Aktualizace Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu

Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu (dále také Vnitrostátní plán) byl zpracován na základě požadavku nařízení Evropského parlamentu a Rady 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, jehož návrh byl představen v rámci legislativního balíčku s názvem „Čistá energie pro všechny Evropany“, který byl zveřejněn Evropskou komisí dne 30. listopadu 2016. První Vnitrostátní plán dle výše uvedeného Nařízení byl schválen vládou ČR 13. ledna 2023, jednalo se o přepracovanou verzi návrhu Vnitrostátního plánu, který vzala 28. ledna 2019 na vědomí vláda ČR a který byl Evropské komisi předložen dne 30. ledna 2019.

Tento dokument je návrhem aktualizace Vnitrostátního plánu ČR. Po iterativním procesu s Evropskou komisí bude v termínu do 30. června 2024 předložena finální verze tohoto dokumentu. Přípravu návrhu Vnitrostátního plánu bohužel komplikuje fakt, že na úrovni EU není schválena všechna relevantní legislativa, zejména legislativa v rámci legislativního balíčku Fit-for-55.

Účelem Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu, respektive celého systému řízení energetické unie je naplnění následujících cílů:

  1. příprava a implementace politiky a opatření pro splnění cílů energetické unie a dlouhodobých závazků spojených se snižováním emisí skleníkových plynů, zejména s ohledem na cíle Evropské unie v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030;
  2. stimulace spolupráce mezi jednotlivými členskými státy;
  3. vyšší regulační a investiční jistota vyplývající z pokrytí všech pěti základních rozměrů energetické unie podpořená plánovacími dokumenty a robustním a komplexním analytickým rámcem;
  4. efektivní příležitosti pro účast veřejnosti; v) strukturovaný, transparentní a iterační proces mezi Komisí a členskými státy;
  5. posílení spolupráce mezi tvůrci politiky v oblasti energetiky a klimatu.

Aktualizace Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu ke stažení

Související články