SCHVÁLENÉ ČSN – ŘÍJEN 2018

Výběr ČSN z Oznámení č. 104/18
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 16991 (01 0305)
kat.č. 505501
Rámec managementu rizik prohlídek; EN 16991:2018; Platí od 2018-11-01

ČSN EN ISO 9004 (01 0324)
kat.č. 505299
Management kvality – Kvalita organizace – Návod k dosažení udržitelného úspěchu+); EN ISO 9004:2018; ISO 9004:2018; Platí od 2018-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 9004 (01 0324) Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvality;
Vydání: Květen 2010

ČSN EN ISO 11130 (03 8129)
kat.č. 505511
Koroze kovů a slitin – Zkouška střídavým ponorem do solného roztoku; EN ISO 11130:2018; ISO 11130:2017;
Platí od 2018-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11130 (03 8129) Koroze kovů a slitin – Zkouška střídavým ponorem do solného roztoku;
Vydání: Únor 2011

ČSN EN ISO 12944-2 (03 8241)
kat.č. 506014
Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí; EN ISO 12944-2:2017; ISO 12944-2:2017;
Platí od 2018-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 12944-2 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí;
Vydání: Říjen 1998

ČSN EN ISO 12944-5 (03 8241)
kat.č. 505508
Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy; EN ISO 12944-5:2018;
ISO 12944-5:2018; Platí od 2018-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 12944-5 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy; Vydání: Duben 2008

ČSN EN ISO 12944-6 (03 8241)
kat.č. 505504
Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 6: Laboratorní metody zkoušení; EN ISO 12944-6:2018; ISO 12944-6:2018;
Platí od 2018-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 12944-6 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 6: Laboratorní zkušební metody;
Vydání: Říjen 1998

ČSN EN ISO 12944-9 (03 8241)
kat.č. 505505
Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám; EN ISO 12944-9:2018; ISO 12944-9:2018; Platí od 2018-11-01

ČSN EN ISO 2081 (03 8511)
kat.č. 505507
Kovové a jiné anorganické povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli;
EN ISO 2081:2018; ISO 2081:2018;
Platí od 2018-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 2081 (03 8511) Kovové a jiné anorganické povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli;
Vydání: Listopad 2009

ČSN EN ISO 3581 (05 5100)
kat.č. 505300
Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí – Klasifikace; EN ISO 3581:2016,
Corrected version 2017; ISO 3581:2016; Platí od 2018-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 3581 (05 5100) Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování antikorozních a žáruvzdorných ocelí – Klasifikace; Vyhlášena: Únor 2017

ČSN EN 13479 (05 5805)
kat.č. 505301
Svařovací materiály – Obecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů;
EN 13479:2017; Platí od 2018-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13479 (05 5805) Svařovací materiály – Všeobecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů;
Vydání: Prosinec 2005

ČSN EN 12814-4 (05 6820)
kat.č. 505302
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů – Část 4: Odlupovací zkouška; EN 12814-4:2018; Platí od 2018-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12814-4 (05 6820) Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů – Část 4: Odlupovací zkouška;
Vydání: Květen 2003

ČSN P CEN/TR 12831-2 (06 0206)
kat.č. 505307
Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-1, Modul M3-3; CEN/TR 12831-2:2017; Platí od 2018-11-01

ČSN P CEN/TR 12831-4 (06 0206)
kat.č. 505308
Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-3, Modul M8-2,
M8-3
; CEN/TR 12831-4:2017;
Platí od 2018-11-01

ČSN P CEN/TR 15316-6-1 (06 0401)
kat.č. 505318
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-1: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-1, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4; CEN/TR 15316-6-1:2017; Platí od 2018-11-01

ČSN P CEN/TR 15316-6-2 (06 0401)
kat.č. 505317
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-2: Vysvětlení
a zdůvodnění EN 15316-2, Modul M3-5, M4-5
;
CEN/TR 15316-6-2:2017; Platí od 2018-11-01

ČSN P CEN/TR 15316-6-3 (06 0401)
kat.č. 505316
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-3: Vysvětlení
a zdůvodnění EN 15316-3, Modul M3-6, M4-6, 
M8-6;
CEN/TR 15316-6-3:2017; Platí od 2018-11-01

ČSN P CEN/TR 15316-6-4 (06 0401)
kat.č. 505315
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-1, Modul M3-8-1, M8-8-1;
CEN/TR 15316-6-4:2017; Platí od 2018-11-01

ČSN P CEN/TR 15316-6-5 (06 0401)
kat.č. 505314
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-5: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-2, Modul M3-8;
CEN/TR 15316-6-5:2017; Platí od 2018-11-01

