Tabulka reklamních služeb pro partnery

20. – 22. 2. února 2018

Reklamní služby Hlavní partner Partner Vystavovatel
Logo stránkách TLAK 2018 (na portálu technicka-zarizeni.cz) ANO NE NE
Logo na čelní straně sborníku – tištěná verze ANO ANO NE
Logo na CD-ROM sborníku ANO ANO NE
Logo na CD-ROM doprovodných materiálů ANO ANO NE
Logo v sále za předsednictvem ANO ANO NE
Logo v sále ANO NE NE
Poster v sále (dodaný objednatelem) ANO ANO NE
Výstavní plocha v předsálí (6m2, stolek + 2x židle) ANO ANO ANO
Prezentace firmy v rámci přednášek ANO NE NE
Reklamní strana A4 ve sborníku referátů ANO ANO NE
Vkládání prospektů ANO ANO NE
Vkládání reklamních předmětů ANO ANO NE
Reklama v rámci společenského večera ANO ANO NE