Ohlédnutí za 23. odborným fórem TLAK

Ve dnech 19. a 20. září se průhonické kongresové centrum stalo opět dějištěm odborného fóra TLAK. Do posledního místa zaplněný kongresový sál a vyprodané ubytovací kapacity průhonických hotelů a penzionů svědčí o velkém zájmu odborné veřejnosti o problematiku bezpečného provozu vyhrazených technických tlakových zařízení.

O stoupajícím významu této akce svědčí fakt, že se generálním partnerem akce stala Skupina ČEZ, jejíž zástupci prezentovali v rámci odborného programu s tématem zajištění kvalitního personálu v oblasti zvláštních procesů pro jadernou energetiku. Tradiční odborné partnery, sdružení APTI, z.s., Technickou inspekci České republiky a České vysoké učení technické v Praze nově doplnili partneři Slovenská zváračská spoločnosť, člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností a Centrum výzkumu Řež.

Zajištění kvalitního personálu v oblasti zvláštních procesů pro jadernou energetiku
Ing. Jiří Hajdík, Ph.D., manažer útvaru Zvláštní procesy JE, JE Temelín, ČEZ, a.s.

Odborný program fóra TLAK byl členěn do pěti tematických bloků. První přednáškový den byl vyhrazen pro témata správné praxe v oblasti hodnocení stavu vyhrazených tlakových zařízení. Pozornost byla věnována tématům, jako je hodnocení stavu tlakových zařízení metodou MMM, problematikou únosnosti svarů hrdel tlakových nádob, nebo vlivu mazání na těsnost přírubových spojů.

Dále zazněly přednášky v oblasti defektoskopie, nedestruktivního testování, měření úbytku, problematice materiálů tlakových nádob, analýzy rizik a poruch tlakových zařízení.

Odborný program pak skvěle doplnil vydařený společenský večer. Překvapením večera byla návštěva krále rock n‘ rollu, Elvise, který se zastavil v kongresovém sále hotelu Floret aby předal ocenění TLAKAŘ ROKU 2023, které z jeho rukou převzal dlouholetý lektor odborného fóra TLAK, Doc. Ing. Peter Bernasovský.

Druhý přednáškový den byl zaměřen na poměrně novou legislativu tlakových zařízení, poznatky z jejího zavádění do praxe. Zazněly přednášky od zástupců SÚIP a OIP, Technické inspekce České republiky, doplněné o teoretickou část ohledně řízení rizik paní docentky Dany Procházkové, ale i poznatky z praxe revizních techniků s uplatňováním Nařízení vlády č. 192/2022 Sb. Prvek inovace, který je součástí každého odborného fóra TLAK, převzal po tématech využití dronů, robotů a chytrých brýlí z předchozích ročníků Ing. Marin Vondrouš ze společnosti Software602 s tématem digitalizace provozní a průvodní dokumentace, která se jeví pro provoz vyhrazených tlakových zařízení v podmínkách nové legislativy jako zcela nezbytná.

Nezbývá než poděkovat všem účastníkům, partnerům, lektorům a členům organizačního štábu, kteří se na úspěchu akce TLAK 2023 podíleli.

Těšíme se na shledanou na TLAK 2024!

TLAK 2023 v číslech

Účastníci v sále: 185
Lektoři: 20
Vystavovatelé: 14

Skladba účastníků

Energetika a teplárenství 45 %
Průmysl 42 %
Firmy do 15ti zaměstnanců a OSVČ 11 %
Zaměstnanci státní správy (organizace podřízené MPSV, MV a MPO) 1 %
Zaměstnanci středních a vysokých škol 1%

Hodnocení spokojenosti

Odborný program 96 %
Doprovodný program 99 %
Organizace 99 %
Stravování 99 %
Ubytování 97 %

Související články