Odborný program konference

Úterý, 21. září 2021

08:00 Registrace, ranní káva                                              

09:00 Zahájení                                                                              

09:15 I. blok přednášek       
Přechod na nízkouhlíkovou energetiku ČR
Jaké změny přinese v nejbližší době pro obor VTZ
Prof. Ing. František Hrdlička, CSc.  
člen Uhelné komise – Poradního orgánu Vlády České republiky
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav energetiky
Praha

Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
Navazující podřazené předpisy. Co nového přináší pro RT a provozovatele.
Ing. Tomáš Tůma
technický náměstek
Technická inspekce České republiky
Praha

Návrh nařízení vlády pro plynová zařízení, změny oproti stávajícímu stavu
Kontroly a revize PZ z pohledu připravované legislativy
Ing. Jiří Kottnauer
inspektor, soudní znalec
Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj
Ústí nad Labem

Metodika realizace společných komínů při výměně plynových spotřebičů v bytových domech
Odvod spalin, z pohledu připravované legislativy
Ing. Waltr Sodomka
soudní znalec
Komínová asociace APOKS, z.s.
Kamenice

Návrh nařízení vlády pro tlaková zařízení, změny oproti stávajícímu stavu
Kontroly a revize TZ z pohledu připravované legislativy
Ing. Roman Řezáč
odborný garant tlakových zařízení
Technická inspekce České republiky
Praha

12:15 Oběd

13:15 II. blok přednášek

Výstavba a provoz plnících stanic stlačeného vodíku, LPG a CNG
Ing. Vladimír Dynda, CSc.
jednatel
APT, spol. s r.o.
Praha

Dovolené vady při provozu tlakových zařízení podle norem ASME
Ing. Václav Pekař, CSc.
předseda pracovní skupiny APTI pro potrubí a průmyslové potrubní systémy
APTI, z. s.
Praha

Značení ocelí, normy EN, ISO a API pro tlaková potrubí a zařízení
a oceli uvedené v těchto normách
Ing. Jan Weischera, DWV
předseda TNK 62
Kladno

Podmínky bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení z pohledu VETZ
Ing. Martin Neumann
Technická inspekce České republiky
Praha    

Historie technologie výroby karibských rumů spojená s degustací prémiových značek – 8.lekce
Jan Lhotský
předseda pracovní skupiny APTI, z.s. pro informatiku a publikační činnost
Medim, spol. s r.o.
Líbeznice

18:00 Tradiční tzv. „kulatý stůl“ aneb diskuze o čemkoliv chcete
Moderovaná diskuze k problematice spojené s provozem technických zařízení
a připravované legislativě

19:00 Společenský a diskuzní večer v restauraci Hotelu U kata
Středověká hostina s vystoupením skupiny historického šermu Páni z Kolína

Středa, 22. září 2021

09:00 hod. III. blok přednášek
Praktické zkušenosti revizního technika v oblasti plynových a tlakových zařízení
Ing. Miroslav Brotánek
předseda pracovní skupiny APTI pro vyhrazená plynová zařízení
BTK Praha, s.r.o.
Praha

Chyby v technické dokumentaci výrobce a reakce notifikované osoby
Ing. Lukáš Turza, Ph.D.,
předseda pracovní skupiny APTI, z.s. pro vyhrazená tlaková zařízení
ČVUT v Praze, fakulta strojní, LL-C (Certification) a.s.
Praha

Analýza rizik a zkušenosti z revizí kotlů nad 50kW
Ing. Pavel Rusek
RUSEK CONSULT, s.r.o.
Dětmarovice

Spalování směsí zemního plynu s vodíkem v domácích plynových spotřebičích
Záměnnost směsí zemního plynu s vodíkem za zemní plyn
Dr. Ing. Libor Čapla
RWE Gas Storage CZ, s. r. o.
Praha

Spolehlivost, trvanlivost, životnost a bezpečnost i kvalita výrobků a technických zařízení
Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D.
TESYDO, s.r.o.
Brno

Poruchy plynových zařízení v průmyslu a jejich konsekvence
Ing. Jaroslav Bartoš, Ph.D.
APTI, z. s., Ostrava

Připravované nařízení vlády pro zdvihací zařízení s komentářem
Ing. Zbyněk Jančík
předseda pracovní skupiny APTI, z.s. pro vyhrazená zdvihací zařízení
Linebacker, s.r.o.
Uničov

Rizika spojená s opravou vysokotlakých potrubí bez přerušení provozu
Tomáš Mořický
Fastra, s.r.o.
Kolín

Koroze a poškození povrchových úprav TZ jako riziko
Ing. Jiří Kuchař, IWE
ČVUT v Praze, FS, Ústav strojírenské technologie
Praha

Novinky v přístrojové technice pro detekci vad
Kalibrace
Firemní prezentace

12:30 Znalostní soutěž o hodnotné ceny, závěr konference

13:00 Oběd

Změna programu vyhrazena!

Copyright © Medim, spol. s r.o. 2021. Všechna práva vyhrazena!