Odborný program konference

Úterý, 21. září 2021

08:00 Registrace, ranní káva                                              

09:00 Zahájení                                                                              

09:15 I. blok přednášek       
Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
Navazující podřazené předpisy. Co nového přináší pro RT a provozovatele.

Návrh nařízení vlády pro tlaková zařízení, změny oproti stávajícímu stavu
Kontroly a revize TZ z pohledu připravované legislativy

Návrh nařízení vlády pro plynová zařízení, změny oproti stávajícímu stavu
Kontroly a revize PZ z pohledu připravované legislativy

Metodika realizace společných komínů při výměně plynových spotřebičů v bytových domech
Odvod spalin, z pohledu připravované legislativy

12:15 Oběd

13:15 II. blok přednášek

Výstavba a provoz plnících stanic stlačeného vodíku, LPG a CNG

Dovolené vady při provozu tlakových zařízení podle norem ASME

Značení ocelí, normy EN, ISO a API pro tlaková potrubí a zařízení
a oceli uvedené v těchto normách

Podmínky bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení z pohledu VETZ

Historie technologie výroby karibských rumů spojená s degustací prémiových značek – 8.lekce

19:00 Společenský a diskuzní večer v restauraci Hotelu U kata
Středověká hostina s vystoupením skupiny historického šermu Páni z Kolína,

která předvede ukázky dobových palných zbraní, vojáckých písní třicetileté války
– poutavé vyprávění, které vás zaručeně vtáhne do našich dějin.
Slavnostní křest publikace JAK NA POTRUBÍ
Udělení výročního ocenění APTI z. s.

18:00 Tradiční tzv. „kulatý stůl“ aneb diskuze o čemkoliv chcete
Moderovaná diskuze k problematice spojené s provozem technických zařízení
a připravované legislativě

Středa, 22. září 2021

09:00 hod. III. blok přednášek

Chyby v technické dokumentaci výrobce a reakce notifikované osoby

Spolehlivost, trvanlivost, životnost a bezpečnost i kvalita výrobků a technických zařízení

Připravované nařízení vlády pro zdvihací zařízení s komentářem

Poruchy plynových zařízení v průmyslu a jejich konsekvence

Praktické zkušenosti revizního technika v oblasti plynových a tlakových zařízení

12:30 Závěr konference

13:00 Oběd

Změna programu vyhrazena!

Copyright © Medim, spol. s r.o. 2021. Všechna práva vyhrazena!