Harmonizované normy pro tlaková zařízení

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU
o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Následující seznam obsahuje odkazy na harmonizované normy pro tlaková zařízení a harmonizované podpůrné normy pro materiály používané při výrobě tlakových zařízení. V případě harmonizované podpůrné normy pro materiály je předpoklad shody se základními požadavky na bezpečnost omezen na technické údaje materiálů, které jsou v normě obsaženy, a nepředpokládá přiměřenost materiálu pro určité zařízení. Technické údaje uvedené v normě pro materiály se proto musejí posoudit z hlediska konstrukčních požadavků pro toto určité zařízení, aby se ověřilo, že jsou splněny základní požadavky směrnice o tlakových zařízeních na bezpečnost.

ESO (1)

Odkaz na normu a její název

(a referenční dokument)

První zveřejněnív Úředním věstníku

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 3-8:2006

Přenosné hasicí přístroje – Část 8: Doplňující požadavky na EN 3–7 na konstrukce, odolnost proti tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s maximálním dovoleným tlakem 30 bar nebo nižším

Toto je první zveřejnění

EN 3-8:2006/AC:2007

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 19:2016

Průmyslové armatury Značení kovových armatur

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Hořáky na kapalná paliva s automatickým řízením s ventilátorem

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 334:2005+A1:2009

Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 100 barů včetně

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 378-2:2008+A2:2012

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 593:2009+A1:2011

Průmyslové armatury – Kovové uzavírací motýlové klapky

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením

Toto je první zveřejnění

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 764-4:2014

Tlaková zařízení – Část 4: Zpracování technických dodacích podmínek pro kovové materiály

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 764-5:2014

Tlaková zařízení – Část 5: Dokumenty kontroly materiálů a shoda s materiálovou specifikací

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 764-7:2002

Tlaková zařízení – Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení

Toto je první zveřejnění

EN 764-7:2002/AC:2006

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 1092-1:2007+A1:2013

Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 1: Příruby z oceli

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 1092-3:2003

Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 3: Příruby ze slitin mědi

Toto je první zveřejnění

EN 1092-3:2003/AC:2007

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 1092-4:2002

Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 4: Příruby ze slitin hliníku

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 1171:2015

Průmyslové armatury – Litinová šoupátka

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 1252-1:1998

Kryogenické nádoby – Materiály – Část 1: Požadavky na houževnatost při teplotách pod – 80 oC

Toto je první zveřejnění

EN 1252-1:1998/AC:1998

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 1252-2:2001

Kryogenické nádoby – Materiály – Část 2: Požadavky na houževnatost při teplotách mezi – 80 oC a – 20 oC

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 1349:2009

Regulační armatury – Ocelová šoupátka

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 1515-4:2009

Příruby a přírubové spoje – Šrouby a matice – Část 4: Volba šroubů a matic pro zařízení podléhající Směrnici pro tlaková zařízení 97/23/EC

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 1562:2012

Slévárenství – Temperované litiny

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 1563:2011

Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 1564:2011

Slévárenství – Izotermicky kalená litina s kuličkovým grafitem

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 1591-1:2013

Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů – Část 1: Výpočtová metoda

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 1626:2008

Kryogenické nádoby – Uzavírací armatury pro provoz s nízkými teplotami

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 1653:1997

Měď a slitiny mědi – Desky, plechy a kotouče pro bojlery, tlakové nádoby a zásobníky teplé vody

Toto je první zveřejnění

EN 1653:1997/A1:2000

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

CEN

EN 1759-3:2003

Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class – Část 3: Příruby ze slitin mědi

Toto je první zveřejnění

EN 1759-3:2003/AC:2004

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 1759-4:2003

Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class – Část 4: Příruby ze slitin hliníku

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 1797:2001

Kryogenické nádoby – Kompatibilita plynu s materiálem

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 1866-2:2014

Pojízdné hasicí přístroje – Část 2: Požadavky na konstrukci, odolnost vůči tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar nebo menším, které splňují požadavky EN 1866-1

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 1866-3:2013

Pojízdné hasicí přístroje – Část 3: Doplňující poadavky k EN 1866-1 na pevnost v tlaku a konstrukci hasicích přístrojů CO2

