Publikace

Připravujeme do tisku

JAK NA POTRUBÍ

Velká kniha nejen o pevnostních výpočtech potrubí

Ing. Václav Pekař, CSc.

Elektronické publikace

Elektronické publikace jsou k dispozici registrovaným uživatelům, členům APTI a držitelům členských karet APTICARD. Všechna práva jsou vyhrazena. Další publikování, kopírování a šíření je možné pouze s písemným souhlasem společnosti Medim, spol. s r.o.

ANALÝZA, ŘÍZENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ RIZIK
SPOJENÝCH S TECHNICKÝMI DÍLY

Doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc.
ISBN 978-80-01-06480-1
222 stran

TLAK 2017
sborník přednášek 17. odborného fóra tlakových a energetických zařízení
kolektiv autorů
ISBN 978-80-87140-45-1
208 stran