Novinky v technické normalizaci – listopad 2023

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN ISO 5817 (05 0110)
kat. č. 518297
Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) – Stupně kvality pro vady; (idt ISO 5817:2023);
Vydání: Listopad 2023 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 5817 (05 0110) Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) – Určování stupňů kvality; Vyhlášena: Září 2023

ČSN EN ISO 17663 (05 0221)
kat. č. 518296
Svařování – Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy;
(idt ISO 17663:2023); Vydání: Listopad 2023 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 17663 (05 0221) Svařování – Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy; Vyhlášena: Říjen 2023

ČSN EN ISO 25901-2 (05 0684)
kat. č. 518112
Svařování a příbuzné procesy – Slovník – Část 2: Zdraví a bezpečnost); (idt ISO 25901-2:2022); Vydání: Listopad 2023 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 25901-2 (05 0684) Svařování a příbuzné procesy – Slovník – Část 2: Zdraví a bezpečnost; Vyhlášena: Červenec 2023

ČSN EN ISO 18274 (05 5323)
kat. č. 518161
Svařovací materiály – Drátové elektrody, páskové elektrody, svařovací dráty a tyče pro tavné svařování niklu a slitin niklu – Klasifikace; (idt ISO 18274:2023);
Vydání: Listopad 2023 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 18274 (05 5323) Svařovací materiály – Drátové elektrody, páskové elektrody, svařovací dráty a tyče pro tavné svařování niklu a slitin niklu – Klasifikace; Vyhlášena: Říjen 2023

ČSN EN ISO 5167-1 (25 7710)
kat. č. 518263
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 1: Obecné principy a požadavky; (idt ISO 5167-1:2022);
Vydání: Listopad 2023 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 5167-1 (25 7710) Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 1: Obecné principy a požadavky; Vyhlášena: Leden 2023

Změny ČSN

ČSN EN ISO 3691-3 (26 8812)
kat. č. 518277
Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny;
Vydání: Září 2017 Změna A1; (idt ISO 3691-3:2016/Amd.1:2023); Vydání: Listopad 2023

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 12309-1 (06 1520)
kat. č. 517914
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW – Část 1: Termíny a definice; EN 12309-1:2023;
Platí od 2023-12-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12309-1 (06 1520) Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW – Část 1: Termíny a definice; Vyhlášena: Červenec 2015

ČSN EN 13776 (07 8456)
kat. č. 517912
Zařízení a příslušenství na LPG – Postupy plnění a vypouštění autocisteren na LPG; EN 13776:2023;
Platí od 2023-12-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13776 (07 8456) Zařízení a příslušenství na LPG – Postupy plnění a vypouštění autocisteren na LPG; Vydání: Listopad 2013

ČSN EN 14841 (07 8474)
kat. č. 517913
Zařízení a příslušenství na LPG – Postupy plnění a vypouštění železničních cisteren na LPG; EN 14841:2023;
Platí od 2023-12-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14841 (07 8474) Zařízení a příslušenství na LPG – Postupy vypouštění železničních cisteren na LPG; Vydání: Srpen 2014

ČSN EN 14870-1 (45 1620)
kat. č. 517870
Naftový a plynárenský průmysl – Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody – Část 1: Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla; EN 14870-1:2023; ISO 15590-1:2018;
Platí od 2023-12-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14870-1 (45 1620) Naftový a plynárenský průmysl – Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody – Část 1: Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla; Vyhlášena: Leden 2012

ČSN EN 14870-4 (45 1620)
kat. č. 517871
Naftový a plynárenský průmysl – Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody – Část 4: Tovární studené ohyby; EN 14870-4:2023; ISO 15590-4:2019;
Platí od 2023-12-01

Související články