Stoplování PE d400 a OC DN350 s plnohodnotnými bypassy

Tento článek vznikl na základě výjimečné práce, která se uskutečnila v březnu tohoto roku. Tato práce spadá do projektu Rezidence Parková čtvrť společnosti CENTRAL GROUP, a.s. a na této práci spolupracovala společnost FASTRA, s.r.o. a VT služby s.r.o. Předmětem této práce bylo uzavření plynovodního řadu v ulici Malešická na Praze 3. Plynovod je ocelový DN350 s následným přechodem na PE potrubí d400.

Práce byly prováděny na úseku od Basilejského náměstí po ulici Jilmová a byly rozděleny na dvě samostatné pracovní oblasti od sebe vzdálené přibližně 300m. Celkový rozsah byl oboustranné uzavření plynovodu s plnohodnotným bypassem PE d400 v obou pracovních oblastech a následným přepojením hlavního plynovodního řadu na již položené a připravené nové potrubí PE Rozsahem a velikostmi bypassů je projekt výjimečný jak požadavkem na techniku, tak i personální zajištění. Uzavření plynovodu muselo být provedeno v jeden den. Pro uzavření potrubí bylo použito technologie stoplování za pomoci zařízení STOPL-S-F1 od společnosti FASTRA.

Pracovní oblast Malešická

První oblast prací byla přímo na Basilejském náměstí, kde vedlo potrubí ještě v dimenzi DN350. Druhá oblast prací byla na křižovatce Malešická a Jilmová. Zde hlavní řad je již po rekonstrukci v dimenzi PE d400. Specifikem tohoto pracoviště bylo provedení odbočky PE d160 z hlavního bypassu ke třetímu pracovišti. Toto třetí pracoviště je vzdálené několik metrů od hlavního řadu, přičemž tato odbočka bypassu byla vedena pod úrovní vozovky na druhou stranu ulice.

Pracovní oblast Basilejské náměstí

Tento odbočný bypass byl připojen na potrubí PE d160. Tento řad PE d160 byl po stlačení a zastoplování hlavního řadu také přepojen na novou trasu hlavního řadu PE d400. Celý tento projekt byl rozdělen do třech dní.

Pracoviště 3 bypass PE d160

Den první – 28.3.

Po příjezdu na pracoviště byla provedena prohlídka pracoviště vedoucími prací společností FASTRA  a VTslužeb s následným rozdělením pravomocí, postupů a určení jednotlivých montérů pro jednotlivá pracoviště. V rámci těchto příprav bylo nezbytné také proměřit a vytyčit umístění všech stoplovacích tvarovek a balonovacích hrdel. Umístění všech prvků muselo být určeno především s ohledem na budoucí výřezy potrubí. Pro vyhotovení plnoprůtokových bypassů byly použity stoplovací tvarovky, obdobné jaké byly použité na samotné stoplování.

Příprava PE potrubí na svařování

Na každé uzavírané straně byly umístěny dvě stoplovací tvarovky, přičemž tvarovka vzdálenější od pracoviště byla použita pro vysazení bypassu. Nejblíže pracovišti byly umístěny balonovací tvarovky pro odvzdušnění/zaplynění potrubí, dalším účelem tvarovky je místo pro vložení zajišťovacího ručně vkládaného balonu UBF-N-MAX. Svařovací práce na potrubí DN350 prováděli pracovníci společnosti VTslužby, na PE potrubí prováděli svařování pracovníci spol. FASTRA.

Svařování PE tvarovky

Přivařování stoplovacích elektrotvarovek  d400 na PE potrubí trvá přibližně 90 minut, navaření stoplovací tvarovek DN350 probíhá přibližně 120 minut. Před samotným svařováním na ocelovém potrubí je nezbytné provést odizolování potrubí a následně očištění potrubí. U PE potrubí se provádí odstranění oxidační vrstvy potrubí a dále odmaštění potrubí i samotné tvarovky. Na závěr prvního dne bylo provedeno ještě navrtání balonovacích hrdel.

Vrtání bypassu na PE d400

Den druhý – 29.3.

Ráno byly zahájeny práce složením stoplovacího zařízení STOPL-S-F1 na jednotlivých tvarovkách. Vždy se zahajovalo na vnějších tvarovkách, na které se instalovaly bypassy, aby mohli pracovníci VTslužeb začít pracovat na jednotlivých bypassech. Před samotným navrtáváním se vždy provádí ověření těsnosti přivaření jednotlivých tvarovek. Příprava na instalaci bypassů se prováděla vždy osazením kompletního stoplovacího zařízení, navrtáním potrubí, demontáží komory a následným osazením speciální komory, která je zakončena standartní přírubou DN400 PN16.

Instalace příruby pro bypass

Po dokončení navrtávání všech tvarovek na jednom pracovišti byly instalovány stoplovací zařízení s přípravou pro zavedení následný den. Po ukončení těchto prací začali pracovníci VTslužeb spojovat bypass PE d400 nad samotným propojem. Bypass na pracovní oblasti na Basilejským náměstí byl přibližně 14m dlouhý, na druhé oblasti byl dlouhý přibližně 8m s odbočením menšího bypassu d160 k samostatnému pracovišti.

Připravené bypassy byly ještě tento den zaplyněny. Jelikož bylo na pracovištích instalováno zařízení a bypassy byly naplněny plynem, bylo nezbytné zajistit hlídání pracovišť i přes noc. Těmito pracemi skončil druhý den prací.

Den třetí – 30.3.

Práce byly zahájeny natlakováním a zprovozněním všech bypassů, které byly otevřeny uzávěry. Následně byly zavedeny všechny stoplovací hlavy a došlo, po schválení provozovatelem plynovodu, k zastoplování potrubí na všech místech. Zároveň také došlo ke stlačení vedlejšího plynovodu d160. Po ověření těsnosti uzavření stoplovacími soupravami se provedlo odvzdušnění pracovišť.

Příprava na zastoplování DN350

Následovalo provedení výřezů a zahájení přepojování plynovodu na novou trasu. Po dokončení spasování potrubí a svařovacích prací byly zahájeny práce na zaplynění potrubí s následným ověřením těsnosti nového potrubí. Poté se provedlo odstoplování všech pracovišť a došlo k plnému zprovoznění nové trasy plynovodu. Po dokončení tohoto kroku se přistoupilo k uzavření deskových uzávěrů bypassů a  odplynění bypassů a původního plynovodu. Po vyčištění původní trasy plynovodu i bypassů se zahájila demontáž potrubí. Po rozebrání bypassů bylo provedeno postupně zazátkování jednotlivých tvarovek a hrdel.  Po demontáži zařízení v pozdním odpoledni byly práce ukončeny.

Vkládání zajišťovacího balonu

Další práce navazující na tento projekt pokračovaly v následující dny již za přítomnosti společnosti FASTRA.

Tato práce byla velice výjimečná svým rozsahem, kdy bylo uzavřeno tolik míst najednou a přičemž se jednalo, u všech uzavíraných míst, o uzavírání potrubí stejným základem zařízení STOPL-S-F1 DN400, které vždy bylo upraveno pro konkrétní dimenzi DN350 nebo PE d400. Tuto velkou práci si přijeli prohlédnout i také zástupci plynárenské společnosti. Ocenili rozsah prací a profesionalitu všech zúčastněných pracovníků obou společností.

Na závěr ještě přikládáme pár fotografií z montáže:

Odbočka bypassu d110
Bypass PE d400 v provozu

Autor: Ing. Jan Kánský, fotografie: Petr Nečesaný, FASTRA s.r.o., duben 2022

Komerční sdělení

Související články