Call for papers

Přihláška příspěvku na konferenci

Svůj příspěvek na odborném fóru můžete přihlásit tak, že vyplníte a odešlete níže uvedený dokument Call for papers, který si stáhnete kliknutím na obrázek.

Formulář přihlášky odborné přednášky ve formátu interaktivního PDF. Lze stáhnout, vyplnit, podepsat a odeslat on-line bez nutnosti tisku a skenování.

Základní pravidla

Téma příspěvku musí vycházet ze zaměření konference na problematiku vyhrazených technických zařízení, jejích příbuzných oborů, poznatky z praxe.

Odborné příspěvky musí být striktně nekomerční – zájemci o komerční prezentaci v programu (firemní příspěvek) naleznou bližší informace na stránce Reklamní služby nebo ve formuláři Objednávka reklamních služeb.

Provádění jakékoli obchodní činnosti účastníky konference (s výjimkou vystavovatelů, sponzorů a partnerů) v prostorách konání konference a doprovodné výstavy TLAK 2019 je přísně zakázáno. Bude-li některý účastník provozovat takové činnosti neoprávněně, může mu být okamžitě a bez náhrady zrušena jeho registrace na konferenci a bude muset opustit prostory konference.

Všechny došlé příspěvky a abstrakty budou vyhodnoceny programovým výborem konference a všichni autoři budou vyrozuměni o přijetí/nepřijetí příspěvku. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout příspěvek bez udání důvodu. Přihlášený příspěvek by současně neměl být přihlášen na žádné jiné konferenci, ani publikován v odborném tisku.

Všechny příspěvky budou publikovány na webových stránkách
v tištěném i elektronickém sborníku konference.
Tištěná verze sborníku má formát A4, brožovanou vazbu V2 a je zařazena do systému ISBN.

Důležité informace pro autory

Prosím přečtěte si důležité pokyny pro přednášející na stránce Informace pro přednášející:

První z autorů přijatého příspěvku podepisuje „ Smlouvu o dílo dle autorského zákona s licencí práva užití příspěvku na konferenci VTZ 2018“ a bude mít zajištěn bezplatný vstup na konferenci, spoluautoři příspěvku si účast na konferenci hradí individuálně. Organizátor přednášejícím nehradí výdaje na ubytování a dopravu.

Odevzdání příspěvku

Všechny příspěvky budou publikovány na webových stránkách
v tištěném i elektronickém sborníku konference.
Rozsah plného textu: max 8 normostran A4
Formát textu: DOC (MS Word)
Formát obrázků:

zašlete na adresu konference@medim.cz.
Uzávěrka pro odevzdání plného textu je 20. ledna 2019.

Powerpointové prezentace

Pošlete prosím kopii Vaší prezentace předem e-mailem nejpozději do 18. února 2019 na adresu konference@medim.cz  Budeme ji tak moci zkontrolovat a připravit na prezentační server.
Doporučujeme přesto přinést záložní kopii prezentace na flash disku, kterou bude možno použít v případě nečekaných technických či jiných problémů.

Vystoupení na konferenci

Přednášející mají standardně 30 minut na vlastní prezentaci a 5 minut na dotazy a diskusi k příspěvku.

Během přestávky před svým vystoupením nezapomeňte konzultovat svou prezentaci s pracovníky režie a vyzkoušet svou prezentaci na prezentačním serveru v přednáškovém sále. Vzhledem k přesnému načasování programu konference Vás žádáme o dochvilnost a především o přesné dodržení časového rámce Vašeho vystoupení a pokynů předsedy sekce.

Technické vybavení v sále

V přednáškových místnostech je k dispozici dataprojektor, plátno, monitor/y pro náhled prezentace, bezdrátový prezentér, bezdrátový mikrofon, konferenční audiosystém, časomíra s odpočtem zbývajícího času prezentace a počítač (OS Windows 10 vč. software a připojení k internetu). Během prezentace můžete využít online ukázek. V sále je přítomen technický pracovník pořadatele, který Vám pomůže s řešením případných potíží. Použití vlastního notebooku bohužel je možné pouze po konzultaci s technickým personálem pořadatele.