Přihláška on line na kurz RT TNS

Přihláškový formulář lze vyplnit on-line.

Vložné

Potvrzuji, že jsem
dne
uhradil vložné z účtu č.:
vedeného u:
na účet organizátora semináře Medim, spol. s r. o., vedený u Komerční banky a. s., Praha 2, č.ú.: 19-2226570267/0100, variabilní symbol 32002.

Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami Medim, spol. s r. o.