Organizační pokyny

Místo konání:
Congress Hotel Černigov ***
Riegrovo náměstí 1494, CZ-500 02 Hradec Králové

GPS:
50°12’51.928″N, 15°48’48.592″E

Dopravní spojení:
Hotel se nachází v docházkové vzdálenosti od vlakového i autobusového nádraží.

Parkování:
Hotel se nachází v tzv. Oranžové parkovací zóně Hradce Králové. Hotelové parkoviště (150 Kč/den),
Parkovací dům Katschnerka (50 Kč/den).
Více informací získáte zde.

Vložné:
A. Zvýhodněné vložné 5.900,- Kč (vč. 21% DPH)
pro členy ATZ, kteří se závazně přihlásí a provedou platbu do
20. 1. 2017

B. Vložné 6.300,- Kč (vč. 21% DPH)

Vložné obsahuje náklady na organizaci školení, sborník přednášek na CD-ROM a občerstvení a příslušnou DPH 21%.

Ubytování:
Ubytování I. – 1.800,- Kč (vč. 15% DPH)
Lůžko na dvoulůžkovém pokoji – dvě noci (14. 2. – 16. 2. 2016)

Ubytování II. – 2.400,- Kč (vč. 15% DPH)
Jednolůžkový pokoj – dvě noci (14. 2. – 16. 2. 2016)

Ubytování III. – 3.600,- Kč (vč. 15% DPH)
Jednolůžkový pokoj – tři noci (13. 2. – 16. 2. 2016)

Ubytování je pro účastníky odborného fóra zajištěno přímo v místě konání, tj. v hotelu Černigov.

Organizátor (informace, přihlášky, platby):
partners link logo_medim

Hovorčovická 382
250  65  Líbeznice

Tel.: 283 981 818
Tel.: 603 213 387
Tel.: 603 213 386
Tel.: 606 048 458
e-mail: konference@medim.cz

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Organizace akce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Medim, spol. s r. o., které jsou uveřejněny na
https://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/.

Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete nejpozději do 3. 2. 2017 na adresu: konference@medim.cz, nebo poštou na adresu:
Medim, spol. s r. o.
Hovorčovická 382
250 65 Líbeznice.

Přihlásit se je možné také elektronicky on-line vyplněním formuláře na portálu www.technicka-zarizeni.cz.

Platbu za vložné poukažte na účet organizátora semináře Medim, spol. s r. o., vedený u Komerční banky, a. s., Praha 2, č.ú.:
19-2226570267/0100, variabilní symbol 140217, konstantní symbol 0308.

Daňový doklad bude předán účastníkům semináře nejpozději u registrace.

Účastníci obdrží certifikát o absolvování školení.

Logo TLAK je registrovanou ochrannou známkou společnosti Medim, spol. s r.o., použití je možné pouze s písemným souhlasem.
TLAK 2017 je akreditován v systému celoživotního vzdělávání ČKAIT. 

Účast na odborném fóru je hosnocena 3 body.
Karta akce v databázi ČKAIT