Technická zařízení

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou ve smyslu § 6b odst. (1) zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona.

Jsou to technická zařízení:

  • tlaková
  • zdvíhací
  • elektrická
  • plynová

Výkonem ve smyslu výše uvedeného zákona je Technická inspekce České republiky (TIČR)

V současnosti prochází oblast vyhrazených technických zařízení procesem legislativních úprav. Po mnoha letech vznikl návrh zákona o bezpečném provozu vyhrazených technických zařízení, který je připraven k projednání v prvním čtení v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky.