24
Říj
GDPR v kostce
08:00 to 14:00
24-10-17

APTI
FlyEye s.r.o.
Medim, spol. s r.o.

si Vás dovolují pozvat na seminář

GDPR v kostce
aneb
Uvedení do problematiky obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů

24. října 2017
Dům ABF
Václavské náměstí 833/31
Praha 1

GDPR, ve svém plném názvu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, bude od 25. května 2018 přímo použitelným právním předpisem, který zejména po hmotněprávní stránce nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. GDPR je tedy novou a do určité míry revoluční legislativou EU, jejímž cílem je zvýšit ochranu osobních údajů občanů v celé EU.

Co z toho plyne pro OSVČ, malé a střední firmy? To se dozvíte na úvodním semináři.