Odborné kurzy AKADEMIE APTI v prvním pololetí roku 2024 připravily pro zkoušku odborné způsobilosti více jak stovku adeptů

Obory vyhrazených technických zařízení se potýkají s nedostatkem odborné způsobilých osob. V rámci vzdělávacího programu AKADEMIE APTI probíhají pravidelné čtvrtletní přípravné kurzy ke zkouškám odborné způsobilosti u TIČR. O kvalitě těchto přípravných kurzů svědčí velmi vysoké procento úspěšnosti absolventů těchto kurzů u zkoušek. Na základě poptávky odborné veřejnosti se nabídka odborných kurzů rozšířila o kurzy revizního technika zdvihacích zařízení, revizního technika parních a horkovodních kotlů a obsluh kotlů. Nové kurzy proběhnou v III. čtvrtletí roku 2024. V současné době vrcholí příprava těchto kurzů a dokončují se rozsáhlé studijní materiály. Revizní…

Více zde >>>