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 1983:2013

Průmyslové armatury – Kulové kohouty z oceli

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 1984:2010

Průmyslové armatury – Ocelová šoupátka

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 4126-1:2013

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 1: Pojistné ventily (ISO 4126-1:2013)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 3: Kombinace pojistných ventilů s bezpečnostním zařízením s průtržnými membránami (ISO 4126-3:2006)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 4126-4:2013

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 4: Pojistné ventily s pomocným řízením (ISO 4126-4:2013)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 4126-5:2013

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS) (ISO 4126-5:2013)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 4126-7:2013

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 7: Pojistné ventily (ISO 4126-7:2013)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Svařování – Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 2: Hliník a jeho slitiny (ISO 9606-2:2004)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 3: Měď a slitiny mědi (ISO 9606-3:1999)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 4: Nikl a slitiny niklu (ISO 9606-4:1999)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Svařování – Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu (ISO 9606-5:2000)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 9712:2012

Nedestruktivní zkouení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT (ISO 9712:2012)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 10028-1:2007+A1:2009

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 1: Všeobecné požadavky

Toto je první zveřejnění

EN 10028-1:2007+A1:2009/AC:2009

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 10028-2:2009

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 10028-3:2009

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 10028-4:2009

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 4: Oceli legované niklem se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 10028-5:2009

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli, termomechanicky válcované

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 10028-6:2009

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 10028-7:2007

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 7: Korozivzdorné oceli

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 10204:2004

Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 10213:2007+A1:2016

Ocelové odlitky pro tlakové nádoby

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 10216-1:2013

Bezevé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 10216-2:2013

Bezevé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 10216-3:2013

Bezevé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 3: Trubky z legovaných jemnozrnných ocelí

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 10216-4:2013

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 10216-5:2013

Bezevé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 5: Trubky z korozivzdorných ocelí

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 10217-1:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě

Toto je první zveřejnění

EN 10217-1:2002/A1:2005

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

CEN

EN 10217-2:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Toto je první zveřejnění

EN 10217-2:2002/A1:2005

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

CEN

EN 10217-3:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 3: Trubky z jemnozrnných legovaných ocelí

Toto je první zveřejnění

EN 10217-3:2002/A1:2005

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

CEN

EN 10217-4:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Toto je první zveřejnění

EN 10217-4:2002/A1:2005

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

CEN

EN 10217-5:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Toto je první zveřejnění

EN 10217-5:2002/A1:2005

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

CEN

EN 10217-6:2002

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Toto je první zveřejnění

EN 10217-6:2002/A1:2005

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

CEN

EN 10217-7:2014

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 10222-1:1998

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky pro volné výkovky

Toto je první zveřejnění

EN 10222-1:1998/A1:2002

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

CEN

EN 10222-2:1999

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení – Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách

Toto je první zveřejnění

EN 10222-2:1999/AC:2000

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 10222-3:1998

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení – Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 10222-4:1998

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení – Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu

Toto je první zveřejnění

EN 10222-4:1998/A1:2001

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

CEN

EN 10222-5:1999

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení – Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli

Toto je první zveřejnění

EN 10222-5:1999/AC:2000

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 10253-2:2007

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem – Část 2: Nelegované a feritické oceli se stanovením požadavků ptro kontrolu

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 10253-4:2008

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem – Část 4: Tvářené austenitické a austeniticko-feritické oceli se stanovením požadavků na kontrolu

Toto je první zveřejnění

EN 10253-4:2008/AC:2009

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 10269:2013

Oceli a niklové slitiny na upevňovací prvky pro pouití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 10272:2007

Tyče z korozivzdorných ocelí pro tlakové nádoby a zařízení

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 10273:2007

Tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 10305-4:2016

Ocelové trubky pro přesné pouití – Technické dodací podmínky – Část 4: Bezevé trubky taené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 10305-6:2016

Ocelové trubky pro přesné pouití – Technické dodací podmínky – Část 6: Svařované trubky taené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 10931:2005

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Polyvinylidenfluorid (PVDF) – Specifikace pro součásti a systém (ISO 10931:2005)

Toto je první zveřejnění

EN ISO 10931:2005/A1:2015

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

CEN

EN 12178:2003

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Hladinoznaky – Požadavky, zkoušení a značení

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12263:1998

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku – Požadavky a zkoušky

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12266-1:2012

Průmyslové armatury Zkouení armatur Část 1: Tlakové zkouky, postupy zkouek a přejímací kriteria Závazné poadavky

