Jak předcházet zadírání nejen nerezového spojovacího materiálu

Ing. Martin Tesař, Ing. Libor Mareš
Divize Flange Management, Pokorný, spol. s r. o. Brno

Jak předcházet zadírání nejen nerezového spojovacího materiálu a současně zajistit jeho následné povolení?

Každý, kdo utahoval např. nerezový šroub nebo svorník, se setkal s tím:

 • že se rychle „zakousnul“
 • že jej nebylo možné povolit

Řešení je nasnadě. Stačí závit namazat.

Čím ale závit šroubu namazat, abychom současně zajistili jeho následné povolení, a to i po mnoha letech?

Naneseme-li mazivo (např. mazací pastu, mazání ve spreji apod.) přímo na závit tak šroub či svorník již bez větších problémů utáhneme. Nicméně po nějaké době budeme mít problém jej povolit.

Během utahování dochází k nárůstu tlaku mezi závity šroubu a matice a k nárůstu třecí síly v závitech.

POKORNY_A_01.png
Siločáry zatížení závitu

Na závitech se mazivo nemá čeho zachytit. Proto mazivo nanesené přímo na závit je vlivem narůstajícího tlaku mezi závity postupně vytlačováno, až dojde k prostřižení mazacího filmu a následnému kontaktu kov na kov. Totéž platí pro styčné plochy mezi podložkou a čelem matice.

Se vrůstajícím utahovacím momentem stoupá tlak hlavně v prvních 3 až 4 závitech, což má postupně za následek:

 • zhoršení součinitele tření v závitu,
 • poklesu přenosu síly ve šroubu,

u přírubového spoje pak:

 • každý jednotlivý šroubu je jinak utažen,
 • těsnění je nerovnoměrně stlačeno,
 • dojde k netěsnosti a nežádoucímu úniku.

Vytlačené mazivo ze závitu a kontakt mezi materiály šroubu a matice „kov na kov“, kdy oba materiály vzájemně prorostou, jsou příčinou následných potíží při povolování nejen nerezových šroubů.

Řešením je mazivo, které bude:

 • trvale a pevně uchyceno do povrchu závitu šroubu
 • během utahování nebude vytlačováno z prostoru závitu šroubu a matice
 • odolá velkému tlaku při utahování
 • bude mít stejný součinitel tření pro malé i velké utahovací momenty

POWER®torque LF kote 450 je za tepla vytvrzený mazný prostředek. Vytváří suchý, v povrchu pevně zakotvený, kluzný film s dlouhodobě stálým mazným účinkem i při extrémním zatížení v tlaku.

POKORNY_A_02.png

 • Tenký mazný film trvale odděluje jednotlivé materiály od sebe. Zabraňuje „zakusování“ povrchů do sebe (např. závit šroubu do závitu matice). Zvlášť vhodné pro nerezové materiály.
 • Trvale ukotven do povrchu základního materiálu.
 • Minimalizuje součinitel tření. Vynikající kluzné vlastnosti v celém rozsahu zatížení.
 • Minimální rozptyl sil při utahování v jednotlivých šroubech zajistí rovnoměrné stlačení těsnění.
 • Rovnoměrné utažení zajišťuje těsnost spoje.
 • Umožňuje následné povolení.
 • Extrémní odolnost vůči tlaku vyvozeným např. v závitech šroubů nebo na podložkách při utahování. *
 • Teplotní rozsah použití od – 70 °C do + 450 °C.
 • Zcela eliminuje chyby při mazání na místě.

*) POWER®torque LF kote 450 odolává zatížení podle ASTM 2625 Metoda B > 250 000 psi (1750 MPa)

Použití v jaderné energetice:

stanovení obsahu chloridů, fluoridů a síranových iontů ve výluhu z nanesené vrstvy materiálu POWER®torque LF kote 450 NUCLEAR

LABTECH s. r. o., protokol č. B4697/2015

UJV Řež, protokol č.151216/K

Použití v prostředí O2:

atest pro nevýbušnost v kyslíkovém prostředí, ITC Zlín, atest č.412205895

 

Power®torque LF kote 450 Red

POKORNY_A_03.png

má vysokou chemickou a korozní odolnost, zabraňuje vzniku galvanické koroze.

Flange management – komplexní řešení těsnosti přírubových spojů

POKORNY_A_04.png

Přírubový spoj je „živý organizmus“. V případě netěsnosti je třeba k jeho řešení přistupovat jako k jednomu celku. Komplexní servis těsnosti přírubových spojů zahrnuje:

 • detekce skrytých úniků – Fugitive emission
 • důkladná analýza přírubového spoje
 • pevnostní výpočet včetně průkazu těsnosti podle ČSN EN 1591-1
 • návrh, výroba a dodání kvalitního těsnění s naměřenými charakteristickými hodnotami
 • dodání šroubů a svorníků ošetřených suchým mazivem POWER®torque LF kote 450
 • řízené utahování hydraulickými stroji a kvalifikovaným personálem
 • záruka těsnosti za provedený spoj – Protokol o utažení
 • egalizace poškozených dosedacích ploch přírub
 • odborné semináře a školení montérů přírubových spojů podle EN 1591-4

EN 1591-4 Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích zaměřená na  školení montážních pracovníků.

Cílem je změnit stále zažité postupy montáže azbestového těsnění, předat informace o nových materiálech těsnění a pochopení vzájemného vlivu jednotlivých částí přírubového spoje.

CERTIFIKÁT ZPÚSOBILOSTI
je vydáván SZU Brno s.p  certifikovaným orgánem pro certifikaci osob č.P 3088 certifikovaný Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 1724:2013
Jsme certifikovaným pracovištěm pro SZU Brno.
Školící centrum je vybaveno v souladu na požadavky certifikovaného školení EN 1591-4.

Ing. Martin Tesař, Ing. Libor Mareš
Divize Flange Management
Pokorný, spol. s r. o. Brno
Trnkova 115
+420 532 196 711
tesar@tesneni.cz

Související články