Odborný program

Odborní partneři

APTI z.s.
ČEZ, a.s.

Technická inspekce České republiky
Centrum výzkumu Řež s.r.o., Plzeň
Slovenská zváračská spoločnosť, člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností
České vysoké učení technické v Praze

Programový výbor

Ing. Jakub Horváth, Ph.D., IWE
předseda programového výboru

Doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc.
Doc. Ing. Jiří Janovec, CSc.
Doc. Ladislav Kolařík, Ph.D.
Doc. Jiří Lukavský, CSc.

Ing. Jiří Hajdík, Ph.D.
Ing. Pavol Radič, EUR ING.
Ing. Jiří Kuchař, Ph.D., IWE

Ing. Roman Řezáč
Ing. Miroslav Lhotský
Ing. Lukáš Turza, Ph.D., IWE

Ing. Jan Weischera, DVW
Ing. Václav Svoboda

Ing. Miroslav Brotánek

Program

Úterý

19. září 2023

08:00 Registrace účastníků, ranní káva
09:00 Zahájení 23. odborného fóra
Jan Lhotský, MBA
Asociace poskytovatelů technických informací, z.s., Praha
Ing. Pavol Radič, EUR ING.
Slovenská zváračská spoločnost, Bratislava
09:20 I. blok přednášek
Moderátor: Ing. Jan Weischera, DVW

Hodnocení stavu přírubových spojů pomocí metody MMM
Ing. Petr Vlček
Centrum výzkumu Řež s.r.o., Plzeň

Zajištění kvalitního personálu v oblasti zvláštních procesů pro jadernou energetiku.
Ing. Jiří Hajdík, Ph.D.
manažer útvaru Zvláštní procesy JE
JE Temelín, ČEZ, a.s.

Komponenty tlakových zariadení z hľadiska hodnotenia vhodnosti na prevádzku
Ing. Peter Lakatoš, CSc. EWE
konzultant APTI z.s., Bratislava

Únosnost svaru mezi hrdlem a pláštěm tlakové nádoby
Ing. Václav Pekař, CSc.
APTI, z. s., Praha

Vliv mazání na těsnost přírubových spojů
Ing. Martin Tesař
Pokorný industries, s.r.o., Brno

12:15 Oběd
13:15 II. blok přednášek
Moderátor: Ing. Jakub Horváth, Ph.D. IWE

Technologie pro navrtání a dočasné přerušení média v potrubí a jeho ekonomické důsledky pro provozovatele
Ing. Jan Kánský
FASTRA s.r.o., Kolín

Obnova plasticity teplotně exploatované oceli ČSN 15128
Doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.
Centrum výzkumu Řež s.r.o., Plzeň

Měření vad na svornících a závitových hnízdech přírubových spojů
Pavel Zahrádka
Centrum výzkumu Řež s.r.o., Plzeň

Význam analýzy porúch v posudzovaní technického stavu a v riadení rizík tlakových zariadení
Ing. Ján Kudlovský
konzultant APTI, z.s., Košice

15:30 III. blok přednášek
Moderátor: Ing. Lukáš Turza, Ph.D. IWE

Akustická emise – příklady z praxe
Ing. Václav Svoboda
Preditest, s. r. o., Praha

Nové ČSN ve vztahu k tlakovým zařízením
Ing. Jan Weischera, DVW
APTI, z. s., Praha

Limity při měření tloušťky ultrazvukovými tloušťkoměry
Ing. Tomáš Macán
TESTIMA, spol. s r.o., Praha

Praktické poznatky z inspekcí vyhrazených tlakových zařízení
Nová strojní směrnice
Ing. Zbyněk Jančík
APTI, z. s., Praha

Problematika tvorby analýzy rizik pro vyhrazená tlaková zařízení
Ing. Lukáš Turza, Ph.D., IWE
LL-C (Certification) Czech Republic, a.s., Praha

„Kulatý stůl“ – diskuze k přednáškám prvního dne TLAK 2023
Ing. Zbyněk Jančík, Ing. Lukáš Turza, Ph.D., IWE, Ing. Roman Řezáč, Ing. Milan Mocker, Otto Hahn, a další

19:00 Analýza rizik vyhrazených technických zařízení při výrobě rumu, spojená s ochutnávkou prémiových značek
Moderátor: Jan Lhotský, MBA
20:00 Společenský večer v kongresovém sále FLORET
Celým večerem nás budou provázet světové i československé hity padesátých až osmdesátých let minulého století v originálních aranžích.
A možná přijde i …Elvis Presley.

Středa

20. září 2023

09:00 IV. blok přednášek
Moderátor: Jan Lhotský, MBA

Erozno-kavitačné napadnutie tlakového potrubia
Doc. Ing. Peter Bernasovský, PhD., EWE
APTI, z. s., Bratislava

Bezpečný provoz VTZ, havárie a nehody VTZ, výsledky šetření a zkušenosti státního odborného dozoru s aplikací nové legislativy
Zkušenosti s uplatňováním Nařízení vlády č. 192/2022Sb. o vyhrazených technických tlakových
zařízeních a požadavcích k zajištění jejich bezpečnosti
Ing. Milan Mocker
Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj

Kontrolní seznamy pro řízení bezpečnosti vyhrazených tlakových zařízení
Doc. Ing. Dana Procházková, Ph.D., DrSc.
ČVUT v Praze, fakulta strojní

Zkušenosti pověřené organizace s uplatňováním nové legislativy
Ing. Tomáš Tůma, Ing. Roman Řezáč
Technická inspekce ČR, Praha

Zkušenosti provozovatele s uplatňováním Nařízení vlády č. 192/2022 Sb.
Otto Hahn
Ampluservis, a.s., Ostrava

Revize 4.0 aneb digitalizace a archivace dokumentů průvodní a provozní dokumentace v souladu s požadavky zákona č. 250/2021 Sb.
Ing, Martin Vondrouš
Software602 a.s., Praha

13:15 Závěr odborného fóra, oběd

Změna programu vyhrazena!

Copyright Medim, spol. s r.o. 2023. Všechna práva vyhrazena!
TLAK je registrovanou ochrannou známkou společnosti Medim, spol. s r.o.

Zpět na hlavní stránku >>>