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12284:2003

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Ventily – Požadavky, zkoušení a značení

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12288:2010

Průmyslové armatury – Šoupátka ze slitin mědi

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12392:2016

Hliník a slitiny hliníku – Tvářené výrobky – Zvláštní poadavky na výrobky určené na výrobu tlakových zařízení

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12420:2014

Měď a slitiny mědi – Výkovky

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12434:2000

Kryogenické nádoby – Kryogenické ohebné hadice

Toto je první zveřejnění

EN 12434:2000/AC:2001

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12451:2012

Měď a slitiny mědi – Trubky bezevé kruhové pro výměníky tepla

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12452:2012

Měď a slitiny mědi – Trubky bezevé válcované, ebrované, pro výměníky tepla

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12516-1:2014

Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12516-2:2014

Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 2: Metoda výpočtu pro ocelové pláště armatur

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12516-3:2002

Armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 3: Experimentální metoda

Toto je první zveřejnění

EN 12516-3:2002/AC:2003

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12516-4:2014

Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných ne ocel

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12542:2010

Zařízení a přísluenství na LPG -Stabilní svařované ocelové válcové zásobníky, vyráběné sériově pro skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) s objemem do 13 m3 – Konstrukce a výroba

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12735-1:2016

Měď a slitiny mědi – Trubky bezevé kruhové z mědi pro klimatizaci a chlazení – Část 1: Trubky pro potrubní systémy

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12735-2:2016

Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro klimatizaci a chlazení – Část 2: Trubky pro zařízení

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12778:2002

Nádobí – Tlakové hrnce pro domácí použití

Toto je první zveřejnění

EN 12778:2002/AC:2003

Toto je první zveřejnění

EN 12778:2002/A1:2005

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

CEN

EN 12952-1:2015

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 1: Obecné poadavky

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12952-2:2011

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 2: Materiály pro části kotlů a přísluenství namáhaných tlakem

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12952-3:2011

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12952-5:2011

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12952-6:2011

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 6: Kontrola při výrobě; dokumentace a značení části kotle namáhaných tlakem

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12952-7:2012

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení -Část 7: Poadavky na výstroj kotle

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12952-8:2002

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12952-9:2002

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12952-10:2002

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12952-11:2007

Válcové kotle – Část 11: Požadavky na zabezpečovací a řídicí systémy kotle a příslušenství

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12952-14:2004

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 14: Požadavky na spalinové soustavy DENOX, využívající kapalný čpavek a čpavkové vody

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12952-16:2002

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12952-18:2012

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 18: Návody na obsluhu

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12953-1:2012

Válcové kotle – Část 1: Veobecné poadavky

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12953-2:2012

Válcové kotle – Část 2: Materiály pro části kotlů a přísluenství namáhaných tlakem

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12953-3:2016

Válcové kotle Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12953-4:2002

Válcové kotle – Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12953-5:2002

Válcové kotle – Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12953-6:2011

Válcové kotle – Část 6: Požadavky na výstroj kotle

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12953-7:2002

Válcové kotle – Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na kapalná a plynná paliva

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12953-8:2001

Válcové kotle – Část 8: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

Toto je první zveřejnění

EN 12953-8:2001/AC:2002

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12953-9:2007

Válcové kotle – Část 9: Požadavky na zabezpečovací a řídicí systémy kotle a příslušenství

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12953-12:2003

Válcové kotle – Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná paliva pro spalování na roštu

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 12953-13:2012

Válcové kotle – Část 13: Pokyny pro provoz

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 13121-1:2003

Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby – Část 1: Výchozí materiály – Technické přejímací a podmínky

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 13121-2:2003

Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby – Část 2: Sendvičové materiály – Chemická odolnost

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 13121-3:2016

Nadzemní sklolaminátové nádre a nádoby – Část 3: Návrh, výpočet a provedení

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 13134:2000

Tvrdé pájení – Zkouška postupu pájení

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 13136:2013

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim přísluná potrubí – Výpočtové postupy

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 13175:2014

Zařízení a příslušenství na LPG – Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek pro zásobníky na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 13348:2016

Měď a slitiny mědi – Trubky bezevé kruhové z mědi pro medicinální plyny nebo vakuum

