Přihláška on line

15.-16. června 2021, Virtuální studio APTI

Přihláškový formulář on-line

Účastník:Kontaktní a fakturační údaje, na které Vám bude vystavena a odeslána faktura:

Údaje pro proškolení a přípravu ke zkoušce:

Nový žadatelRozšíření rozsahuProdloužení platnosti


RZZ1ZPO

R - Revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení
Z - Stavební a první zkouška vyrobených, smontovaných a rekonstruovaných tlakových zařízení
Z1 - První zkoušky talkových nádob na plyny
ZP - Periodická zkouška nádob na plyny
O - Obsluha kotlů (topiči)


PK1PK2HK2PK3HK3PK4HK4NANBNP

PK1 - parní kotle 1. třídy se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115t/h
PK2 - parní kotle 2. třídy se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 50t/h do 115t/h (včetně)
HK2 - horkovodní kotle 2. třídy s tepelným výkonem nad 35 MW
PK3 - parní kotle 3. třídy se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8t/h do 50t/h (včetně)
HK3 - horkovodní kotle 3. třídy s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně)
PK4 - parní kotle 4. třídy se jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h (včetně)
HK4 - horkovodní kotle 4. třídy s tepelným výkonem do 5,8 MW včetně, všechny ostatní kotle kapalinové
NA - tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 Mpa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 103
NB - ostatní tlakové nádoby (tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem do 0,2 Mpa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu nižší nebo rovnu 103)
NP - kovové tlakové nádoby k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než + 50°C, nebo plynů, u nichž při teplotě + 50°C je absolutní tlak (tenze) par vyšší než 0,3 MPa

Účastnický poplatek/vložné

Instrukce k provedení platby:

Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami a zásadami zpracování osobních údajů společnosti Medim, spol. s r. o.

Organizátor:

Medim, spol. s r.o.
Hovorčovická 382, 250 65 Líbeznice

IČ: 48953041
DIČ: CZ48953041

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., č.ú.: 2801396892/2010

Kontakt:
Tel.: 603 213 386
Tel.: 603 213 387
Tel.: 606 048 458
e-mail: konference@medim.cz

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.