SCHVÁLENÉ ČSN – ČERVEN 2018

Výběr ČSN z Oznámení č. 65/18
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách. 

SCHVÁLENÉ ČSN

ČSN EN ISO 14253-1 (01 4100)
kat.č. 504471
Geometrické specifikace produktu (GPS) – Zkouška obrobků a měřidel měřením – Část 1: Pravidla rozhodování pro prokázání shody nebo neshody se specifikacemi;
EN ISO 14253-1:2017; ISO 14253-1:2017; Platí od 2018-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 14253-1 (01 4100) Geometrické specifikace produktu (GPS) – Zkouška obrobků a měřidel měřením –
Část 1: Pravidla rozhodování pro prokázání shody nebo neshody se specifikacemi;
Vydání: Listopad 2014

ČSN EN ISO 11126-10 (03 8236)
kat.č. 504472
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Specifikace nekovových otryskávacích prostředků – Část 10: Almandin;
EN ISO 11126-10:2017; ISO 11126-10:2017; Platí od 2018-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 11126-10 (03 8236) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků –
Specifikace nekovových otryskávacích prostředků – Část 10: Almandin;
Vyhlášena: Srpen 2005

ČSN EN ISO 13916 (05 0220)
kat.č. 504476
Svařování – Směrnice pro měření teploty předehřevu, teploty interpass a teploty ohřevu;
EN ISO 13916:2017; ISO 13916:2017; Platí od 2018-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 13916 (05 0220) Svařování – Směrnice pro měření teploty předehřevu, teploty interpass a teploty ohřevu; Vydání: Červen 1998

ČSN EN ISO 17640 (05 1171)
kat.č. 504474
Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Techniky, třídy zkoušení a hodnocení;
EN ISO 17640:2017; ISO 17640:2017; Platí od 2018-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 17640 (05 1171) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Techniky, třídy zkoušení
a hodnocení; Vydání: Červen 2011

ČSN EN ISO 5175-1 (05 4230)
kat.č. 504473
Zařízení pro plamenové svařování – Bezpečnostní zařízení – Část 1: Zahrnující zhášecí vložku;
EN ISO 5175-1:2017; ISO 5175-1:2017; Platí od 2018-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 730-1 (05 4230) Zařízení pro plamenové svařování – Bezpečnostní zařízení – Část 1: Zahrnující zhášecí
vložku; Vyhlášena: Červen 2003

ČSN EN ISO 5175-2 (05 4230)
kat.č. 504475
Zařízení pro plamenové svařování – Bezpečnostní zařízení – Část 2: Nezahrnující zhášecí vložku;
EN ISO 5175-2:2017; ISO 5175-2:2017; Platí od 2018-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 730-2 (05 4230) Zařízení pro plamenové svařování – Bezpečnostní zařízení – Část 2: Nezahrnující
zhášecí vložku; Vyhlášena: Červen 2003

ČSN EN ISO 11363-2 (07 8605)
kat.č. 504478
Lahve na plyny – Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny – Část 2: Kontrolní kalibry;
EN ISO 11363-2:2017; ISO 11363-2:2017;
Platí od 2018-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 11363-2 (07 8605) Lahve na plyny – Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny –
Část 2: Kontrolní kalibry; Vydání: Listopad 2010

ČSN EN ISO 14644-15 (12 5301)
kat.č. 504477
Čisté prostředí a příslušné řízené prostředí – Část 15: Posuzování vhodnosti použití zařízení a materiálů podle chemické koncentrace ve vzduchu;
EN ISO 14644-15:2017; ISO 14644-15:2017; Platí od 2018-07-01

ČSN EN 12102-1 (14 3019)
kat.č. 504480
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče kapalin a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení hladiny akustického výkonu – Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče kapalin;
EN 12102-1:2017; Platí od 2018-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12102 (14 3019) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla a odvlhčovače
s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Měření hluku přenášeného vzduchem – Stanovení hladiny akustického výkonu; Vydání: Duben 2014