ČSN P CEN/TR 15316-6-6 (06 0401)
kat.č. 505313
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-6: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-3, Modul M3-8-3, M8-8-3;
CEN/TR 15316-6-6:2017; Platí od 2018-11-01

ČSN P CEN/TR 15316-6-7 (06 0401)
kat.č. 505312
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-7: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-4, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4; CEN/TR 15316-6-7:2017; Platí od 2018-11-01

ČSN P CEN/TR 15316-6-8 (06 0401)
kat.č. 505311
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-8: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-5, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5; CEN/TR 15316-6-8:2017; Platí od 2018-11-01

ČSN P CEN/TR 15316-6-9 (06 0401)
kat.č. 505310
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-9: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-8, Modul M3-8-8;
CEN/TR 15316-6-9:2017; Platí od 2018-11-01

ČSN P CEN/TR 15316-6-10 (06 0401)
kat.č. 505309
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-10: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-5, Modul M3-7, M8-7;
CEN/TR 15316-6-10:2017; Platí od 2018-11-01

ČSN P CEN/TR 15378-2 (06 0402)
kat.č. 505306
Energetická náročnost budov – Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách – Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-1, Modul M3-11 a M8-11;
CEN/TR 15378-2:2017; Platí od 2018-11-01

ČSN P CEN/TR 15459-2 (06 0405)
kat.č. 505305
Energetická náročnost budov – Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách – Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15459-1, Modul M1-14;
CEN/TR 15459-2:2017; Platí od 2018-11-01

ČSN EN 303-2 (07 5303)
kat.č. 505320
Kotle pro ústřední vytápění – Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem – Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva;
EN 303-2:2017; Platí od 2018-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 303-2 (07 5303) Kotle pro ústřední vytápění – Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky
s ventilátorem – Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva; Vydání: Květen 1997

ČSN EN 12953-4 (07 7853)
kat.č. 505319
Válcové kotle – Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem;
EN 12953-4:2018; Platí od 2018-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12953-4 (07 7853) Válcové kotle – Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem;
Vydání: Květen 2003

ČSN EN ISO 10156 (07 8310)
kat.č. 505321
Plyny a plynné směsi – Stanovení hořlavosti a oxidační schopnosti při výběru výstupů ventilu lahve;
EN ISO 10156:2017; ISO 10156:2017; Platí od 2018-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 10156 (07 8310) Plyny a plynné směsi – Stanovení hořlavosti a oxidační schopnosti při výběru výstupů ventilu lahve;
Vydání: Prosinec 2010

ČSN EN ISO 17879 (07 8636)
kat.č. 505322
Lahve na plyny – Samouzavírací ventily lahví – Specifikace a zkoušky typu;
EN ISO 17879:2017; ISO 17879:2017; Platí od 2018-11-01

ČSN EN ISO 14644-13 (12 5301)
kat.č. 505323
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí – Část 13: Čištění povrchů pro dosažení definovaných úrovní čistoty povrchů klasifikovaných podle koncentrace částic a chemických látek; EN ISO 14644-13:2017; ISO 14644-13:2017; Platí od 2018-11-01

ČSN EN 1092-1 (13 1170)
kat.č. 505325
Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství, s označením PN – Část 1: Příruby z oceli; EN 1092-1:2018;
Platí od 2018-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1092-1+A1 (13 1170) Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 1: Příruby z oceli; Vydání: Červenec 2014

ČSN EN 16668+A1 (13 3008)
kat.č. 505324
Průmyslové armatury – Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje; EN 16668:2016+A1:2018; Platí od 2018-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16668 (13 3008) Průmyslové armatury – Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje; Vydání: Listopad 2016

ČSN EN ISO 14903 (14 2013)
kat.č. 505326
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Kvalifikace těsnosti součástí a spojů;
EN ISO 14903:2017; ISO 14903:2017; Platí od 2018-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16084 (14 2013) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Kvalifikace těsnosti součástí a spojů;
Vyhlášena: Září 2011

ČSN EN IEC 62443-4-1 (18 0304)
kat.č. 505327
Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení – Část 4-1: Požadavky na životní cyklus vývoje bezpečného výrobku; EN IEC 62443-4-1:2018; IEC 62443-4-1:2018;
Platí od 2018-11-01

ČSN EN ISO 16090-1 (20 0710)
kat.č. 505331
Bezpečnost obráběcích strojů – Obráběcí centra, Frézky, Postupové stroje – Část 1: Bezpečnostní požadavky;
EN ISO 16090-1:2018; ISO 16090-1:2017;
Platí od 2018-11-01
Jejím vyhlášením se zrušují ČSN EN 12417+A2 (20 0710) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Obráběcí centra; Vydání: Září 2009

ČSN EN 13128+A2 (20 0711)
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Frézky (včetně vyvrtávaček);
Vydání: Říjen 2009

