Připomínky k hodnocení směrnice o tlakových zařízeních PED a směrnice o jednoduchých tlakových nádobách SPVD: připomínky německého sdružení VDMA

Evropská komise vypsala výzvu pro sběr informací týkající se hodnocení směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU (PED) a směrnice o jednoduchých tlakových nádobách 2014/29/EU (SPVD). Do uzávěrky pro zaslání připomínek, která byla stanovena na půlnoc 20. června 2024 středoevropského času, zaslalo svá stanoviska celkem 44 odborných subjektů působících na trhu v EU. Mimo jiné také z německého sdružení výrobců strojů a zařízení VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.) Toto německé sdružení 3 600 německých a evropských strojírenských společností, zejména malých a středních firem, které ovšem zaměstnávají přibližně 3 miliony lidí v Evropské unii a více než 1,2 milionu jen v Německu.

VDMA zaslala tuto připomínku

PED byl poprvé publikován v roce 1997 jako 97/23/EC a jeho technický obsah se od té doby téměř nezměnil.

Velká část jeho obsahu je tedy více než 25 let stará, takže lze jistě nalézt značné množství důvodů, které by mohly hovořit pro revizi:

  1. Poskytlo by to příležitost (kde je to vhodné) konkrétněji a přesněji řešit nejnovější technický vývoj, jako je např. – nové výrobní metody, jako je aditivní výroba – typy produktů, které v době návrhu PED prostě neexistovaly (např. nádoby s membránou) – bezpečnostní systémy nebo příslušenství, které jsou integrovány do většího řídicího systému a mohou se stát obětí kybernetického útoku – bezpečnostní systémy se samovyvíjejícím se chováním – s přihlédnutím ke zvýšené tendenci modularizace v chemických závodech (může být v rozporu se stávajícím přístupem k montáži) Některé z koncepcí dnešního PED tedy nemusí vždy dokonale zapadat do těchto nových technologií.
  2. V průběhu let byla identifikována řada problémů, které se dosud v praxi řeší převážně na základě výkladů či dohod mezi účastníky trhu, které však často nejsou v zákoně stanoveny zcela jasně, a proto pravidelně vedou k rozsáhlým diskuse, např. ve standardních výborech: – Některé aspekty přílohy I by mohly být projednány nebo přezkoumány, jako je neobvyklé použití „pevných“ minimálních nebo mezních hodnot v příloze I článku 7 pro různé materiálové požadavky nebo – z dnešního pohledu – relativně základní přístup k bezpečnosti systémy v příloze I, 2.10 nebo 2.11. – Za posledních 20 let bylo vypracováno více než 240 pokynů, z nichž obsah některých by mohl být převeden do právního textu. – Kategorizace určitých typů výrobků, jako jsou výměníky tepla, opakovaně vede k diskusím mezi zúčastněnými stranami.
  3. Revize by také mohla dát šanci – lépe řešit problémy, které jsou v současnosti jen velmi povrchně „pokryty“ směrnicemi (např. shromáždění…) nebo – trochu konkrétněji objasnit stále se opakující problémy, které – ačkoli jsou obecně a dobře popsané v Modrém průvodci – jsou zvláště časté nebo „komplikované“ v PED, například povinnost jednat jako dovozci: stěží v jiném odvětví jsou produkty B2B dováženy a integrovány do jiných CE produktů (strojů atd.) v tak právně složitým způsobem jako u zpracovatelského závodu. – přezkoumat nebo potenciálně posílit úlohu harmonizovaných evropských norem, například s ohledem na jejich použití v modulech QS, jako jsou H nebo H1, protože podle PED evropské harmonizované normy jsou – z historických důvodů – v silné konkurenci s místními předpisy po celém světě a dokonce i s místními předpisy (nikoli „klasickými“ standardy) v členských státech.

Nejčistší způsob, jak se vypořádat s některými z výše uvedených témat, může být jistě v průběhu revize. Nicméně je třeba si uvědomit, že PED a jeho protějšek pro jednoduché tlakové nádoby, SPVD, již řadu let tvoří dobře fungující systém. Tento systém dodal velmi bezpečné produkty a vedl k výraznému zlepšení volného obchodu v rámci Evropy s produkty v jejich působnosti.

Hlášení o počtech nehod nebo nebezpečných produktech v oblasti PED jsou – dle našich informací – naštěstí velmi nízké, což skutečně potvrzuje, že PED a SPVD tvoří z hlediska bezpečnosti velmi dobrý systém. Jakákoli zásadní změna, jako je – často diskutované sloučení PED a SPVD nebo – rozšíření koncepce montáže (které by bylo pouze z čistě právních a nikoli z bezpečnostních důvodů) nebo – úpravy v příloze I, by bylo nutné posuzováno s maximální opatrností, aby – i když neúmyslně – neohrozil tento dobře fungující systém pouze z důvodu změny nebo z důvodů zákonnosti. PED a SPVD – přestože jde o evropské směrnice – jsou celosvětově přijímány nebo dokonce vyžadovány. Jejich přijetí a úspěch a jejich pozitivní vliv na evropský trh silně závisí na jejich použitelnosti a proveditelnosti.

Odborné akce zaměřené na problematiku směrnic pro tlaková zařízení PED a jednoduché tlakové nádoby SPVD

Problematika směrnice PED a SPVD bude zahrnuta také do programu odborných akcí AKADEMIE APTI jakými jsou TLAK 2024 nebo odborný seminář PED 2025.

24. ročník odborného fóra tlakových zařízení v průmyslu, energetice a teplárenství

15.-16. října 2024
EA Congress Hotel Aldis****
Hradec Králové

Akce se koná pod záštitou místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Ing. Mariana Jurečky a ministra průmyslu a obchodu Ing. Josefa Síkely.

Vice zde >>>

Související články