07
Pro
ŘÍZENÍ RIZIK PROCESŮ SPOJENÝCH S TECHNICKÝMI DÍLY
08:30 to 17:00
07-12-17

odborný seminář organizovaný
ČVUT v Praze, Fakultou dopravní

7. prosince 2017, 8.30 – 17.00
ČVUT v Praze, fakulta dopravní, Praha 2, Horská 3

Odborná témata semináře:

  • práce s riziky (identifikace, analýza, hodnocení, řízení, vypořádání),
  • zvládání rizik spojených s umístěním, navrhováním, projektováním a výstavbou
  • technických děl,
  • zvládání rizik spojených s provozem technických děl,
  • zvládání rizik spojených s ukončením provozu technických děl.

Výsledkem semináře bude elektronický sborník s ISBN