Odborný program

Program odborného fóra v připravujeme. Vraťte se sem, prosím, později.

Hlavní programová témata

  • Aktuální stav legislativy pro vyhrazená technická tlaková zařízení – výklady k NV 192/2022 Sb.
  • Praktické poznatky v oblasti výkonu státní správy a dozoru nad bezpečností provozu vyhrazených tlakových zařízení
  • Poznatky z hlášených nehod a havárií
  • Revizní činnost na VTZ 4.0 – digitalizace, nové NDT technologie, autonomní prostředky inspekce a robotizace inspekcí
  • Defektoskopie, koroze, pevnost, únava materiálů tlakových nádob

Copyright Medim, spol. s r.o. 2023. Všechna práva vyhrazena!
TLAK je registrovanou ochrannou známkou společnosti Medim, spol. s r.o.