LIDL nezajistil pravidelné kontroly klimatizací a chlazení. Porušil zákon a dostal od ČIŽP pokutu 240 tisíc korun

Od července do října 2019 provedli inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Havlíčkova Brodu kontroly klimatizací a chlazení v 21 prodejnách společnosti LIDL Česká republika v.o.s. Zjistili, že firma nezajistila kontroly těsnosti prostřednictvím certifikované osoby a to v termínu nejméně jednou za 6 nebo za 12 měsíců od předchozí kontroly. Navíc nepředala na vyžádání inspektorům záznamy. Ti jí za porušení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech uložili pokutu 240 tisíc korun.

Společnost LIDL porušila povinnost stanovenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech. Téměř ve všech kontrolovaných prodejnách jsou na venkovních zdech, resp. na střeše prodejny provozovány klimatizační jednotky s náplněmi chladiva. Celkem u 80 aplikací byly kontroly těsnosti provedeny v rozporu s evropským nařízením, podle kterého musí provozovatel mimo jiného u předepsaných aplikací chlazení zajistit kontrolu těsnosti nejméně jednou za 6 nebo za 12 měsíců. Záznamy o kontrolách má pak povinnost vést nejméně pět let.

Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě

Provádění kontrol těsnosti v termínech stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady je jednou ze základních povinností provozovatelů aplikací stacionárních klimatizačních zařízení s náplní chladiva. Jejich smyslem je předcházení úniků sledovaných fluorovaných plynů (FP) do ovzduší. Případnou zjištěnou netěsnost je potom třeba co nejdříve prostřednictvím oprávněné osoby opravit a následnou kontrolou těsnosti ověřit účinnost opravy, což představuje prevenci negativních dopadů vnášení FP do venkovního ovzduší, které negativně přispívají k porušení klimatického systému Země.

Firma se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolala a pokuta 240 tisíc korun nabyla 28. března 2020 právní moci.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006. Předpis je platný od 1. ledna 2015.

Foto: ČIŽP
Ilustrační foto: Nathália RosaUnsplash.com

Související články