Přihláška on-line VTZ 2023

Příjem přihlášek je ukončen, sál je naplněn na maximální kapacitu.