Více zde >>>

Nové požadavky na vzdělání a délku praxe pro výkon činnosti revizního technika tlakových nádob stabilních a revizního technika kotlů podle NV č. 175/2024 Sb.

Dnem 1. 7. 2024 vstupuje v platnost Nařízení vlády č. 175/2024 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Návrh nařízení vlády byl připraven mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2024 z důvodu akutních potřeb praxe. Nařízení vlády je výsledkem úprav vzešlých z vypořádání meziresortního připomínkového řízení původně pouze nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených…

Více zde >>>