Připomínky k hodnocení směrnice o tlakových zařízeních PED a směrnice o jednoduchých tlakových nádobách SPVD: stanovisko společnosti Applus+

Evropská komise vypsala výzvu pro sběr informací týkající se hodnocení směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU (PED) a směrnice o jednoduchých tlakových nádobách 2014/29/EU (SPVD). Do uzávěrky pro zaslání připomínek, která byla stanovena na půlnoc 20. června 2024 středoevropského času, zaslalo svá stanoviska celkem 44 odborných subjektů působících na trhu v EU. Mimo jiné také z centrály společnosti Applus+ v Nizozemí, která přední celosvětovou společností v oboru kontroly, inspekcí a certifikace.

APPLUS+ zasílá tři návrhy (náměty k zamyšlení)

Sloučení SPVD a PED
V několika členských státech je počet notifikovaných osob pro SPVD omezený. V Nizozemsku byl pro tuto směrnici určen pouze jeden orgán. Vzhledem k velikosti trhu není pro mnohé strany ziskové, aby byly také akreditovány a určeny pro tuto směrnici. Sloučení těchto dvou směrnic vyřeší tyto typy „problémů“.

Rozloučení se systémovými moduly / moduly kvality
Při periodických kontrolách a vyhodnocování oprav a změn ve fázi užívání se pravidelně zjišťuje, že tato forma dozoru je nedostatečná. Procesy se vědomě i nevědomě neprovádějí v souladu.

Vzájemné uznávání kvalifikací svářeče a metody svařování
Kvalifikace svářeče (svářečské certifikáty) a kvalifikace metody svařování nelze omezit na jeden pracovní obor. Například se stejnou kvalifikací svářeče může svářeč jeden den vyrobit tlakové zařízení a druhý den opravit přepravní potrubí nebo odeslat. Například schvalování kvalifikací svářečů a metod svařování je v SPVD omezeno pouze na orgány určené pro tuto směrnici. Totéž platí například pro námořní sektor. Vzájemné uznávání kvalifikace svářeče a metody svařování mezi různými směrnicemi a dokonce i sektory je vysoce žádoucí. Zpracování pokynů a doporučení V další verzi PED a SPVD zpracujte co nejvíce pokynů a doporučení.

Odborné akce zaměřené na problematiku směrnic pro tlaková zařízení PED a jednoduché tlakové nádoby SPVD

Problematika směrnice PED a SPVD bude zahrnuta také do programu odborných akcí AKADEMIE APTI jakými jsou TLAK 2024 nebo odborný seminář PED 2025.

24. ročník odborného fóra tlakových zařízení v průmyslu, energetice a teplárenství

15.-16. října 2024
EA Congress Hotel Aldis****
Hradec Králové

Akce se koná pod záštitou místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Ing. Mariana Jurečky a ministra průmyslu a obchodu Ing. Josefa Síkely.

Vice zde >>>

Související články