VYDANÉ ČSN – ČERVENEC 2018

Výběr ČSN z Oznámení č. 74/18
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 20816-2 (01 1412)
kat.č. 505234
Vibrace – Měření a hodnocení vibrací strojů – Část 2: Plynové turbíny, parní turbíny a generátory nad 40 MW s kluznými ložisky, na pozemních základech a jmenovitými otáčkami 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min a 3 600 r/min;
Vydání: Červenec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 10816-2 (01 1412) Vibrace – Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech –
Část 2: Parní turbíny a generátory nad 50 MW na pozemních základech se jmenovitými provozními otáčkami 1 500 1/min, 1 800 1/min, 3 000 1/min a 3 600 1/min; Vydání: Červenec 2010
ČSN ISO 7919-2 (01 1414) Vibrace – Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích – Část 2: Parní turbíny a generátory nad 50 MW na pozemních základech se
jmenovitými provozními otáčkami 1 500 1/min, 1 800 1/min, 3 000 1/min a 3 600 1/min; Vydání: Září 2010

ČSN EN 16866 (03 8522)
kat.č. 505341
Kovové a jiné anorganické povlaky – Současné stanovení tloušťky a potenciálu jednotlivých vrstev ve vícevrstvých povlacích niklu (zkouška STEP);
Vydání: Červenec 2018

ČSN EN ISO 17836 (03 8705)
kat.č. 505411
Žárové stříkání – Stanovení účinnosti nástřiku při žárovém stříkání;
(idt ISO 17836:2017); Vydání: Červenec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 17836 (03 8705) Žárové stříkání – Stanovení účinnosti nástřiku při žárovém stříkání;
Vydání: Červenec 2006

ČSN EN ISO 9455-13 (05 0063)
kat.č. 505419
Tavidla pro měkké pájení – Zkušební metody – Část 13: Stanovení rozstřiku tavidla;
(idt ISO 9455-13:2017); Vydání: Červenec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 9455-13 (05 0063) Tavidla pro měkké pájení – Zkušební metody – Část 13: Stanovení rozstřiku tavidla;
Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN ISO 9455-14 (05 0063)
kat.č. 505420
Tavidla pro měkké pájení – Zkušební metody – Část 14: Stanovení přilnavosti zbytků tavidel;
(idt ISO 9455-14:2017); Vydání: Červenec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 9455-14 (05 0063) Tavidla pro měkké pájení – Zkušební metody – Část 14: Hodnocení přilnavosti zbytků
tavidla; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN IEC 62822-3 (05 0694)
kat.č. 505405
Elektrická svařovací zařízení – Posuzování omezení v souvislosti s expozicí člověka elektromagnetickým polím
(0 Hz až 300 GHz) – Část 3: Odporová svařovací zařízení
;
(idt IEC 62822-3:2017); Vydání: Červenec 2018
S účinností od 2021-02-16 se zrušuje
ČSN EN 50505 (05 0695) Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze
zařízení pro odporové svařování a příbuzné procesy; Vydání: Únor 2010

ČSN EN ISO 11363-2 (07 8605)
kat.č. 505276
Lahve na plyny – Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny – Část 2: Kontrolní kalibry;
(idt ISO 11363-2:2017); Vydání: Červenec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 11363-2 (07 8605) Lahve na plyny – Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny –
Část 2: Kontrolní kalibry; Vyhlášena: Červen 2018

ČSN EN IEC 60519-12 ed. 2 (33 5002)
kat.č. 505431
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování – Část 12: Zvláštní požadavky na infračervený elektroohřev;
(idt IEC 60519-12:2006); Vydání: Červenec 2018
S účinností od 2021-03-02 se zrušuje
ČSN EN 60519-12 (33 5002) Bezpečnost u elektrotepelných zařízení – Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená
elektrotepelná zařízení

ČSN EN 60099-4 ed. 3 (35 4870)
kat.č. 505229
Svodiče přepětí – Část 4: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro sítě střídavého napětí;
(idt IEC 60099-4:2014); Vydání: Červenec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 60099-4 ed. 3 (35 4870) Svodiče přepětí – Část 4: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro sítě střídavého napětí;
Vydání: Květen 2015

ČSN EN IEC 61190-1-3 ed. 3 (35 9320)
kat.č. 505434
Připojovací materiály pro montáž elektroniky – Část 1-3: Požadavky na pájecí slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé pájky pro pájení v elektronice*);
(idt IEC 61190-1-3:2017); Vydání: Červenec 2018
S účinností od 2021-01-17 se zrušuje
ČSN EN 61190-1-3 ed. 2 (35 9320)
Připojovací materiály pro elektronickou montáž – Část 1-3: Požadavky na pájecí slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé pájky pro pájení v elektronice;
Vydání: Leden 2008

ČSN EN ISO 21809-5 (45 0060)
kat.č. 505089
Naftový a plynárenský průmysl – Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech – Část 5: Vnější opláštění z betonu; (idt ISO 21809-5:2017);
Vydání: Červenec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 21809-5 (45 0060) Naftový a plynárenský průmysl – Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech – Část 5: Vnější opláštění z betonu; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN ISO 899-1 (64 0621)
kat.č. 505281
Plasty – Stanovení krípového chování – Část 1: Kríp v tahu;
(idt ISO 899-1:2017);
Vydání: Červenec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 899-1 (64 0621) Plasty – Stanovení krípového chování – Část 1: Kríp v tahu; Vydání: Leden 2004