ČSN EN 14070+A1 (20 0725)
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Postupové a jednoúčelové stroje;

ČSN EN 12261 (25 7863)
kat.č. 505333
Plynoměry – Turbínové plynoměry; EN 12261:2018; Platí od 2018-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12261 (25 7863) Plynoměry – Turbínové plynoměry; Vydání: Únor 2003

ČSN EN 13757-2 (25 8513)
kat.č. 505335
Komunikační systémy pro měřidla – Část 2: Komunikace pomocí kabelové sběrnice M-Bus;
EN 13757-2:2018; Platí od 2018-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13757-2 (25 8513) Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením – Část 2: Fyzikální a propojovací vrstva;
Vyhlášena: Červen 2005

ČSN EN 13757-3 (25 8513)
kat.č. 505334
Komunikační systémy pro měřidla – Část 3: Aplikační protokoly;
EN 13757-3:2018; Platí od 2018-11-01
Jejím vyhlášením spolu s vyhlášením ČSN EN 13757-7 (25 8513) z října 2018 se zrušuje ČSN EN 13757-3 (25 8513) Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým ovládáním – Část 3: Určené aplikace vrstvy; Vyhlášena: Únor 2014

ČSN EN 13757-7 (25 8513)
kat.č. 505332
Komunikační systémy pro měřidla – Část 7: Doprava a bezpečnostní služby;
EN 13757-7:2018; Platí od 2018-11-01
Jejím vyhlášením spolu s vyhlášením ČSN EN 13757-3 (25 8513) z října 2018 se zrušuje ČSN EN 13757-3 (25 8513) Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým ovládáním – Část 3: Určené aplikace vrstvy; Vyhlášena: Únor 2014

ČSN EN 13135+A1 (27 0136)
kat.č. 505336
Jeřáby – Bezpečnost – Navrhování – Požadavky na vybavení;
EN 13135:2013+A1:2018; Platí od 2018-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13135 (27 0136) Jeřáby – Bezpečnost – Navrhování – Požadavky na vybavení; Vydání: Srpen 2013

ČSN EN ISO 16923 (30 0087)
kat.č. 505342
Plnicí stanice na zemní plyn – CNG stanice pro plnění vozidel;
EN ISO 16923:2018; ISO 16923:2016; Platí od 2018-11-01

ČSN EN ISO 16924 (30 0088)
kat.č. 505340
Plnicí stanice na zemní plyn – LNG stanice pro plnění vozidel;
EN ISO 16924:2018; ISO 16924:2016; Platí od 2018-11-01

ČSN EN ISO 4885 (42 0004)
kat.č. 505368
Železné materiály – Tepelné zpracování – Slovník+); EN ISO 4885:2018;
ISO 4885:2018; Platí od 2018-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 4885 (42 0004) Železné materiály – Tepelné zpracování – Slovník;
Vyhlášena: Září 2017

ČSN EN 13476-1 (64 6444)
kat.č. 505379
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení+);
EN 13476-1:2018;
Platí od 2018-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13476-1 (64 6444) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení; Vydání: Listopad 2007

ČSN EN 1090-2 (73 2601)
kat.č. 505815
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce+);
EN 1090-2:2018; Platí od 2018-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1090-2+A1 (73 2601) Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce; Vydání: Leden 2012

ČSN EN 16932-1 (75 6113)
kat.č. 505397
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek – Čerpací systémy – Část 1: Obecné požadavky; EN 16932-1:2018; Platí od 2018-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1091 (75 6112) Venkovní podtlakové systémy stokových sítí; Vydání: Červenec 1998

ČSN EN 16932-2 (75 6113)
kat.č. 505396
Venkovní tlakové systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek – Čerpací systémy – Část 2: Přetlakové systémy;
EN 16932-2:2018; Platí od 2018-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1671 (75 6111) Venkovní tlakové systémy stokových sítí; Vydání: Červenec 1998

ČSN EN 16932-3 (75 6113)
kat.č. 505398
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek – Čerpací systémy – Část 3: Podlahové systémy; EN 16932-3:2018; Platí od 2018-11-10

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 492+A1 (72 3401)
kat.č. 505821
Vláknocementové desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody;
Vyhlášena: Leden 2017
Změna Z1; Platí od 2018-11-01
Souběžně s touto normou platí ČSN EN 492+A2:2018 (72 3401) z října 2018, která tuto normu zcela nahradí od 2020-01-31.

OPRAVY ČSN

ČSN EN ISO 6433 (01 3108)
kat.č. 505841
Technická dokumentace produktu – Odkazy na části (Dokumentace technického produktu – Odkazy na části výrobku);
Vyhlášena: Únor 2013
Oprava 1; Platí od 2018-11-01