Novinky v technické normalizaci – srpen 2023

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN ISO 14020 (01 0920)
kat. č. 517774
Environmentální sdělení a programy pro produkty – Zásady a obecné požadavky;
(idt ISO 14020:2022); Vydání: Srpen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 14020 (01 0920) Environmentální značky a prohlášení – Obecné zásady; Vydání: Srpen 2002

ČSN EN ISO 10209 (01 3101)
kat. č. 517129
Technická dokumentace produktu – Slovník – Termíny vztahující se k technickým
výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci; (idt ISO 10209:2022);
Vydání: Srpen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 10209 (01 3101) Technická dokumentace – Slovník – Termíny vztahující se k technickým výkresům,
definici produktu a souvisící dokumentaci; Vyhlášena: Září 2022

ČSN EN ISO 128-3 (01 3114)
kat. č. 517749
Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování –
Část 3: Pohledy, průřezy a řezy; (idt ISO 128-3:2022); Vydání: Srpen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 128-3 (01 3114) Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Část 3:
Pohledy, průřezy a řezy; Vyhlášena: Únor 2023

ČSN EN ISO 17636-2 (05 1150)
kat. č. 517330
Nedestruktivní zkoušení svarů – Radiografické zkoušení – Část 2: Metody
rentgenového a gama záření využívající digitální detektory;
(idt ISO 17636-2 Corrected version 2023-02); Vydání: Srpen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 17636-2 (05 1150) Nedestruktivní zkoušení svarů – Radiografické zkoušení – Část 2: Metody
rentgenového a gama záření využívající digitální detektory; Vyhlášena: Březen 2023

ČSN EN ISO 13577-4 (06 5011)
kat. č. 517504
Průmyslové pece a přidružená zařízení – Bezpečnost – Část 4: Ochranné systémy;
(idt ISO 13577-4:2022); Vydání: Srpen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 13577-4 (06 5011) Průmyslové pece a přidružená zařízení – Bezpečnost – Část 4: Ochranné systémy;
Vyhlášena: Leden 2023

ČSN EN 1434-1 (25 8511)
kat. č. 517334
Měřidla tepelné energie – Část 1: Obecné požadavky; Vydání: Srpen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1434-1 (25 8511) Měřidla tepelné energie – Část 1: Obecné požadavky; Vyhlášena: Únor 2023

ČSN EN 1434-2 (25 8511)
kat. č. 517335
Měřidla tepelné energie – Část 2: Konstrukční požadavky; Vydání: Srpen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1434-2 (25 8511) Měřidla tepelné energie – Část 2: Konstrukční požadavky; Vyhlášena: Únor 2023

ČSN EN 1434-4 (25 8511)
kat. č. 517333
Měřidla tepelné energie – Část 4: Zkoušky pro schválení typu; Vydání: Srpen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1434-4 (25 8511) Měřidla tepelné energie – Část 4: Zkoušky schválení typu; Vyhlášena: Únor 2023

ČSN EN 1434-5 (25 8511)
kat. č. 517332
Měřidla tepelné energie – Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření; Vydání: Srpen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1434-5 (25 8511) Měřidla tepelné energie – Část 5: Úvodní ověřovací zkoušky; Vyhlášena: Únor 2023
Věstník č. 8/2023
4

ČSN EN 1434-6 (25 8511)
kat. č. 517331
Měřidla tepelné energie – Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování
činnosti a údržba; Vydání: Srpen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1434-6 (25 8511) Měřidla tepelné energie – Část 6: Instalace, uvedení do provozu, provozní
monitorování a údržba; Vyhlášena: Únor 2023

ČSN 27 0142
kat. č. 517810
Jeřáby a zdvihadla – Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel; Vydání: Srpen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla – Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel; Vydání: Leden 2014

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 15610 (05 0315)
kat. č. 517273
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na
základě vyzkoušených svařovacích materiálů+); EN ISO 15610:2023;
ISO 15610:2023; Platí od 2023-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 15610 (05 0315) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na
základě vyzkoušených svařovacích materiálů; Vydání: Září 2004

ČSN EN ISO 5173 (05 1124)
kat. č. 517272
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkoušky ohybem+);
EN ISO 5173:2023; ISO 5173:2023; Platí od 2023-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 5173 (05 1124) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkoušky ohybem; Vydání: Říjen 2010

ČSN EN 16510-1 ed. 2 (06 0211)
kat. č. 517058
Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Část 1: Obecné požadavky
a zkušební metody; EN 16510-1:2022; Platí od 2023-09-01
Věstník č. 8/2023
14

ČSN EN 16510-2-1 (06 0211)
kat. č. 517059
Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Část 2-1: Kamna;
EN 16510-2-1:2022; Platí od 2023-09-01

ČSN EN 16510-2-2 (06 0211)
kat. č. 517060
Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Část 2-2: Vestavné spotřebiče včetně
krbových vložek; EN 16510-2-2:2022; Platí od 2023-09-01

ČSN EN 16510-2-3 (06 0211)
kat. č. 517061
Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Část 2-3: Sporáky;
EN 16510-2-3:2022; Platí od 2023-09-01

ČSN EN 16510-2-4 (06 0211)
kat. č. 517062
Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Část 2-4: Teplovodní kotle pro
domácnost – Jmenovitý tepelný příkon do 50 kW; EN 16510-2-4:2022;
Platí od 2023-09-01

ČSN EN 16510-2-6 (06 0211)
kat. č. 517063
Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Část 2-6: Kamna, vestavné
spotřebiče a sporáky s mechanickou dodávkou dřevních pelet;
EN 16510-2-6:2022; Platí od 2023-09-01

ČSN EN 15544 (06 1235)
kat. č. 517271
Individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna – Dimenzování;
EN 15544:2023; Platí od 2023-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15544 (06 1235) Individuálně stavěná kachlovákamna/omítnutá kamna – Dimenzování;
Vydání: Srpen 2013

ČSN EN 16147+A1 (14 3015)
kat. č. 517053
Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory – Zkoušení, hodnocení
výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu;
EN 16147+A1:2022; Platí od 2023-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 16147 (14 3015) Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory – Zkoušení, hodnocení
výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu;
Vydání: Březen 2018

ČSN EN ISO 3691-2 (26 8812)
kat. č. 517266
Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 2: Manipulační
vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením+); EN ISO 3691-2:2023;
ISO 3691-2:2023; Platí od 2023-09-01

ČSN EN 16307-2 (26 8814)
kat. č. 517268
Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 2: Dodatečné
požadavky na vozíky s vlastním pohonem a proměnným vyložením;
EN 16307-2:2023; Platí od 2023-09-01

ČSN EN 16307-3 (26 8814)
kat. č. 517267
Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověřování – Část 3: Doplňkové
požadavky na vozíky se zdviženým stanovištěm obsluhy a vozíky speciálně
konstruované pro jízdu se zdviženým nákladem (doplňkové požadavky
k EN 16307-1); EN 16307-3:2023; Platí od 2023-09-01

Související články