Organizační pokyny

Akce je pořádána v souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

Místo konání

Vzdělávací a informační centrum Floret

Květnové nám. 391
252 43 Průhonice

GPS

50°00’03.2″N 14°33’37.1″E

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek – vložné standard 6 171 Kč včetně DPH

(5100 Kč základ, 1071 Kč 21% DPH).

Účastnický poplatek – členové ČKAIT 5 871 Kč včetně DPH

(4852,07 Kč základ, 1018,93 Kč 21% DPH)
Sleva pro členy ČKAIT, kteří do přihláškového formuláře uvedou členské číslo.

Vložné zahrnuje náklady na organizaci, pronájem komerčních prostor, ochranné prostředky, sborník přednášek včetně přístupu on-line, doprovodné materiály, stravování a občerstvení. Ubytování není v účastnickém poplatku zahrnuto.

Platby za vložné v Kč poukažte na základě vystavené faktury na účet organizátora konference Medim, spol. s r. o., vedený u Fio banky a. s., Praha 2, č.ú.: 2801396892/2010, variabilní symbol viz vystavená faktura, konstantní symbol 0308.

Ubytování

Pro účastníky konference je zajištěna kapacita jedno a dvoulůžkových pokojů hotelu Floret a Tulipán. Rezervace ubytování je zajišťováno dle data přijetí přihlášky. Účastníkům bude zasláno potvrzení o ubytování, organizační pokyny a další informace přímo do kontaktního e-mailu vyplněného v přihlášce.

Pro účastníky je rezervována kapacita v těchto hotelích, je však také možné individuálně využít z nabídky dalších ubytovacích zařízení.

Hotel Floret ***

Květnové náměstí 391
252 43 Praha Průhonice

Hotel Tulipán ***

Tulipánová 142
252 43 Průhonice

Jednolůžkový pokoj 1 700 Kč včetně DPH/noc

(1545,45 Kč bez DPH, 154,55 Kč 10% DPH)

Dvoulůžkový pokoj 2 000 Kč včetně DPH/noc

(1818,18 Kč bez DPH, 181,82 Kč 10% DPH)

V ceně ubytování je zahrnuta příslušná DPH, místní poplatek a snídaně.

V případě vyčerpání kapacity bude účastníkům akce nabídnuto individuální alternativní ubytování v okolí:

Pension Coloseum ***

Květnové náměstí 5
252 43 Praha Průhonice

Park Hotel Praha Průhonice ***

Uhříněveská 12
252 43 Praha Průhonice

Hotel Floret disponuje vlastním wellness centrem. V blízkosti se také nachází Aquapark Čestlice.
Doporučujeme také navštívit Průhonický park, a zámek. Průhonický zámek je spolu s Průhonickým parkem Národní kulturní památkou a součástí světového dědictví UNESCO.

Parkování

Parkování je zajištěno jak na hotelových parkovištích pro ubytované účastníky, tak na nádvoří kongresového centra Floret.

Dopravní spojení

MHD
Ze stanice metra Opatov, trasa C, autobusové linky č. 385, 357, zastávka Průhonice.
Kongresové centrum je od zastávky vzdáleno cca 250m.

Automobilem
Dálnice D1, Exit 6, ulice Uhříněveská, dále sledovat směrové značky Hotel Floret.

Všeobecné obchodní podmínky

Organizace akce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Medim, spol. s r.o., které jsou uveřejněny na adrese: https://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/.
Odesláním přihlášky s těmito podmínkami vyjadřujete souhlas.

Upozornění pro účastníky

Dovolujeme si tímto upozornit účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce na internetových stránkách a v tištěných materiálech pořadatele.

Ochrana osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů dbá organizátor akce na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, které zaručují soulad s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace naleznete na stránce: https://www.technicka-zarizeni.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Organizátor

Informace, přihlášky, ubytování, reklamní služby

medim spol. s r.o. logo

Medim spol. s r.o.
Hovorčovická 382
250 65 Líbeznice

Tel.: 603 213 386
Tel.: 603 213 387
Tel.: 606 048 458

e-mail: konference@medim.cz

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Medim © je registrovanou platnou ochrannou známkou č. 367415 společnosti Medim, spol. s r. o.