Program konference

úterý

5. dubna 2022

08:00 Registrace, ranní káva                                              

09:00 Zahájení             

09:30 I. blok přednášek

Vliv vodíku na ocelové výrobky

Měření tvrdostí přenosnými tvrdoměry, úskalí a technické problémy způsobující nepřesnost výsledků

Ocelové bezešvé trubky podle ISO 3183-2019

Připravenost potrubí z plastů pro přepravu vodíku v plynárenských a průmyslových soustavách a digitalizace elektrosvařování

Přehled technologií používaných pro dočasné přerušení průtoku média ve vysokotlakých potrubích

12:30 Oběd

13:15 II. blok přednášek

Vliv na těsnost přírubových spojů

Průmyslová termodiagnostika potrubních rozvodů, zařízení a provozů pomocí dronů

Aplikace produktů Hexagon v reálných projektech

Bezkontaktní kontrola kvality svařování a nehomogenit v materiálech

15:30 Coffee break

15:45 III. blok přednášek

ČSN EN 10253-2 Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem – Část 2: Nelegované a feritické oceli se stanovením požadavků pro kontrolu

Chování potrubí s defekty při dosažení mezního stavu zatížení

Příklady poškozování svařovaných potrubí v průmyslu

Analýza rizik potrubních sestav destilačních kolon prémiových značek karibských rumů s přihlédnutím k jednotlivým výrobním etapám a ukázkami formou řízené degustace

19:30 Společenský večer v restauraci Hotelu Černigov

středa

6. dubna 2022

08:00 Ranní káva

09:00 IV. blok přednášek   

Inspekce technických zařízení a management rizik

Progresivní metody výuky svářečů potrubních systémů velkých rozměrů s využitím virtualizace procesu

Povrchové úpravy armatur – nástroj pro zvýšení životnosti armatur v potrubních systémech

Výpočet limitních velikostí vad potrubí v provozu

Nové přístupy ke kontrole potrubí

NDT inspekce pomocí BEM™

Příklady řešení potrubních sestav pomocí vlnovcových kompenzátorů

Novinky v sortimentu PE potrubí – vyšší bezpečnost pro budoucí generace

13:00 Závěr konference, oběd

Změna programu a pořadí přednášek vyhrazena!

© Medim, spol. s r.o. 2022. Všechna práva vyhrazena!