VYDANÉ ČSN – ŘÍJEN 2018

Výběr ČSN z Oznámení č. 103/18
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 13306 (01 0660)
kat.č. 505705
Údržba – Terminologie údržby; Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13306 (01 0660) Údržba – Terminologie údržby; Vyhlášena: Květen 2018

 ČSN ISO 45001 (01 0801)
kat.č. 505900
Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití; Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušují ČSN OHSAS 18001 (01 0801) Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky; Vydání: Březen 2008
ČSN OHSAS 18002 (01 0802) Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Směrnice pro
implementaci OHSAS 18001:2007; Vydání: Červenec 2009

ČSN EN ISO 14024 (01 0924)
kat.č. 505994
Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy; (idt ISO 14024:2018); Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 14024 (01 0924) Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy; Vydání: Duben 2000

ČSN EN ISO 15589-1 (03 8392)
kat.č. 505866
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Katodická ochrana potrubních dopravních systémů – Část 1: Potrubí na souši; (idt ISO 15589-1:2015); Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15589-1 (03 8392) Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Katodická ochrana potrubních dopravních systémů – Část 1: Potrubí na souši; Vyhlášena: Duben 2018

ČSN ISO 10216 (03 8650)
kat.č. 506029
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Přístrojové stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků – Přístrojová metoda; Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 10216 (03 8650) Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Přístrojové stanovení ostrosti zobrazení anodickými oxidovými povlaky – Přístrojová metoda; Vydání: Červenec 2015

ČSN EN ISO 9454-1 (05 0046)
kat.č. 505889
Tavidla pro měkké pájení – Klasifikace a požadavky – Část 1: Klasifikace, označování a balení; (idt ISO 9454-1:2016); Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 9454-1 (05 0046) Tavidla pro měkké pájení – Klasifikace a požadavky – Část 1: Klasifikace, označování a balení; Vyhlášena: Září 2016

ČSN EN ISO 21904-3 (05 0683)
kat.č. 505819
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu – Část 3: Stanovení účinnosti zařízení pro zachycování svařovacího dýmu, umístěných na svařovacím hořáku; (idt ISO 21904-3:2018); Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 21904-3 (05 0683) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 3: Stanovení účinnosti zařízení pro zachycování kouřových emisí, umístěných na svařovacím hořáku; Vyhlášena: Září 2018

ČSN EN ISO 9015-2 (05 1134)
kat.č. 505901
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkoušení tvrdosti – Část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů;
(idt ISO 9015-2:2016); Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 9015-2 (05 1134) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkoušení tvrdosti – Část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů;
Vyhlášena: Září 2016

ČSN EN ISO 17635 (05 1170)
kat.č. 505881
Nedestruktivní zkoušení svarů – Obecná pravidla pro kovové materiály; (idt ISO 17635:2016); Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 17635 (05 1170) Nedestruktivní zkoušení svarů – Všeobecná pravidla pro kovové materiály;
Vyhlášena: Červen 2017

ČSN EN ISO 10675-1 (05 1178)
kat.č. 505883
Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny; (idt ISO 10675-1:2016); Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 10675-1 (05 1178) Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny; Vyhlášena: Červenec 2017

ČSN EN ISO 17637 (05 1180)
kat.č. 505882
Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální kontrola tavných svarů; (idt ISO 17637:2016); Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 17637 (05 1180) Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální kontrola tavných svarů; Vyhlášena: Červen 2017

ČSN EN ISO 26304 (05 5802)
kat.č. 505859
Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí pod tavidlem – Klasifikace;
(idt ISO 26304:2017); Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 26304 (05 5802) Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí pod tavidlem – Klasifikace;
Vyhlášena: Srpen 2018

ČSN EN ISO 4064-1 (25 7811)
kat.č. 505844
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 1: Metrologické a technické požadavky; (idt ISO 4064-1:2014); Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 4064-1 (25 7811) Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 1: Metrologické a technické požadavky; Vyhlášena: Prosinec 2017

ČSN EN ISO 4064-5 (25 7811)
kat.č. 505845
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 5: Požadavky na instalaci; (idt ISO 4064-5:2014);
Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 4064-5 (25 7811) Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 5: Požadavky na instalaci; Vyhlášena: Prosinec 2017

ČSN EN ISO 4506 (42 0873)
kat.č. 505899
Tvrdokovy – Zkouška tlakem; (idt ISO 4506:2018); Vydání: Říjen 2018 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 24506 (42 0873) Tvrdokovy. Zkouška tlakem (ISO 4506:1979);
Vydání: Listopad 1995

ČSN EN 1329-1+A1 (64 3180)
kat.č. 506025
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Neměkčený polyvinylchlorid
(PVC-U) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky 
a systém; Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1329-1 (64 3180) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém; Vydání: Září 2014

ČSN EN ISO 11296-4 (64 6420)
kat.č. 505833
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě;
(idt ISO 11296-4:2018); Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11296-4 (64 6420) Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě;
Vydání: Listopad 2011

ČSN EN ISO 11297-4 (64 6427)
kat.č. 505832
Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě;
(idt ISO 11297-4:2018); Vydání: Říjen 2018