Organizační pokyny kurzu Výpočty potrubí 2023

Místo konání:

WELLNESS & CONGRESS HOTEL U KATA
Štefánikova 92
284 01 Kutná Hora
Tel.: +420 327 515 096

Souřadnice GPS:

49.9496158N, 15.2747139E

Parkování:

Pro účastníky akce je k dispozici hotelové parkoviště a případně parkoviště u Tylova divadla.
Další nejbližší parkoviště: Parkoviště Václavské náměstí – vzdálenost 300 m, parkoviště v ulici Na Náměti – vzdálenost 350 m, parkoviště Na Valech, 2 – vzdálenost 650 m

Dopravní spojení:

Hotel se nachází cca 250 m od železniční stanice Kutná Hora město. Autobusové nádraží je vzdáleno cca 500 m od hotelu.

Účastnický poplatek – vložné

Vložné A. 9 075 Kč/os. – standardní cena kurzu včetně 21% DPH
(7 500 Kč bez DPH)

Vložné B. 10 769 Kč/os. – cena kurzu včetně publikace JAK NA POTRUBÍ včetně 21% DPH
(8 900 Kč bez DPH)
V ceně je zahrnuta publikace JAK NA POTRUBÍ za speciální zvýhodněnou cenu pro účastníky.

Platbu za vložné v Kč poukažte na účet organizátora konference, společnosti Medim, spol. s r. o., vedený u Fio banky, a. s., Praha 1, Senovážné náměstí 24, č.ú.: 2801396892/2010. Variabilní symbol je číslo zálohové faktury.
Účastnický poplatek zahrnuje náklady na organizaci akce, občerstvení, stravování pro jednu osou.

Ubytování:

Smluvní kapacita hotelů U kata a Zlatá Stoupa je omezena. Organizátor ubytovává účastníky dle došlého pořadí přihlášek.

Kutná Hora je město zařazené na seznam UNESCO a disponuje tak širokou škálou menších hotelů a penzionů v pohodlné docházkové vzdálenosti.
Lze si samozřejmě sjednat i individuální ubytování v okolí.
Přehled hotelů v Kutné Hoře lze získat například na serveru Booking.com

WELLNESS & CONGRESS HOTEL U KATA ****

Štefánikova 92
284 01 Kutná Hora
Tel.: +420 327 515 096

Hotel Zlatá Stoupa ****

Tylova 426
284 01 Kutná Hora
tel.: +420 222 539 539

Hotel U Vlašského dvora ***

28. října 511
284 01 Kutná Hora
Tel.: +420 771 226 021

Hotel Garni ***

Havlíčkovo náměstí 513
284 01 Kutná Hora
Tel.: +420 771 226 021

Ceník ubytování:

1.500 Kč/noc – jednolůžkový pokoj, nebo single use
1.700 Kč/noc – dvoulůžkový pokoj

Ceny jsou včetně DPH včetně místních poplatků a snídaně.

Účastníci kurzu obdrží:

Občerstvení (káva, čaj, minerální voda, pečivo) a stravování (2x oběd a večeři formou rautu) po celou dobu konání konference
Sborník přednášek ve formě elektronické publikace
Přístupové heslo k on-line verzí sborníku
Doprovodné materiály
Certifikát o absolvování

Uzávěrka přihlášek je 16. 5. 2023.

Datum uskutečněného plnění je datum vystavení daňového dokladu.
Daňový doklad bude předán účastníkům nejpozději u registrace.

Informace, přihlášky, platby:

Medim, spol. s r.o.
Hovorčovická 382
Líbeznice, 250 65

IČ:    48953041
DIČ: CZ48953041

Manager akce: Ing. Miroslav Lhotský, Dana Pavlová
Tel.: 283 981 818, 603 213 387
e-mail: konference@medim.cz

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Organizace akce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Medim, spol. s r.o., které jsou uveřejněny na
https://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/.

Přihlásit se je možné elektronicky on-line vyplněním formuláře na na těchto stránkách, nebo závaznou objednávkou odeslanou na adresu: konference@medim.cz.

Ochrana osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů dbá organizátor akce, společnost Medim, spol. s r. o. na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, které zaručují soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace naleznete na stránce: Zásady zpracování osobních údajů.

Upozornění pro účastníky

Dovolujeme si tímto upozornit účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce na internetových stránkách a v tištěných materiálech pořadatele.

Akce se koná za dodržení platných protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví. Účastníci akce musí disponovat buď platným PCR testem*, nebo potvrzením o očkování, nebo prodělání onemocnění COVID-19 (tzv. O-T-N).
Podpisem na prezenční listině účastník stvrzuje, že jednu z výše uvedených podmínek O-T-N splňuje.

U prezence budou k dispozici náhradní respirátory, desinfekce rukou.

*Potvrzení o testování bude ovšem platné za předpokladu, že dojde k zmírnění preventivních opatření ministerstva zdravotnictví.