Aktualizovaný program VTZ 2023

Ve dnech 18. a 19. dubna 2023 proběhne v Kutné Hoře již sedmý ročník tradiční vzdělávací akce VTZ 2023. V den zahájení této vzdělávací akce uplyne 292 dní účinnosti nové legislativy. Součástí programu bude také moderovaná diskuze nad zákonem č. 250/2021 Sb. včetně jeho prováděcích předpisů s pracovníky organizací státního odborného dozoru SÚIP i TIČR.

Změna legislativy pro vyhrazená technická zařízení v roce 2023

Hlavní programová témata

  • Nová legislativa – zkušenosti z provozu, inspekcí a revizí VTZ
  • Digitalizace provozní dokumentace, legislativní požadavky na digitalizaci
  • Zkušenosti s aplikací nové legislativy do praxe
  • Biometan a vodík – nová paliva, příprava na zavádění alternativních paliv do plynárenské soustavy, požadavky na distribuční síť, spotřebiče, spalinové cesty

Pondělí 17. dubna

16:00 Check in, ubytování prvních účastníků

18:00 Komentovaná prohlídka historických památek města Kutné Hory, zařazeného do UNESCO pro účastníky akce
Sraz účastníků na terase restaurace Hotelu U kata, účast je zdarma.

Úterý 18. dubna

08:00 Registrace, ranní káva  

09:00 Úvodní slovo

09:30 I. blok přednášek

Zkušenosti OIP s aplikací nové legislativy ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.
Ing. Milan Moravec
vedoucí odboru II – VTZ a stavebnictví
Oblastní inspektorát pro hl, m. Prahu

Činnost TIČR v podmínkách nové legislativy
Ing. Anna Vágnerová
vedoucí inspektor
Technická inspekce České republiky

Požadavky současných právních předpisů v oblasti vyhrazených tlakových zařízení v porovnání s původní legislativou
Ing. Roman Řezáč, IWE
vedoucí technického úseku tlakových zařízení, vedoucí inspektor pobočky Hradec Králové
Technická inspekce České republiky

Zkušenosti státního státního odborného dozoru, šetřené události a havárie
Ing. Milan Mocker
vedoucí odboru inspekce vyhrazených tlakových zařízení SÚIP
OIP pro Ústecký a Liberecký kraj

Požadavky současných právních předpisů v oblasti vyhrazených plynových zařízení v porovnání s původní legislativou
Ing. Miroslav Brotánek
předseda pracovní skupiny APTI pro vyhrazená plynová zařízení
BTK Praha, s.r.o.

12:15 Oběd

13:15 II. blok přednášek

Provozní dokumentace vyhrazených technických zařízení
Ing. Renata Ausficírová
LL-C (Certification)

Revize 4.0 aneb digitalizace a archivace dokumentů průvodní a provozní dokumentace v souladu s požadavky zákona č. 250/2021 Sb.
Ing, Martin Vondrouš
Software602 a.s.

Zkušenosti se zaváděním vodíku a biometanu
Ing. Tomáš Stone
Hutira s.r.o.

Využití vodíku pro vytápění
Ing. Valter Sodomka
APOKS

Lisované potrubní systémy pro plynárenství
Ing. Pavel Zámečník
Viega, s.r.o.

CMS systém řízení spalování
Jiří Ševčík Firma
Lamtec DE

19:00 Analýza rizik vyhrazených technických zařízení při výrobě rumu, spojená s ochutnávkou prémiových značek

19:30 Společenský večer v restauraci Hotelu U Kata, vystoupení historické skupiny Páni z Kolína, ukázky dobových zbraní

Středa 19. dubna

08:00 Ranní káva

09:00 IV. blok přednášek

Zařazení tlakových nádob a kotlů do tříd podle NV 192/22 Sb. s využitím aplikací tabulkového procesoru
Ing. Václav Pekař, CSc.
předseda pracovní skupiny APTI
APTI, z.s.

Nová strojní směrnice
Ing. Lukáš Turza, Ph.D. IWE
ČVUT v Praze, fakulta strojní

Problematika vodíkové mobility z hlediska distribuce média
Ing. David Žáček
Linde Gas, a.s.

Vyhrazená elektrická zařízení – aktuální stav v oboru
Ing. Filip Vízner
Technická inspekce České republiky

Zkušenosti OIP s aplikací nové legislativy
Ing, Monika Kloudová
OIP pro Ústecký a Liberecký kraj

Vyhrazená zdvihací zařízení – aktuální stav v oboru
Ing. Tomáš Neuman
Technická inspekce České republiky

Revize v podmínkách nové legislativy
Ing. Zbyněk Jančík
Linebacker s.r.o.

13:00 Závěr konference, oběd

Změna přednášek a přednášejících vyhrazena!

Organizátor si vyhrazuje právo změny témat a přednášejících.

© Medim, spol. s r.o. 2023. Všechna práva vyhrazena!

Související články