VYDANÉ ČSN – ÚNOR 2020

Výběr ČSN z Oznámení č. 19/20
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 12944-9 (03 8241)
kat.č. 509593
Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám;
(idt ISO 12944-9:2018); Vydání: Únor 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 12944-9 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám; Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN EN 1287 (13 7106)
kat.č. 509488
Zdravotnětechnické armatury – Nízkotlaké termostatické směšovače – Obecné technické požadavky; Vydání: Únor 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1287 (13 7106) Zdravotnětechnické armatury – Nízkotlaké termostatické směšovače – Všeobecné technické požadavky; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN IEC 61207-2 ed. 2 (25 7401)
kat.č. 509616
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů – Část 2: Měření kyslíku v plynu používající vysokoteplotních elektrochemických čidel*);
(idt IEC 61207-2:2019); Vydání: Únor 2020 S účinností od 2022-07-23 se zrušuje ČSN EN 61207-2 (25 7401) Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů – Část 2: Obsah kyslíku v plynu (používající vysokoteplotních elektrochemických čidel); Vydání: Prosinec 1996

ČSN EN IEC 61207-3 ed. 2 (25 7401)
kat.č. 509614
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů – Část 3: Paramagnetické analyzátory kyslíku*);
(idt IEC 61207-3:2019); Vydání: Únor 2020 S účinností od 2022-07-31 se zrušuje ČSN EN 61207-3 (25 7401) Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů – Část 3: Paramagnetické analyzátory kyslíku; Vydání: Únor 2003

ČSN EN ISO 4957 (42 0949)
kat.č. 509364
Nástrojové oceli;
(idt ISO 4957:2018); Vydání: Únor 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 4957 (42 0949) Oceli nástrojové; Vyhlášena: Únor 2019

ČSN EN 10210-2 (42 5952)
kat.č. 509374
Duté profily tvářené za tepla z konstrukční oceli – Část 2: Mezní úchylky, rozměry a charakteristiky průřezu;
Vydání: Únor 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 10210-2 (42 5952) Duté profily tvářené za tepla z konstrukční oceli – Část 2: Mezní úchylky, rozměry a geometrické charakteristiky průřezu; Vyhlášena: Listopad 2019

ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 10462 (07 8542)
kat.č. 509633
Lahve na plyny – Lahve na acetylen – Periodická kontrola a údržba;
Vydání: Srpen 2014 Změna A1; (idt ISO 10462:2013/Amd.1:2019); Vydání: Únor 2020

ČSN EN 61207-2 (25 7401)
kat.č. 509617
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů – Část 2: Obsah kyslíku v plynu (používající vysokoteplotních elektrochemických čidel);
Vydání: Prosinec 1996 Změna Z1; Vydání: Únor 2020 50. ČSN EN 61207-3 (25 7401) kat.č. 509615 Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů – Část 3: Paramagnetické analyzátory kyslíku; Vydání: Únor 2003 Změna Z1; Vydání: Únor 2020

ČSN 73 0802
kat.č. 509104
Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty;
Vydání: Květen 2009 Změna Z3; Vydání: Únor 2020 63. ČSN 73 0804 kat.č. 509105 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty; Vydání: Únor 2010 Změna Z3; Vydání: Únor 2020

ČSN 73 0831 kat.č. 509106 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory; Vydání: Červen 2011 Změna Z2; Vydání: Únor 2020

ČSN 73 0833
kat.č. 509107
Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování;
Vydání: Září 2010 Změna Z2; Vydání: Únor 2020

ČSN 73 0835
kat.č. 509108
Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče; Vydání: Duben 2006 Změna Z2; Vydání: Únor 2020 67. ČSN 73 0843 kat.č. 509109 Požární bezpečnost staveb – Objekty spojů a poštovních provozů; Vydání: Červenec 2001 Změna Z2; Vydání: Únor 2020

OPRAVY ČSN

ČSN EN ISO 12100 (83 3001)
kat.č. 509373
Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika; Vydání: Červen 2011 Oprava 1; Vydání: Únor 2020 (Oprava je vydána tiskem)

Související články