Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Návrhem vyhlášky reaguje předkladatel na novelu zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů, která byla dne 13. 1. 2023 schválena ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně a je v současné době v legislativním procesu projednávána jako senátní tisk č. 37. Jejím cílem je na základě zkušeností vzešlých z praxe s nakládáním s látkami, které poškozují ozonovou vrstvu, a s fluorovanými skleníkovými plyny (tzv. regulované látky a F-plyny) odstranění některých nedostatků platné právní úpravy, které povede k efektivnějšímu nakládání…

Více zde >>>

Společné prohlášení k Návrhu Komise na přepracování Nařízení o F-plynech

Evropská komise předložila 5. dubna 2022 legislativní návrh na aktualizaci/přepracování „Nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech“ s úmyslem nahradit v současnosti platné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech. Organizace sdružující odborníky v oblasti chlazení a klimatizace, Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e.V., Bundesinnungsverband des Deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks a Landesinnung Kälte-Klima-Technik Hessen-Thüringen / Baden-Württemberg, vypracovaly společné prohlášení k tomuto návrhu a předložily je příslušným politikům a úřadům. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o fluorovaných skleníkových plynech, kterým se mění…

Více zde >>>

LIDL nezajistil pravidelné kontroly klimatizací a chlazení. Porušil zákon a dostal od ČIŽP pokutu 240 tisíc korun

Od července do října 2019 provedli inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Havlíčkova Brodu kontroly klimatizací a chlazení v 21 prodejnách společnosti LIDL Česká republika v.o.s. Zjistili, že firma nezajistila kontroly těsnosti prostřednictvím certifikované osoby a to v termínu nejméně jednou za 6 nebo za 12 měsíců od předchozí kontroly. Navíc nepředala na vyžádání inspektorům záznamy. Ti jí za porušení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech uložili pokutu 240 tisíc korun. Společnost LIDL porušila povinnost stanovenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze…

Více zde >>>

Vyšlo nové číslo časopisu Chlazení

Nové číslo časopisu Chlazení je k dispozici ke stažení zde, nebo kliknutím na úvodní stránku obálky. Z obsahu Call to EU Leaders Obálka str. 2 Potom budu zkrátka pryč … 3 BIV: Společná doporučení Svazů 4 Koronavirus 6 Chillventa by se měla konat 8 Platforma Red Fix 10 Danfoss/innogy: R1234ze místo R134a 11 Panasonic: Úzká, tichá a ovladatelná hlasem 15 Toshiba: Nový pohled na konstrukci 16 Toshiba: Nová jednotka MiNi SMMS-e 18 BWP: Klimatické cíle roku 2030 19 Energie – KPMG: Probuďte spícího obra 30 (Ne)zapomeňte na ni 31 Čeká…

Více zde >>>

Vyšlo nové číslo časopisu CHLAZENÍ

Z obsahu čísla: Účastníci shromáždění zformulovali prohlášení 2 Chemours: Chladiva R404A a R507A 4 Danfoss: Chladiva s nízkým GWP 5 GT Energy: Vysokoteplotní tepelná čerpadla 8 Güntner: Zaměřeno na pohodu zaměstnanců 11 Volkart Otto: Hygiena ve vzduchotechnických zařízeních 14 Toshiba Carrier: Výroba klimatizací v Evropě 18 Panasonic: Nový vodní výměník tepla 20 Panasonic: Nové tepelné čerpadlo Aquarea 22 Panasonic: Muzeum čokolády optimalizuje zážitek návštěvníků 23 EuroShop: Cesta do světa obchodu 24 H.J.Schellnhuber: Teorie bodů zvratu 28 Climat Partner ID: Klimaticky neutrální produkty 31 Klíč k renezanci energetické politiky 34 PRNewswire:…

Více zde >>>

Změny v energetické legislativě

25. ledna 2020 nabývá platnost zákon č. 3/2020 kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Ke stejnému datu pak také nabývá platnost vyhláška o energetických specialistech. Plné znění zákona č. 3/2020 Sb. a vyhlášky č. 4/2020 Sb. o energetických specialistech naleznete ke stažení zde. Zákon č. 3/2020 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Kontrola systémů vytápění a systémů klimatizace Stávající kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, které platí pro kotle se jmenovitým výkonem nad 20 kW se mění na „kontrolu provozovaného systému…

Více zde >>>

Problematika uvádění chladících zařízení a tepelných čerpadel do provozu

Chladicí a klimatizační technika prošla v minulých desetiletích vývojem jak v oblasti konstrukcí jednotlivých komponentů, tak i v projekci celých systémů. Nejzásadnějším způsobem zasáhla do jejího vývoje ekologická opatření na ochranu ozonové vrstvy a následně opatření pro snížení skleníkového efektu. Z pohledu legislativy bylo přijato nařízení Evropského parlamentu č. 842/2006/ES o některých fluorovaných skleníkových plynech. Na toto nařízení navazoval zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Prováděcím předpisem byla vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a…

Více zde >>>

SCHVÁLENÉ ČSN – PROSINEC 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 106/19Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o schválení evropských norem k přímému používání jako ČSN. Schválené ČSN ČSN EN ISO 5171 (05 4250) kat.č. 508285 Zařízení pro plamenové svařování – Tlakoměry používané při svařování, řezání a příbuzných procesech; EN ISO 5171:2019; ISO 5171:2019; Platí od 2020-01-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 5171 (05 4250) Zařízení pro plamenové svařování – Tlakoměry používané při svařování, řezání a příbuzných procesech; Vyhlášena: Srpen 2010 ČSN EN 16652-2 (07 8473) kat.č. 508286 Zařízení a příslušenství na LPG…

Více zde >>>