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 13371:2001

Kryogenické nádoby – Spojky pro provoz při nízkých teplotách

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 13397:2001

Průmyslové armatury – Membránové armatury z kovových materiálů

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 13445-1:2014

Netopené tlakové nádoby – Část 1: Všeobecně

Toto je první zveřejnění

EN 13445-1:2014/A1:2014

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

CEN

EN 13445-2:2014

Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 13445-3:2014

Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet

Toto je první zveřejnění

EN 13445-3:2014/A1:2015

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

CEN

EN 13445-4:2014

Netopené tlakové nádoby – Část 4: Výroba

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 13445-5:2014

Netopené tlakové nádoby – Část 5: Kontrola a zkoušení

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 13445-6:2014

Netopené tlakové nádoby – Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 13445-8:2014

Netopené tlakové nádoby – Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin

Toto je první zveřejnění

EN 13445-8:2014/A1:2014

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

CEN

EN 13458-1:2002

Kryogenické nádoby – Stabilní vakuově izolované nádoby – Část 1: Základní požadavky

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 13458-2:2002

Kryogenické nádoby – Stabilní vakuově izolované nádoby – Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

Toto je první zveřejnění

EN 13458-2:2002/AC:2006

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 13480-1:2012

Kovová průmyslová potrubí – Část 1: Všeobecně

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 13480-2:2012

Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály

Toto je první zveřejnění

EN 13480-2:2012/A1:2013

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

CEN

EN 13480-3:2012

Kovová průmyslová potrubí – Část 3: Konstrukce a výpočet

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 13480-4:2012

Kovová průmyslová potrubí – Část 4: Výroba a montáž

Toto je první zveřejnění

EN 13480-4:2012/A1:2013

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

EN 13480-4:2012/A2:2015

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

CEN

EN 13480-5:2012

Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení

Toto je první zveřejnění

EN 13480-5:2012/A1:2013

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

CEN

EN 13480-6:2012

Kovová průmyslová potrubí – Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 13480-8:2012

Kovová průmyslová potrubí – Část 8: Doplňující požadavky na potrubí z hliníku a hliníkových slitin

Toto je první zveřejnění

EN 13480-8:2012/A1:2014

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

EN 13480-8:2012/A2:2015

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

CEN

EN 13547:2013

Průmyslové armatury – Kulové kohouty ze slitin mědi

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 13585:2012

Tvrdé pájení – Kvalifikační zkouka pájení a páječe (ISO 13585:2012)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 13648-1:2008

Kryogenické nádoby – Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku – Část 1: Pojistné ventily pro provoz s nízkými teplotami

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 13648-2:2002

Kryogenické nádoby – Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku – Část 2: Pojistné membrány pro provoz s nízkými teplotami

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 13709:2010

Průmyslové armatury – Ocelové uzavírací ventily a zpětné ventily

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 13789:2010

Průmyslové armatury – Litinové uzavírací ventily

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 13831:2007

Uzavřené expanzní nádoby s vestavěnou membránou pro instalaci ve vodě

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 13835:2012

Slévárenství – Austenitické litiny

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 13923:2005

Sklolaminátové vinuté tlakové nádoby – Materiál, konstrukce, výroba a zkoušení

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 14129:2014

Zařízení a přísluenství na LPG – Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 14197-1:2003

Kryogenické nádoby – Stabilní nevakuově izolované nádoby – Část 1: Základní požadavky

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 14197-2:2003

Kryogenické nádoby – Stabilní nevakuově izolované nádoby – Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

Toto je první zveřejnění

EN 14197-2:2003/AC:2006

Toto je první zveřejnění

EN 14197-2:2003/A1:2006

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

CEN

EN 14197-3:2004

Kryogenické nádoby – Stabilní nevakuově izolované nádoby – Část 3: Provozní požadavky

Toto je první zveřejnění

EN 14197-3:2004/AC:2004

Toto je první zveřejnění

EN 14197-3:2004/A1:2005

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

CEN

EN 14222:2003

Válcové kotle z korozivzdorné oceli

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 14276-1:2006+A1:2011

Tlaková zařízení pro chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Část 1: Nádoby – Všeobecné požadavky

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 14276-2:2007+A1:2011

Tlaková zařízení pro chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Část 2: Potrubí – Všeobecné požadavky

