TIČR od 1. října 2023 přechází na elektronickou komunikaci

Od 1.10.2023 dochází ke změně u zasílání Odborných stanovisek (dle §6 odst.1 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb.) a osvědčení (dle §6 odst.1 písm. b) zákona č. 250/2021 Sb.). Uvedené dokumenty budou zasílány žadatelům výhradně elektronicky pomocí datových schránek a případně po vzájemném odsouhlasení v kopii pomocí emailu.

Pokud žadatel nedisponuje datovou schránkou, bude mu dokument zaslán písemně jako doposud.

Související články