TLAK 2022

22. odborné fórum tlakových zařízení v průmyslu, energetice a teplárenství

Dopad změny legislativy na bezpečnost provozu vyhrazených technických tlakových zařízení.

Akce je pořádána v rámci vzdělávacího programu AKADEMIE APTI a ČKAIT.
Účast na této akci je hodnocena dvěma body v programech celoživotního vzdělávání.
Účastníci obdrží certifikát o absolvování školení bezpečnosti provozu vyhrazených technických tlakových zařízení v rozsahu 16ti hodin.

Hlavní partner:

Partneři:

Odborní partneři:

Mediální partneři: