Organizační pokyny

Akce je pořádána v souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

Místo konání

Vzdělávací a informační centrum Floret

Květnové nám. 391
252 43 Průhonice

GPS

50°00’03.2″N 14°33’37.1″E

Účastnický poplatek

Early birds – sleva pro včasně přihlášené účastníky 5445 Kč včetně DPH

Zvýhodněná cena pro účastníky, kteří provedou přihlášku i platbu do 30. 7. 2022
(4500 Kč základ, 945 Kč 21% DPH).

Účastnický poplatek 5929 Kč včetně DPH

Standardní cena platná od 1.8. 2022
(4900 Kč základ, 1029 Kč 21% DPH).

Sleva pro členy ČKAIT 300 Kč.

Vložné zahrnuje náklady na organizaci, pronájem komerčních prostor, ochranné prostředky, sborník přednášek včetně přístupu on-line, doprovodné materiály, stravování a občerstvení. Ubytování není v účastnickém poplatku zahrnuto.

Platby za vložné v Kč poukažte na základě vystavené faktury na účet organizátora konference Medim, spol. s r. o., vedený u Fio banky a. s., Praha 2, č.ú.: 2801396892/2010, variabilní symbol viz faktura, konstantní symbol 0308.

Ubytování

Pro účastníky konference je zajištěna kapacita jedno a dvoulůžkových pokojů hotelu Floret. V případě vyčerpání kapacity bude účastníkům akce nabídnuto alternativní ubytování v okolí.

Hotel Floret ***
Květnové náměstí 391
252 43 Praha Průhonice

Park Hotel Praha Průhonice ***
Uhříněveská 12
252 43 Praha Průhonice

Hotel Tulipán ***
Tulipánová 142
252 43 Průhonice

Pro účastníky je rezervována kapacita v těchto hotelích, je však také možné využít z nabídky dalších ubytovacích zařízení v Průhonicích. Hotel Floret disponuje vlastním wellness centrem. V blízkosti se také nachází Aquapark Čestlice.
Doporučujeme také navštívit Průhonický park, a zámek. Průhonický zámek je spolu s Průhonickým parkem Národní kulturní památkou a součástí světového dědictví UNESCO.

Jednolůžkový pokoj 1260 Kč včetně DPH/noc

(1145,45 Kč bez DPH)

Dvoulůžkový pokoj 1490 Kč včetně DPH/noc

(1354,55 Kč bez DPH)

V ceně ubytování je zahrnuta příslušná DPH, místní poplatek a snídaně.

Parkování

Parkování je zajištěno jak na hotelových parkovištích pro ubytované účastníky, tak na nádvoří kongresového centra Floret.

Dopravní spojení

MHD
Ze stanice metra Opatov, trasa C, autobusové linky č. 385, 357, zastávka Průhonice.
Kongresové centrum je od zastávky vzdáleno cca 250m.

Automobilem
Dálnice D1, Exit 6, ulice Uhříněveská, dále sledovat směrové značky Hotel Floret.

otel se nachází v pohodlné docházkové vzdDálnice D1, Exit 6, ulice Uhříněveská, dále sledovat informační cedule Hotel FLoret.

Všeobecné obchodní podmínky

Organizace akce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Medim, spol. s r.o., které jsou uveřejněny na adrese: https://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/.
Odesláním přihlášky s těmito podmínkami vyjadřujete souhlas.

Upozornění pro účastníky

Dovolujeme si tímto upozornit účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce na internetových stránkách a v tištěných materiálech pořadatele.

Ochrana osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů dbá organizátor akce na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, které zaručují soulad s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace naleznete na stránce: https://www.technicka-zarizeni.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Organizátor

Informace, přihlášky, ubytování, reklamní služby

medim spol. s r.o. logo

Medim spol. s r.o.
Hovorčovická 382
250 65 Líbeznice

Tel.: 603 213 386
Tel.: 603 213 387
Tel.: 606 048 458

e-mail: konference@medim.cz

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Medim © je registrovanou platnou ochrannou známkou č. 367415 společnosti Medim, spol. s r. o.