29
Kvě
Technický den vyhrazených zdvihacích zařízení
10:00 to 15:00
29-05-18

Přednáškový sál TIČR
Smetanova 533
386 01 Strakonice

Vložné: 500 Kč včetně DPH.

Aktuální informace na www.ticr.eu