ČSN EN 61784-3-8 ed. 2 (18 4001)
kat.č. 504481
Průmyslové komunikační sítě – Profily – Část 3-8: Funkční bezpečnost sběrnic pole – Dodatečné specifikace pro CPF 8;
EN 61784-3-8:2017; IEC 61784-3-8:2016;
Platí od 2018-07-01
S účinností od 2020-12-01 se zrušuje
ČSN EN 61784-3-8 (18 4001) Průmyslové komunikační sítě – Profily – Část 3-8: Funkční bezpečnost sběrnic pole –
Dodatečné specifikace pro CPF 8; Vyhlášena: Duben 2011

ČSN EN 61784-3-13 ed. 2 (18 4001)
kat.č. 504483
Průmyslové komunikační sítě – Profily – Část 3-13: Funkční bezpečnost sběrnic pole – Dodatečné specifikace pro CPF 13;
EN 61784-3-13:2017; IEC 61784-3-13:2016; Platí od 2018-07-01
S účinností od 2020-12-01 se zrušuje
ČSN EN 61784-3-13 (18 4001) Průmyslové komunikační sítě – Profily – Část 3-13: Funkční bezpečnost sběrnic pole –
Dodatečné specifikace pro CPF 13; Vyhlášena: Duben 2011

ČSN EN 61784-3-17 (18 4001)
kat.č. 504500
Průmyslové komunikační stíě – Profily – Část 3-17: Funkční bezpečnost sběrnic pole – Dodatečné specifikace pro CPF 17;
EN 61784-3-17:2017;
IEC 61784-3-17:2016; Platí od 2018-07-01

ČSN EN 62948 (18 4026)
kat.č. 504485
Průmyslové sítě – Bezdrátové komunikační sítě a komunikační profily – WIA-FA;
EN 62948:2017; IEC 62948:2017; Platí od 2018-07-01

ČSN EN ISO 505 (26 0386)
kat.č. 504504
Dopravníkové pásy – Metoda stanovení odolnosti textilních dopravních pásů proti šíření trhlin;
EN ISO 505:2017; ISO 505:2017; Platí od 2018-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 505 (26 0386) Dopravníkové pásy – Metoda stanovení odolnosti textilních dopravních pásů proti
šíření trhlin; Vyhlášena: Květen 2001

ČSN EN 1907 (27 3002)
kat.č. 504505
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Terminologie; EN 1907:2017;
Platí od 2018-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1907 (27 3002) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Terminologie; Vydání: Říjen 2005

ČSN EN 61400-25-5 ed. 2 (33 3160)
kat.č. 504514
Větrné elektrárny – Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren – Zkoušky shody;
EN 61400-25-5:2017; IEC 61400-25-5:2017;
Platí od 2018-07-01
S účinností od 2020-10-25 se zrušuje
ČSN EN 61400-25-5 (33 3160) Větrné elektrárny – Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných
elektráren – Zkoušky shody; Vydání: Březen 2013

ČSN CLC/TS 61400-26-1 (33 3160)
kat.č. 504515
Větrné elektrárny – Část 26-1: Časová dostupnost systémů větrných turbín;
CLC/TS 61400-26-1:2017; IEC/TS 61400-26-1:2011; Platí od 2018-07-01

ČSN CLC/TS 61400-26-2 (33 3160)
kat.č. 504516
Větrné elektrárny – Část 26-2: Dostupnost výroby z větrných turbín;
CLC/TS 61400-26-2:2017; IEC/TS 61400-26-2:2014; Platí od 2018-07-01

ČSN CLC/TS 61400-26-3 (33 3160)
kat.č. 504518
Větrné elektrárny – Část 26-3: Dostupnost větrných elektráren;
CLC/TS 61400-26-3:2017; IEC TS 61400-26-3:2016; Platí od 2018-07-01