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 14359:2006+A1:2010

Plynem plněné akumulátory pro energetické aplikace

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 14382:2005+A1:2009

Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení – Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně

Toto je první zveřejnění

EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 14394:2005+A1:2008

Kotle pro ústřední vytápění – Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem, s jmenovitým tepelným výkonem do 10 MW a nejvyšší provozní teplotou 110 oC

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 14570:2014

Zařízení a přísluenství na LPG – Vybavení nadzemních a podzemních nádrí na LPG

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 14585-1:2006

Soupravy kovových vlnitých hadic pro tlakové účely – Část 1: Požadavky

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 14917:2009+A1:2012

Kovové vlnovce na dilataci tlakových spojů

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 15001-1:2009

Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem, vyšším než 0,5  bar pro průmyslové instalace a s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové instalace – Část 1: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 15493:2003

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Specifikace pro součásti a systém – Metrické řady (ISO 15493:2003)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 15613:2004

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování (ISO 15613:2004)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu (ISO 15614-1:2004)

Toto je první zveřejnění

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

EN ISO 15614-1:2004/A2:2012

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 2: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin (ISO 15614-2:2005)

Toto je první zveřejnění

EN ISO 15614-2:2005/AC:2009

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 4: Oprava hliníkových odlitků svařováním (ISO 15614-4:2005)

Toto je první zveřejnění

EN ISO 15614-4:2005/AC:2007

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 5: Obloukové svařování titanu, zirkonu a jejich slitin (ISO 15614-5:2004)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkoušky postupu svařování – Část 6: Obloukové a plamenové svařování mědi a jejich slitin (ISO 15614-6:2006)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 7: Navařování (ISO 15614-7:2007)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 15614-8:2016

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouka postupu svařování – Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí (ISO 15614-8:2016)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 11: Elektronové a laserové svařování (ISO 15614-11:2002)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 15620:2000

Svařování – Třecí svařování kovových materiálů (ISO 15620:2000)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 15776:2011+A1:2015

Netopené tlakové nádoby – Doplňující poadavky na konstrukci a výrobu tlakových nádob a jejich části ze edé litiny s taností rovnou nebo mení ne 15 %

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 16135:2006

Průmyslové armatury – Kulové ventily z termoplastů (ISO 16135:2006)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 16136:2006

Průmyslové armatury – Klapka z termoplastů (ISO 16136:2006)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 16137:2006

Průmyslové armatury – Zpětné armatury z termoplastů (ISO 16137:2006)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 16138:2006

Průmyslové armatury – Membránové armatury z termoplastů (ISO 16138:2006)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 16139:2006

Průmyslové armatury – Šoupátka z termoplastů (ISO 16139:2006)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN 16767:2016

Průmyslové armatury Zpětné ventily z oceli a z litiny

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 21009-2:2015

Kryogenické nádoby – Stabilní vakuově izolované nádoby – Část 2: Provozní poadavky (ISO 21009-2:2015)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 21013-3:2016

Kryogenické nádoby – Tlakové pojistné přísluenství pro provoz při nízkých teplotách – Část 3: Dimenzování a stanovení kapacity (ISO 21013-3:2016)

Toto je první zveřejnění

CEN

EN ISO 21787:2006

Průmyslové armatury – Uzavírací ventily z termoplastů (ISO 21787:2006)

Toto je první zveřejnění

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené evropskou normalizační organizací. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u těch výrobků nebo služeb, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie u výrobků nebo služeb, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními nebo jinými požadavky příslušného právního předpisu Unie.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od evropských normalizačních organizací, nebo od národních normalizačních orgánů, jejichž seznam je zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 1025/2012 (2).

Evropské normalizační organizace přijímají normy v angličtině (CEN a Cenelec rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Odkazy na korigenda „…/AC:YYYY“ se zveřejňují pouze pro informaci. Korigendem se z textu normy odstraňují překlepy, gramatické a podobné chyby, přičemž korigendum se může vztahovat na jednu, nebo více jazykových verzí (anglickou, francouzskou a/nebo německou) normy přijaté evropskou normalizační organizací.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Evropská komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách a jiných evropských normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské normalizační organizace:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25500811; fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Belgie; tel. + 32 25190868; fax + 32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Francie; Tel. + 33 492944200; fax + 33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Úř. věst. C 338, 27.9.2014, s. 31.

Související články