SCHVÁLENÉ ČSN – ÚNOR 2020

Výběr z Oznámení č. 20/20
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o schválení evropských norem k přímému používání jako ČSN Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že anglické verze dále uvedených evropských norem byly schváleny k přímému používání jako ČSN.

SCHVÁLENÉ ČSN

ČSN EN 12954 (03 8355)
kat.č. 508737
Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě+);
EN 12954:2019; Platí od 2020-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12954 (03 8355) Katodická ochrana kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě – Všeobecné zásady a aplikace na potrubí; Vydání: Září 2001

ČSN EN 303-6 (07 5303)
kat.č. 508738
Kotle pro ústřední vytápění – Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem – Zvláštní požadavky na domácí ohřev vody (pro získání teplé vody) a energetickou účinnost ohřívačů vody a kotlů s kombinovaným provozem s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW;
EN 303-6:2019; Platí od 2020-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 303-6 (07 5303) Kotle pro ústřední vytápění – Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem – Zvláštní požadavky na kotle s kombinovaným provozem pro vytápění a ohřev pitné (užitkové) vody s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW; Vydání: Září 2000

ČSN EN 81-80 ed. 2 (27 4003)
kat.č. 508758
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů+);
EN 81-80:2019; Platí od 2020-03-01

ČSN EN 253 (38 3371)
kat.č. 509111
Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí – Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu;
EN 253:2019; Platí od 2020-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 253+A2 (38 3371) Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí – Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu; Vyhlášena: Leden 2016

ČSN EN 489-1 (38 3374)
kat.č. 509116
Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí – Část 1: Spojky pro teplonosné trubky s tepelnou izolací pro vodní tepelné sítě podle EN 13941-1;
EN 489-1:2019; Platí od 2020-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 489 (38 3374) Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí – Spojky pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu; Vydání: Srpen 2009

ČSN EN 15698-1 (38 3377)
kat.č. 509112
Vedení vodních tepelných sítí – Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí – Část 1: Sdružená dvojitá konstrukce sestavená z ocelových teplonosných trubek, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu;
EN 15698-1:2019; Platí od 2020-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15698-1 (38 3377) Vedení vodních tepelných sítí – Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí – Část 1: Sdružená dvojitá konstrukce sestavená z ocelových teplonosných trubek, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího pláště z polyethylenu; Vyhlášena: Duben 2009

ČSN EN 15698-2 (38 3377)
kat.č. 509118
Vedení vodních tepelných sítí – Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí – Část 2: Tvarovky a uzavírací ventily ocelových teplonosných trubek s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu;
EN 15698-2:2019; Platí od 2020-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15698-2 (38 3377) Vedení vodních tepelných sítí – Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí – Část 2: Tvarovky a uzavírací ventily ocelových teplonosných trubek s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším pláštěm z polyethylenu; Vyhlášena: Prosinec 2015

ČSN EN 17248 (38 3379)
kat.č. 509117
Vedení sítí pro dálkové vytápění a dálkové chlazení – Termíny a definice;
EN 17248:2019; Platí od 2020-03-01

ČSN EN 334 (38 6445)
kat.č. 509234
Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100 bar) včetně+);
EN 334:2019; Platí od 2020-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 334+A1 (38 6445) Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 100 barů včetně; Vydání: Červenec 2009

ČSN EN 14382 (38 6450)
kat.č. 509233
Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně+);
EN 14382:2019; Platí od 2020-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14382+A1 (38 6450) Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení – Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně; Vydání: Září 2009

ČSN EN 10025-2 (42 0904)
kat.č. 508785
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli+);
EN 10025-2:2019; Platí od 2020-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 10025-2 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli; Vydání: Září 2005

ČSN EN 10025-3 (42 0904)
kat.č. 508784
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli+);
EN 10025-3:2019; Platí od 2020-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje Věstník č. 2/2020 16 ČSN EN 10025-3 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli; Vydání: Září 2005

ČSN EN 10025-4 (42 0904)
kat.č. 508783
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 4: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli+);
EN 10025-4:2019; Platí od 2020-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 10025-4 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 4: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli; Vydání: Září 2005

ČSN EN 10025-5 (42 0904)
kat.č. 508782
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 5: Technické dodací podmínky na konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi+);
EN 10025-5:2019; Platí od 2020-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 10025-5 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 5: Technické dodací podmínky na konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi; Vydání: Září 2005

ČSN EN 10025-6 (42 0904)
kat.č. 508781
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 6: Technické dodací podmínky pro ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném stavu+);
EN 10025-6:2019; Platí od 2020-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 10025-6+A1 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 6: Technické dodací podmínky pro ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném stavu; Vydání: Prosinec 2009

ČSN EN 13487 (69 6326)
kat.č. 508800
Výměníky tepla – Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva a suché chladiče – Měření šumu;
EN 13487:2019; Platí od 2020-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13487 (69 6326) Výměníky tepla – Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva a suché chladiče – Měření šumu; Vyhlášena: Červenec 2004

ČSN EN ISO 10551 (83 3558)
kat.č. 508817
Ergonomie fyzického prostředí – Subjektivní posuzovací stupnice pro hodnocení fyzického prostředí;
EN ISO 10551:2019; ISO 10551:2019
; Platí od 2020-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN ISO 10551 (83 3558) Ergonomie tepelného prostředí – Stanovení vlivů tepelného prostředí použitím subjektivních posuzovacích stupnic; Vydání: Květen 1997

ČSN EN ISO 9241-210 (83 3582)
kat.č. 508809
Ergonomie interakce člověk – systém – Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů;
EN ISO 9241-210:2019; ISO 9241-210:2019; Platí od 2020-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 9241-210 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů; Vyhlášena: Duben 2011

Související články