ČSN EN 10263-5 (42 1079)
kat.č. 504521
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena – Část 5: Technické dodací podmínky pro korozivzdorné oceli;
EN 10263-5:2017; Platí od 2018-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 10263-5 (42 1083) Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena –
Část 5: Technické dodací podmínky pro korozivzdorné oceli; Vydání: Červen 2005

ČSN EN 12681-1 (42 9716)
kat.č. 504520
Slévárenství – Radiografické zkoušení – Část 1: Technika několika filmů;
EN 12681-1:2017; Platí od 2018-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12681 (42 9716) Slévárenství – Radiografické zkoušení; Vydání: Leden 2004

ČSN EN ISO 19901-2 (45 0027)
kat.č. 504523
Naftový a plynárenský průmysl – Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce – Část 2: Seismické konstrukční postupy a kritéria;
EN ISO 19901-2:2017;
ISO 19901-2:2017; Platí od 2018-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 19901-2 (45 0027) Naftový a plynárenský průmysl – Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce – Část 2:
Seismické postupy a kriteria při navrhování; Vyhlášena: Květen 2005

ČSN P CEN ISO/TS 17969 (45 2002)
kat.č. 504522
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Směrnice pro management kompetencí provozních pracovníků ropných vrtů; CEN ISO/TS 17969:2017;
ISO/TS 17969:2017; Platí od 2018-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN P CEN ISO/TS 17969
(45 2002)
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Pokyny týkající se způsobilosti pracovníků; Vyhlášena: Prosinec 2015

ČSN EN ISO 11295 (64 6402)
kat.č. 504538
Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci a výměnu;
EN ISO 11295:2017; ISO 11295:2017; Platí od 2018-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 11295 (64 6402) Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro
renovaci; Vydání: Říjen 2010

ČSN EN 15969-1 (69 9050)
kat.č. 504545
Nádoby pro přepravu nebezpečného zboží – Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními – Část 1: Údaje protokolu – Kontrola, měření a výsledky;
EN 15969-1:2017; Platí od 2018-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15969-1 (69 9050) Nádoby pro přepravu nebezpečného zboží – Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi
cisternou a stacionárními zařízeními – Část 1: Údaje protokolu – Kontrola, měření a výsledky; Vyhlášena: Únor 2016

ČSN EN 15969-2 (69 9050)
kat.č. 504546
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními – Část 2: Komerční a logistická data;
EN 15969-2:2017; Platí od 2018-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15969-2 (69 9050) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi
cisternou a stacionálními zařízeními – Část 2: Komerční a logistická data;
Vyhlášena: Červen 2012

ČSN EN 1090-5 (73 2601)
kat.č. 504547
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 5: Technické požadavky na hliníkové za studena tvarované konstrukční prvky a za studena tvarované konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách;
EN 1090-5:2017; Platí od 2018-07-01

ČSN P CEN/TR 17052 (73 2602)
kat.č. 504364
Směrnice pro používání EN 1090-1:2009+A1:2011, Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců;
CEN/TR 17052:2017; Platí od 2018-07-01

ČSN EN ISO 19918 (83 2728)
kat.č. 504561
Ochranné oděvy – Ochrana proti chemikáliím – Měření kumulativní permeace chemických látek s nízkým tlakem par skrz materiály;
EN ISO 19918:2017;
ISO 19918:2017; Platí od 2018-07-01

ČSN EN 13284-1 (83 4617)
kat.č. 504554
Stacionární zdroje emisí – Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu – Část 1: Manuální gravimetrická metoda;
EN 13284-1:2017; Platí od 2018-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13284-1 (83 4617) Stacionární zdroje emisí – Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu –
Manuální gravimetrická metoda; Vydání: Září 2002

ČSN EN 13284-2 (83 4617)
kat.č. 504553
Stacionární zdroje emisí – Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu – Část 2: Prokazování kvality automatizovaných měřicích systémů;
EN 13284-2:2017; Platí od 2018-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13284-2 (83 4618) Stacionární zdroje emisí – Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu –
Část 2: Automatizované měřicí systémy; Vydání: Duben 2005