Chytré matice HARDLOCK

Matice HARDLOCK® poskytují nepřekonatelný samo-pojistný účinek dokonce i v nejtvrdších provozních podmínkách a konstrukčních zařízeních.

Každá společnost má důležité poslání, posláním společnosti HARDLOCK® je poskytování bezkonkurenční bezpečnosti a nejvyšší spolehlivosti.

Pokud požadujete zabezpečit šroubový spoj proti selhání v těch nejnáročnějších podmínkách, důvěřujte maticím HARDLOCK® ke splnění nebo překonání Vašeho očekávání.

Primárním důvodem povolování ve šroubových spojích je pokles počáteční svěrné síly, vznikající kvůli vnějším silovým účinkům jako nárazy a vibrace. K zamezení povolování je potřeba eliminovat vůli (mezeru) mezi závity šroubu a matice. Nežádoucí vůle v závitech v konečném důsledku nepovede jen ke zkrácené životnosti, ale i k únavovému lomu šroubu, což může vést k tragickým nehodám.

Matice HARDLOCK® staví na myšlence využívající klínový princip široce používaný v odvěké japonské architektuře. Díky této konstrukci, matice zcela eliminuje vůli mezi závity a odolává extrémním vibracím déle, než jakákoli jiná matice na světě.

Matice HARDLOCK® se sestává ze dvou matic. První, konvexní matice (svěrná matice) má excentrický tvar výčnělku na své horní ploše. Druhá, konkávní matice (pojistná matice) je konstruována se souosým zahloubením k vyvození samo-pojistného účinku. Utahováním konkávní matice na konvexní matici se generuje výrazné kolmé napětí šroubu z obou stran, vyvozující pojistný efekt odolný vůči vibracím a nárazům z jakéhokoli směru.

Po instalaci matice dosáhnete výrazného snížení nákladů na údržbu související s jejím samo-pojistným účinkem. To automaticky povede ke zlepšení provozních nákladů mimo jiné i tím, že matice může být opětovně použita téměř bez žádného poklesu výkonu. Matice je kompletně vyrobena pouze z kovu, na rozdíl od jiných, běžných samo-pojistných matic a je dostupná v různých materiálech a povrchových úpravách vhodné pro jakékoli provozní podmínky.

Matice HARDLOCK® jsou převážně používány v aplikacích, které požadují bezpečnost na vysoké úrovni v extrémních podmínkách a prostředích, mimo jiné v železničním, důlním, rafinérském, petrochemickém, strojním a stavebním průmyslu. Konkrétním příkladem výkonové a nákladové efektivity je náš současný referenční případ, kdy ruský provozovatel vyžaduje aplikaci těchto matic (ocel pevnostní třídy 8 a nerezová ocel A2) na potrubích rozvodech rafinerie, vystavené kombinací vibrací a teplot v rozmezí od -40°C až +350°C. Postupnou instalací matic HARDLOCK® dochází jak ke zvýšení provozní spolehlivosti a bezporuchového provozu, tak k výraznému posunu k vysoké úrovni bezpečnosti celého zařízení.

Komerční sdělení společnosti AYMARA s.r.o.

Související články