Novinky v technické normalizaci – říjen 2023

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN ISO 80000-1 (01 1300)
kat. č. 517957
Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně; (idt ISO 80000-1:2022); Vydání: Říjen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 80000-1 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně; Vyhlášena: Červen 2023

ČSN EN ISO 15610 (05 0315)
kat. č. 518111
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na
základě vyzkoušených svařovacích materiálů; (idt ISO 15610:2023);
Vydání: Říjen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 15610 (05 0315) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na
základě vyzkoušených svařovacích materiálů; Vyhlášena: Srpen 2023

ČSN EN ISO 5173 (05 1124)
kat. č. 518110
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkoušky ohybem;
(idt ISO 5173:2023); Vydání: Říjen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 5173 (05 1124) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkoušky ohybem;
Vyhlášena: Srpen 2023

ČSN EN ISO 10447 (05 1129)
kat. č. 517971
Odporové svařování – Zkoušení svarů – Odlupovací a sekáčové zkoušení
odporových bodových a výstupkových svarů; (idt ISO 10447:2022);
Vydání: Říjen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 10447 (05 1129) Odporové svařování – Odlupovací a sekáčové zkoušení odporových bodových
a výstupkových svarů; Vyhlášena: Červen 2023

ČSN EN IEC 60974-1 ed. 6
(05 2205)
kat. č. 517829
Zařízení pro obloukové svařování – Část 1: Zdroje svařovacího proudu;
(idt IEC 60974-1:2021); Vydání: Říjen 2023
S účinností od 2025-10-25 se zrušuje
ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5
(05 2205)
Zařízení pro obloukové svařování – Část 1: Zdroje svařovacího proudu;
Vydání: Březen 2019

ČSN EN 14511-1 (14 3010)
kat. č. 517980
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro
ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými
kompresory – Část 1: Termíny a definice; Vydání: Říjen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14511-1 (14 3010) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání
a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 1:
Termíny a definice; Vyhlášena: Únor 2023

ČSN EN 14511-2 (14 3010)
kat. č. 517981
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro
ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými
kompresory – Část 2: Zkušební podmínky; Vydání: Říjen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14511-2 (14 3010) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání
a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 2:
Zkušební podmínky; Vyhlášena: Únor 2023

ČSN EN 12102-1 (14 3019)
kat. č. 517951
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní
chladiče a odvlhčovače, s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení
hladiny akustického výkonu – Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro
chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače
a procesní chladiče; Vydání: Říjen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12102-1 (14 3019) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní
chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení hladiny
akustického výkonu – Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin,
tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče;
Vyhlášena: Leden 2023

Změny ČSN

ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5
(05 2205)
kat. č. 517830
Zařízení pro obloukové svařování – Část 1: Zdroje svařovacího proudu;
Vydání: Březen 2019
Změna Z1; Vydání: Říjen 2023

ČSN EN IEC 60974-1 ed. 6
(05 2205)
kat. č. 517831
Zařízení pro obloukové svařování – Část 1: Zdroje svařovacího proudu;
Vydání: Říjen 2023
Změna A11; Vydání: Říjen 2023

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 5179 (05 0068)
kat. č. 517745
Zkoumání pájitelnosti zkouškou smáčení a zkouškou vyplňování mezery+);
EN ISO 5179:2023; ISO 5179:2021; Platí od 2023-11-01

ČSN EN ISO 17663 (05 0221)
kat. č. 517743
Svařování – Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se
svařováním a příbuznými procesy+); EN ISO 17663:2023; ISO 17663:2023;
Platí od 2023-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 17663 (05 0221) Svařování – Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se
svařováním a příbuznými procesy; Vydání: Prosinec 2009

ČSN EN ISO 25980 (05 0703)
kat. č. 517742
Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech –
Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování+);
EN ISO 25980:2023; ISO 25980:2023; Platí od 2023-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 25980 (05 0703) Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech –
Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování; Vyhlášena: Srpen 2015

ČSN EN ISO 18274 (05 5323)
kat. č. 517744
Svařovací materiály – Drátové elektrody, páskové elektrody, svařovací dráty
a tyče pro tavné svařování niklu a slitin niklu – Klasifikace+);
EN ISO 18274:2023; ISO 18274:2023; Platí od 2023-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 18274 (05 5323) Svařovací materiály – Drátové elektrody, páskové elektrody, svařovací dráty a tyče
pro tavné svařování niklu a slitin niklu – Klasifikace; Vydání: Červenec 2011

ČSN EN 30-1-2 (06 1410)
kat. č. 517741
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Bezpečnost – Část 1-2:
Spotřebiče s pečicími troubami a nucenou konvekcí+); EN 30-1-2:2023;
Platí od 2023-11-01

ČSN EN ISO 22712 (14 0120)
kat. č. 517738
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Odborná způsobilost osob+);
EN ISO 22712:2023; ISO 22712:2023; Platí od 2023-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13313 (14 0120) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Odborná způsobilost osob; Vydání: Červen 2011

ČSN EN ISO 5774 (63 5332)
kat. č. 517572
Plastové hadice – Vyztužené textilií pro stlačený vzduch – Specifikace;
EN ISO 5774:2023; ISO 5774:2023; Platí od 2023-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 5774 (63 5332) Plastové hadice – Vyztužené textilií pro stlačený vzduch – Specifikace;
Vyhlášena: Srpen 2016

Změny ČSN

ČSN EN 13445-4 (69 5245)
kat. č. 517567
Netopené tlakové nádoby – Část 4: Výroba; Vyhlášena: Listopad 2021
Změna A1; (idt EN 13445-4:2021/A1:2023); Platí od 2023-11-01

Související články