Odborný program konference

Odborný program:

 • Přechod na nízkouhlíkovou energetiku ČR, co přinese v nejbližší době pro obor VTZ
 • Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení z pozice TIČR
  Navazující podřazené předpisy. Co nového přináší pro RT a provozovatele
 • Revizní zprávy z pohledu připravované legislativy.
  Návrh NV pro plynová zařízení, změny oproti stávajícímu stavu
 • Spalování směsí zemního plynu s vodíkem v domácích plynových spotřebičích.
  Záměnnost směsí zemního plynu s vodíkem za zemní plyn
 • Rizika spojená s opravou vysokotlakých potrubí bez přerušení provozu
 • Výstavba a provoz plnících stanic stlačeného vodíku, LPG a CNG
 • Analýza rizik technických zařízení, praktické příklady
 • Oceli – značení a jejich vlastnosti, použitelnost, svařitelnost
 • Dovolené vady při provozu tlakových zařízení podle amerických norem ASME
 • Odvod spalin z pohledu nové legislativy
 • Uvádění VTZ do provozu
 • Praktické zkušenosti revizního technika v oblasti plynových a tlakových zařízení
  Analýza rizik nízkotlakých kotelen, provozní předpisy

Doprovodný program:

 • Moderovaná diskuze k problematice spojené s provozem technických zařízení (tradiční „kulatý stůl“) aneb o čemkoliv chcete
 • Technologie výroby karibských rumů spojená s degustací prémiových značek – 8.lekce
 • Společenský a diskuzní večer v restauraci Hotelu U kata
  Středověká hostina s vystoupením skupiny historického šermu Páni z Kolína

Program v přípravě, jednotlivé přednášky jsou postupně doplňovány.