Připravujeme první vydání Učebních textů pro revizní techniky TNS skupiny A, B

V těchto dnech odchází z dtp studia nakladatelství a vydavatelství společnosti Medim, spol. s r.o. korekturní výtisky první publikace s učebními texty určenými pro revizní techniky tlakových nádob stabilních ke zkouškám.

První zájemci budou mít možnost získat publikaci na vzdělávací akci Celostátní setkání revizních techniků v Kutné Hoře, která proběhne ve dnech 28.-29.1. 2020.

Obsah publikace:

  1. Úvod
  2. Základní legislativní předpisy v oblasti tlakových zařízení
  3. Definice tlakových nádob stabilních
  4. Výstroj tlakových nádob stabilních
  5. Průvodní a provozní dokumentace tlakových nádob stabilních
  6. Kontroly, revize a zkoušky tlakových nádob stabilních a jejich výstroje
  7. Provádění revizí a zkoušek tlakových zařízení náhradním způsobem
  8. Hodnocení stavu tlakových zařízení
  9. Provozní požadavky
  10. Ověřování a kalibrace pracovních měřidel

Publikace navazuje na dlouhou tradici odborných informací a doprovodných materiálů, distribuovaných na školeních TLAK, nebo GAS.

Další odborné materiály budou následovat, a tak věříme, že se v rámci AKADEMIE APTI budete mít na co těšit.

Související články